Випуск 12. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Галик В.
Андрей Шептицький та Іван Франко: до проблеми аналізу та оцінки взаємин між митрополитом і вченим

Галів М.
Вибранці-солтиси у селі Літиня на Дрогобиччині (XVIІ–XVIІІ ст.)

Ільницький В., Батюк Т.
Заходи репресивно-каральних органів із розшуку Миколи Твердохліба-«Грома» (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України)

Лазорак Б.
Церковні джерела про наслідки російської окупації в парафіях дрогобицького деканату (1916–1917 рр.): загроза руїни, проблема воєнних сиріт та спроби відродження

Медвідь О.
Політика Фронту національної єдності у 1933–1939 рр.

Попп Р.
Джерела особового походження з історії інтелігенції Львова (1944–1953)

Чиркова М.
Навчитель українства Іван Стешенко

Футала В.
Діяльність культурно-освітніх товариств Західної України у 1920–1930-х рр.: сучасні дослідження та інтерпретації

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Медведик Ю.
«Богогласник» – перша друкована антологія духовних пісень в Україні

Душний А., Чорний Ю.
Оркестрове музикування на народних інструментах у контексті академічного синтезу XXI століття

Безпаленко Ю., Горбачук Г.
Педагогічний досвід учнів В. А. Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність

Боб’як Д.
Дослідження українського художнього текстилю ХХ – початку ХХІ століття

Марушка М.
Теорія і методика роботи з дитячим колективом

Процюк В.
Культурологічні аспекти підготовки майбутнього вчителя музики

Радомський М.
Художній вітраж на сучасному етапі: художні, техніко-технологічні і функціональні новації у вітражному мистецтві

Шариков Д.
Філософія неокласичного танцю та естетика нового балету за художнім методом Михайла Фокіна і Федора Лопухова

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вереш Н., Вереш М.
Порівняльний аналіз Послання Апостола Павла до Римлян 8:1-4 (грецький та англійський тексти)

Крупко О.
«А час не стишує галопу…»: мовна картина світу у поезії Ліни Костенко

Паночко М.
Українська юридична думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. та її лексикографічне відображення

Патен І.
Лінгвокультурологічна специфіка фразем на позначення руху (на матеріалі української, російської, польської та англійської мов)

Поліщук О.
Переклад топонімів як елемент лінгвокраїнознавчого аспекту вивчення мови

Рашкі Н.
Особливості портретних описів у романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет

Ригус В.
Роль аргументації у сучасному політичному дискурсі

Юзьо С.
Фраземіка говірки села Сімер Перечинського району Закарпатської області

Вовк О.
Емоційний потенціал дитячих оповідань Володимира Винниченка

Голомідова Л.
Межі національної ідентичності: зустріч «Свого» й «Чужого» в художній свідомості Роберта Музіля

Дмитрів І.
Образ богопосвяченої особи в українській поезії міжвоєнного періоду ХХ століття

Марочканич І.
Культурний імперіалізм і культурний націоналізм: пролегомени до експлікації

Оверчук О.
Передумови створення Південно-західного відділу РГТ: ретроспективний аналіз

Угляй Л., Зимомря І.
Система художніх засобів психологізму у прозі Тоні Моррісон

Цзявень C.
Тарас Шевченко та Олександр Пушкін: творчий діалог двох геніїв

ПЕДАГОГІКА

Бєлікова Ю.
Розкриття можливостей навчального курсу «Основи професійного саморозвитку» для забезпечення професійного саморозвитку майбутніх майстрів виробничого навчання

Герасимчук В.
Роль гігієнічного виховання молоді у педагогічній спадщині Августина Волошина

Гірняк С.
Стефан Ковалів: штрихи до мовного портрета

Жигайло О., Сарабаха Г.
Особливості застосування елементів концепції В. Я. Дяченка про колективні способи навчання на уроках математики у початковій школі

Iгнатьєва А.
Розумiння сутностi природи як основного чинника виховання молодших школярiв у педагогiчнiй спадщинi В. О. Сухомлинського

Карпа І.
Використання веб-сторінок та соціальної мережі Facebook у процесі навчання англійської мови

Касіянц С.
Шляхи мотивації майбутніх економістів до організації самоосвітньої діяльності у процесі професійної підготовки в університеті

Луців С.
Особливості використання дидактичних віршів на уроках української мови у початкових класах

Муляр Н.
Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі» початкової школи

Орловська Л.
Вимоги до вправ для формування граматичної компетенції в усному мовленні у майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної

Пагута М., Чубик, О. Демко М.
Теоретико-методичні аспекти вивчення учнями ПТНЗ теми «Мікропроцесорна система стабілізації руху автомобіля»

Пантюк М., Стахів Л.
Інтерактивне навчання молодших школярів у контексті інтеграції науки і практики

Стецик А.
Чинники та перешкоди посилення соціальної відповідальності підприємництва

Чепелюк А.
Поетапна організація психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури як умова формування їх професійної компетентності

Шаран О., Юрас З.
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках математики

Шепенюк І.
Сучасна технологія організації роботи з домашніми завданнями учнів при вивченні природничих дисциплін