Випуск № 20 том 1, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ірина АВТУШЕНКО
Кар’єрне зростання військовослужбовців Збройних Сил України

Оксана АЛЬОШИНА
Організація та проведення народних читань православними братствами у Волинській губернії у другій половині ХІХ ст.

Наталія БОЖКО, Леонід ЦУБОВ
Використання пам’яток архітектури радянською владою в 50-60-ті роки ХХ ст. як метод нищення історичної пам’яті українців

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ліліана ВЕЖБОВСЬКА
Актуальне мистецтво: апробація нового гуманізму

Байрам ГАДЖИЗАДЕ
Ранние прототипы в римском искусстве

Махира Расим гызы ГАЙИБОВА
Исполнительство актеров в спектаклях классических произведений

Світлана ГРИНЕНКО
Сучасні світові тенденції розвитку гітарного мистецтва та їх вплив на формування української виконавської школи

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Семен АБРАМОВИЧ
Генеза, зміст та динаміка поняття «аκμή»

Тетяна БИКОВА
Втілення просвітницьких ідей у художніх творах початку ХХ ст. на гуцульську тематику: наративні стратегії

Наталія ВАСИЛІВСЬКА
Від епічної до постепічної драми

Олександра ВІСИЧ
Метадраматична поетика п’єси Ігоря Костецького «Близнята ще зустрінуться»

Наталя ІЗОТОВА
Художній наратив у контексті ігрової стилістики

Inga KAPUSTYAN
Intertext as a feature in the novel “The improvisator” by H. C. Andersen

Майя КЛІЩЕВСЬКА
Комунікативні недоліки в маркетинговому дискурсі

Любов КОЗУБ
Лексико-стилістичні засоби передачі чужого мовлення в електронних засобах масової інформації

ПЕДАГОГIКА

Іван БАХОВ
Генеза концепту мовна імерсія у навчанні іноземних мов

Оксана БІГИЧ
Вибіркова дисципліна «Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладі середньої освіти»: удосконалення методичної компетентності вчителя

Ольга БІЛЯКОВСЬКА
Категорія «якість освіти» у науковому дискурсі польських дослідників

Тамара БРАТИШКО
Особливості формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання

Олена БУХНІЄВА, Лариса БАНКУЛ
Педагогічна інноватика у підготовці кадрів вищої кваліфікації

Валерія ВЕРГУНОВА, Анатолій ПОПСУЙ
Музичне мистецтво як засіб реалізації міжкультурного підходу у процесі вивчення іноземної мови

Ольга ВОЛОШИНА
Оцінювання іншомовної компетентності молодших школярів із застосуванням тестових технологій

Валентина ГОНЧАРУК
Теоретичні основи формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя-філолога

Віталій ГОНЧАРУК
Зарубіжний досвід формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки

Наталія ГРИЦАЙ
Особливості професійної підготовки біологів в університетах Республіки Польща

Paulina DUBIEL-ZIELIŃSKA
Autorytet rodzica we współczesnej rodzinie

Анжеліка ІВЕРШИНЬ
Роль особистісно-орієнтованої технології навчання у художньому розвитку студентів майбутніх вихователів

Яна ІГНАТЬЄВА
Фестивально-конкурсний рух в еволюції зарубіжного та українського музичного мистецтва

Анжеліка КАЛІНІЧЕНКО
Особливості наукового тексту та авторська модель його інтерпретації

Ольга КАНІБОЛОЦЬКА
Особливості використання інтерактивної технології «mind map» для розвитку іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови

Олександр КАПІНУС
Формування професійної суб’єктності у майбутніх офіцерів Збройних Сил України