Випуск № 20 том 2, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ольга ДОВБНЯ
Репресивна політика радянської держави стосовно робітників УСРР/УРСР (1920–1930-ті рр.) у дослідженнях вітчизняних істориків

Наталія КАНТОР
Молодіжна правова субкультура: експлікація поняття

Віталій КОЦУР
Етнонаціональні чинники суспільно-політичного життя України 2005-2010 рр.: міжкультурний діалог і прорахунки внутрішньої політики

Анатолий СКРИПНИК
Фактор военного присутствия Российской империи в Бессарабской области во второй половине XVIII – в начале XIX века

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Вікторія ДАНИЛЕЦЬ
Гуцульська музична сецесія в фортепіанній творчості А. Кос-Анатольського

Маріанна ДРУЖИНЕЦЬ
Процеси євроінтеграції сучасного естрадного мистецтва: київські музичні заклади вищої освіти

Ілга КОЛЬЦ
Народне інструментальне мистецтво півдня України

Анастасія КРАВЧЕНКО
Мізансценічні принципи моделювання простору ансамблевої комунікації в концертній і фестивальній практиці України кінця ХХ – початку ХХІ століть

Юрій МЕДВЕДИК
Духовні пісні на честь києво-чернігівських ікон середини – другої половини XVII століття: джерелознавчо-текстологічні та історіографічні питання дослідження

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Оксана КОНОВАЛОВА
Діалектні девербативи в художньому дискурсі І. Франка

Галина КУЗЕНКО
Семіозис тексту та його семіотичні стилі

Ольга КУЛИНА
Синтаксичні структури модифікації в англійському заповідальному дискурсі

Кристіна ЛОБАНЬ
Особливості творення образу Мальви за романами Дари Корній: міфопоетична основа

Марія ЛОЗИЦЬКА
Лінгвокультурний аспект прислів’їв з фемінінним компонентом у німецькій мові

Ольга МЕЛЕНЧУК
Юліан Романчук – видавець і дослідник творів Т. Шевченка

Юлія ОРЛОВА
Стереотипізація концепту «ВІК ЛЮДИНИ» у свідомості носіїв української, російської та англійської мов

Олена ПАВЛЕНКО
Феномен шістдесятництва: рецепція й осмислення перекладознавчою науковою традицією

ПЕДАГОГIКА

Олена КОВШАР
Технологія тьюторського супроводу дітей передшкільного віку у формуванні готовності до нової соціальної позиції «школяр»

Марія КОНОВАЛОВА, Валерія САВЕЛЬЄВА
Методи та прийоми вивчення біографії Л. Коваленко в школі (в межах літературного краєзнавства)

Наталія КОРЧИНСЬКА
Особливості норвезької системи професійної освіти

Віктор КОРЯГІН, Оксана БЛАВТ
Детермінуючі фактори оцінювання у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп

Діана КОХАН
Шляхетне ставлення до жінки в науково-педагогічній літературі

Маріанна КОЧЕНГІНА
Тенденції створення дитячих ігрових майданчиків як середовищ для соціального розвитку дитини: зарубіжний досвід

Мирослав КРИШТАНОВИЧ
Професійно-педагогічна компетентність сучасного викладача як предмет наукового дослідження

Світлана КРИШТАНОВИЧ
Інтегративний підхід до навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту

Ірина ЛОПАТИНСЬКА
Дух (уклад) закладу вищої освіти як емоційно сприятливий фон освітнього процесу

Микола ЛЮШИН
Методична організація вивчення постаті Тараса Боровця (Бульби) в шкільних курсах історії

Михайло МАКАРЕНКО, Ольга ЯШНА
Нейрофітнес як метод заміщуючого онтогенетичного впливу

Ірина МИХНОВЕЦЬКА
Особливості дослідження взаємин старших дошкільників із синдромом Дауна за когнітивно-афективним критерієм інтрасуб’єктного компоненту

Валерія МОЛЧАНОВА-ДОЛІНКО
Становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах сучасності

Ольга НІТЕНКО
Особливості іншомовної підготовки юристів в університетах федеративної Республіки Німеччина

Наталя ОГОРОДНИК
Теоретичні передумови реалізації рівневого підходу до навчання англійської мови майбутніх моряків

Svitlana OLISHKEVYCH
Practical aspects of teachers’ professional training for character education