Випуск 5. 2013 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Галик В.
Громадсько-політична діяльність Івана Франка на теренах Самбора та Самбірщини

Галів М.
Курсова система освіти на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944)

Ільницький В.
Специфіка функціонування пенітенціарних закладів у Дрогобицькій області (1944 – 1959)

Лазорак Б.
Східницька філія французької нафтової компанії з обмеженою відповідальністю «Maurice guenot»

Стецик Ю.
Візитаційний опис Волсвинського василіянського монастиря воздвиження Чесного хреста (1764 р.)

Якубовська-Кравчик К.
Ікони польсько-українського пограниччя ХХІ століття

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Душний А., Пиц Б.
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile»: розвиток, пропаганда, перспектива

Душний А., Пиц Б., Шафета В.
Молода генерація авторів-виконавців баяністів-акордеоністів України: сучасні погляди та перспективи

Ісевич Ю., Дякунчак Ю.
До питання різножанровості сентенцій творчого портрету Романа Стахніва

Молчко У., Олач Ю.
Зародження та еволюція органної культури в місті Самборі

Савчин Г.
До питання деяких аспектів осмислення баянної творчості Володимира Зубицького

Салій В.
Сутність художнього образу та особливості його прояву у музичному мистецтві

Сергієнко О.
Оркестр народних інструментів «Святограй»: різнояскраві грані творчості, виконавства, популяризації жанру

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гошко О.
Основи перекладу краєзнавчих реалій англійською мовою (на матеріалах поезії Тараса Шевченка)

Данилів І., Дмитрів І.
Ідея душевного миру та щастя у творчості Григорія Сковороди

Луцик В.
До питання про специфіку жанру наукової фантастики у доробку Доріс Лессінг

Марочканич І.
Феномен культурного імперіалізму: пролегомени до інтерпретації

Явір Л.
«З хреста пливуть всі наші сили» (Символіка лексеми хрест у поезії Івана Франка)

ПЕДАГОГІКА

Жигайло О., Басюк М.
Формування обчислювальних навичок молодших школярів на уроках математики

Жигайло О., Гайда С.
Формування креативного мислення учнів початкових класів на уроках математики

Жигайло О., Кожан-Шелепило Г.
Формування часових уявлень учнів початкових класів

Шаран О., Лазорчин О.
Використання усних вправ у системі розвивального навчання математики учнів початкової школи

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Боженський А.
Концерт студентів-лауреатів музично-педагогічного факультету

Душний А.
Мар’яна Мазур – вокальна надія Дрогобича

Душний А., Пиц Б.
VІ-й Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile»

Дякунчак Ю.
Нова сторінка творчості Романа Стахніва

Зимомря І., Зимомря О.
Рух переємності художнього досвіду

Сеник О.
«Не збирається бандура помирати...»