Випуск 4. 2013 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

Передмова

ІСТОРІЯ

Галик В.
Співпраця Івана Франка із Онуфрієм Пашуком (на матеріалах листів до І. Франка)

Галів М.
Правова (майнова) та адміністративна належність села Літиня на Дрогобиччині у XV – XVIІІ ст.

Ільницький В.
Життєвий і бойовий шлях Володимира Лівого-«Йордана», «Митара» (1919 – 1948)

Лазорак Б., Лазорак Т.
Дрогобицька цісарсько-королівська гімназія імені Франца Йосифа І в часі першої світової війни (1914 – 1916 рр.): невідомі епізоди про «переддень» війни, російську окупацію і не тільки

Стецик Ю.
Візитаційний опис парафіяльної церкви села Східниця (1843 р.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Душний А.
До питання проекту «Львівські народно-інструментальні традиції» як одного із аспектів пропаганди національної школи гри на народних інструментах

Мельник І.
Наукове осмислення специфічних особливостей виконавського слуху баяніста

Олексів Я.
Баянний доробок Володимира Зубицького з позиції ретроспекції барокових жанрів

Суворов В.
Українська баянна школа як чинник національної культури на зламі ХХ – ХХІ століть

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вовк О.
Діяльність українських письменників-фольклористів у середині ХІХ – початку ХХ століття

Гаврилюк Х.
Особливості відтворення національно-специфічної лексики у перекладах І. Качанюк-Спєх

Дмитрів І.
«Книга Лева» Богдана-Ігоря Антонича у контексті філософії Григорія Сковороди

Дорофтей О.
Жанрово-стильові особливості польськомовної та німецькомовної публіцистики й літературної критики Івана Франка

Дяків Ю.
Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях

Лазірко Н.
Дослідження Юрія Клена про німецький експресіонізм

Луцик В., Зимомря І.
Пошук жіночої тожсамості у малій прозі Доріс Лессінг

Пиц Т.
Відображення німецьких назв муляра у слов’янських апелятивах та антропонімах

Угляй Л.
Музичний характер традицій у романах Тоні Моррісон

ПЕДАГОГІКА

Бобак О.
Соціалізація особистості в дошкільному віці як предмет науково-педагогічного вивчення

Жигайло О., Гунза О.
Формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі викладання дисциплін природничо-математичного циклу

Мацола Н., Фартушок Л.
Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості

Муляр Н.
Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Пагута М.
Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технології до естетичного виховання учнів засобами ергодизайну

Петрицин О.
Можливості програми NetOp School у розробці і проведенні тестового контролю знань студентів

Чепелюк А., Пиц Н., Кушнір Р.
Компоненти формування професійної компетентності фахівця фізичного виховання

ПСИХОЛОГІЯ

Бандура Г.
Теоретичні аспекти вивчення емоційних проявів у підлітків

Гринечко А.
Тривожність як чинник виникнення неврозу страху

Гринців М.
Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця

Хавула Р.
Психологічний аналіз чинників та рівнів підготовленості молоді до створення сім’ї

Шмілик Н.
Психологічний аналіз змісту, структури та критеріїв суб’єктивної готовності до материнства

Відомості про авторів