Випуск № 18. 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Надія ТОВТИН
Рукописний співаник з колекції Миколи Вайди – цінна пам’ятка закарпатської духовнопісенної культури другої половини XVIII ст. (Питання джерелознавства та археографії)

Богдан ШКІЛЬНИК
Релігійно-катехитична сутність поетичних текстів хорових обробок українських духовних пісень XVII – XIX ст.

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Іван ЗИМОМРЯ, Леся ГОЛОМІДОВА
Роль анімалістичних образів у малій прозі Роберта Музіля

Ірина ДМИТРІВ
Сакральний простір у збірці «Велика гармонія» Богдана-Ігоря Антонича

Світлана Д’ЯЧУК
Роль української та зарубіжної літератур у професійній підготовці студентів спеціалізації «Видавнича справа та редагування»

Мирослава СЛИВКА
Основні шляхи відтворення семантичних і когнітивних особливостей українських реалій у наукових виданнях

ПЕДАГОГIКА

Лілія ВОВК
Специфіка становлення гендерної ідентичності дошкільників

Ольвія ГУСАК
Інструменти автоматизованого виявлення сепаратистського та пропагандистського контенту для використання у навчальних закладах

Андрій ДОРОГАНЬ
Науково-дослідницька діяльність як суттєвий елемент підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Оксана ЖИГАЙЛО, Олександра ВІВСИК
Особливості організації і методики проведення позакласної роботи з математики з використанням елементів квест-технологій

Світлана ЗАБОЛОЦЬКА
Психологічний супровід особистісно-професійного розвитку студентів педагогічного університету

Роксоляна ЗОЗУЛЯК-СЛУЧИК.
Специфічні принципи формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах

Наталія ІВАНІКІВ, Анна ЧЕПЕЛЮК
Проблеми збереження фізичного здоров’я дитини

Галина ІВАНОВА
Вплив пізнавальних психічних процесів на якість оволодіння студентами основами наукової організації розумової праці

Юлія КУЗЬМЕНКО
Підвищення педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін як чинник нарощення його професіоналізму

Лeся КOЛТOК, Анна-Марія МЕЛЬНИКОВИЧ
Уроки серед природи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського

Оксана ОНИПЧЕНКО
Морально-етична парадигма статеворольової соціалізації молоді в 20 – 30 роках ХХ століття

Микoлa ПAНТЮК, Лeся КOЛТOК
Пiдгoтoвкa вчитeля пoчaткoвoї шкoли дo прoфeciйнoї дiяльнocтi: змiнa цiннicниx прioрiтeтiв

Наталя САЛАНЬ, Оля САЛАНЬ
Формування компетентностей учнів на гуртках математики

Тетяна ФІСЕНКО
Інструментарій політичних інтернет-комунікацій як складник медіаосвіти у галузі політконсалтингу

Галина ЧЕРНЕНКО
Особливості вивчення природознавства молодшими школярами в Україні (початок ХХІ століття – сьогодення)

Юлія ЧЕРНЕЦЬКА
Формування ціннісних орієнтацій у наркозалежних як умова розвитку їх соціальності

IСТОРIЯ

Микола ГАЛІВ, Анна ОГАР
Християнська польсько-українська спілка в Дрогобичі (1930-ті рр.): документ до історії товариства

Микола ГАЛІВ, Уляна ГАЛІВ
Радянізація системи освіти дорослих у Дрогобицькій області (1939 – 1941)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Наталія КАНТОР
Боротьба радянських репресивно-каральних органів проти польського підпілля у Карпатському краї (1944 – 1946)

Марія КАШКА, Андріана КОПИНЕЦЬ
Синагоги Закарпаття як об’єкти релігійного туризму

Богдан ЛАЗОРАК
«Від Еміля Дуніковського до Олександра Севрюка»: описи мандрівок до замку Тустань в Уричі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Юрій МЕЛЬНИЧОК
До питання персонального складу підвідділу 476 ТВ-24 «Маківка» (1947 – 1948)

Василь ПЕДИЧ, Віталій ТЕЛЬВАК, Вікторія ТЕЛЬВАК
Історико-церковна проблематика в дослідженнях Івана Кревецького