Випуск 9. 2014 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Галик В.
Хорватський фольклор у наукових зацікавленнях Івана Франка

Галів М., Батюк Т.
Діяльність товариства «Просвіта» на Стрийщині в період німецької окупації (1941 – 1944 рр.): за матеріалами періодичних видань

Ільницький В.
Участь представників східної України у національно-визвольному русі на теренах Карпатського краю ОУН (1945 – 1954)

Корсак Р.
Політичні взаємовідносини України і Чехії в НАТО

Стецик Ю.
Резиденції Лаврівського василіанського монастиря: судово-майнові аспекти (XVII – XVIII ст.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Салій В.
Художній образ музики у виконавській інтерпретації

Шариков Д.
Трансформація художнього методу класичного танцю другої половини XIХ− першого десятиріччя XXI століття

ПЕДАГОГІКА

Айзенбарт М.
Ігрова діяльність у контексті соціально-комунікативних умінь старших дошкільників

Галів М.
Теорія класової боротьби в історико-педагогічних працях Геннадія Жураківського

Гвоздяк О., Свида-Сусіденко Т.
Вивчення фразеологізмів на заняттях німецької мови (ОІМ)

Ковальова К.
Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників

Ковальчук-Валендяк М.
Співпраця у сфері вищої освіти з оточенням – аналіз регуляторних актів функціонування вищої освіти в Польщі

Коцопей Г.
Григорій Врецьона про виховний ідеал української молоді

Краєвска А.
Цілі і результати університетського навчання у ХХI столітті

Левкович У.
Вплив конкуренції на освіту туризму та формування професійних компетентностей з готельно-курортної діяльності

Малик Л.
Теоретичні засади управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та продаж туристичного продукту

Пецкович Д.
Формування творчого потенціалу учителів фізичної культури як психолого-педагогічна проблема

Терлецька Л.
Формування навчально-пізнавальної активності учнів у контексті реалізації мети і завдань української освіти

Яцканич Н.
Навчальні матеріали на занятті з іноземної мови професійного спрямування

ПОЛІТОЛОГІЯ

Стряпко А.
Україна в угорських зовнішньополітичних концепціях: виклики ХХІ століття

Стряпко І.
Аналіз революцій в Україні на основі теорії Дж. Девіса

Токар М.
Вивчення політичного образу регіону в теорії та практиці політичної регіоналістики

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вереш М.
Метафори у богословській фаховій комунікації німецької мови

Зайцева О.
Ремарка як лексикографічна категорія

Качмар О.
Проблема співвіднесення концептуальної та мовної картин світу

Глущак Н.
Символіка та образна структура роману «Таємний сад» Ф. Г. Бернет

Голомідова Л.
Образ «Іншого» як концепт осмислення дійсності у новелах Роберта Музіля

Ґаловска А.
Використання кіноосвіти як складової візуальної культури з метою підтримки рецепції літератури

Зимомря І.
Дискурс взаємодії репрезентативній стратегії літературного феномена

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Душний А., Пиц Б.
Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile – 2014»

Тельвак В.
Курилишин К. Часопис «Галичанинъ» (Львів, 1893-1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2013. – 700 с.

Шафета В.
Дрогобицькі баяністи-акордеоністи на конкурсі «Науене – 2014» у Латвії: творча співпраця

Відомості про авторів