Випуск № 19 том 1, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Марія ВОРОНОВА
Діяльність Омеляна Пріцака в наукових установах

Дмитро ЛЕОЩЕНКО
Філософсько-історичне розуміння можливостей оптимізації цивілізаційного підходу до вивчення історії

Олександр ПИЛИПЕНКО
Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства в 50-х роках ХVІІ – наприкінці 60-х років ХІХ ст.

Ірина ХОРКАВА
Місце та роль краєзнавчої роботи студентів Греко-католицької богословської академії у Львові в її навчально-виховному процесі (1930-ті рр.)

Олександр ШЕВЧУК
Американсько-китайські відносини у контексті реалізації зовнішньополітичної стратегії адміністрації Д. Трампа

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Тетяна БОЖКО
До питання визначення іміджевого стилю

Маріанна ДРУЖИНЕЦЬ
Сучасне композиторське та виконавське мистецтво: еволюція естрадної популярної музики

Наталія КОВТУН
Творчий характер вольової активності митця

Антон ЛАДНИЙ, Олег КЕДІС, Анатолій ЛЕВЧЕНКО
Хорова творчість Ігоря Щербакова в контексті історії української музичної культури

Євгенія НАЗАРКЕВИЧ
Стерео- та варіозображення в мистецтві та графічному дизайні: періодизація

Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА
Історіографія та проблематика досліджень музичного фольклору лемків України

Денис ШАРИКОВ
Неокласичний балет-перформанс «Падіння занепалого ангела» як інноваційна форма сценічного мистецтва сьогодення

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Віолетта АЛ КАСЕМ
Методи дослідження еволюції літерних знаків середньофранцузької мови

Зоряна ГОДУНОК
Проблема ідентичності іншої в гумористично-фентезійних романах О. Громико

Olena GRYSHCHENKO
Modern perception of fake

Алла ДАВИДЕНКО
Лінгвосеміотична характеристика концептивних сполучень (на матеріалі української та англійської мов)

Майя КЛІЩЕВСЬКА
Метод когнітивного аналізу маркетингового дискурсу в українській мові

Анастасія КОПИТІНА
Електронний простір у системі концептуального поля «ПРОСТІР»

Крістінія ПАЛАДЯН
Хореїчні форми в українській і румунській поезії перших десятиліть ХХ століття

Олена ПОЛЬОВА
Метафоризація сюжетів і персонажів національної турецької і зарубіжної літератур у промовах турецьких політиків

Тетяна САВЧУК
Автохтони сучасного англомовного гастрономічного рекламного естетичного дискурсу

Мар’яна ФЕДИШИН
Типологія християнського релігійного дискурсу

Валерія ЧЕБУРАХІНА
Стратегії передачі оказіоналізмів на матеріалі українського перекладу роману Дж. К. Ролінґ «Harry Potter and the deathly hallows»

Катерина ШМЕГА
Маскулінність в умовах революції: стратегії поведінки персонажів у творах Івана Франка «Герой поневолі» та «Гриць і панич»

ПЕДАГОГIКА

Людмила АЛЕКСЄЄНКО-ЛЕМОВСЬКА
Особистісний компонент методичної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти

Дмитро БЕГЕКА
Професійна підготовка майбутнього магістра іноземної філології до формування лінгвосоціокультурної компетентності

Тетяна ВЕРЕТЕНКО, Крістіна ЯРМОЛЕНКО
Соціально-педагогічна профілактика інтернет-залежності старшокласників

Геннадій ГРИЩЕНКО, Олена КИРИЛЕНКО
Тестове оцінювання фахових компетентностей з астрономічних дисциплін у майбутніх учителів фізики

Віра ДРАГУНОВА
Компоненти, критерії та показники оцінювання реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти

Вікторія ДЬОМІНА
Організаційно-методична система виховання білінгвальної культури в майбутніх учителів іноземної мови

Анжеліка ІВЕРШИНЬ
Теоретичнi аспекти розвитку художньо-творчого мислення майбутнiх вихователiв

Олена КОНДРАТЮК, Олена ГЕРАЩЕНКО, Руслана КОНДРАТЮК, Анна ТИМОШЕНКО, Діна ШКІЛЬНЮК
Проект «Збірник задач» як спосіб опанування майбутніми учителями початкової школи методики навчання учнів розв’язувати задачі

Анжеліка КУРЧАТОВА
Педагогічні умови розвитку креативного мислення студентів спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі фахової підготовки у закладі вищої освіти

Катерина МАКСИМОВА
Нормативно-правові засади формування фітнес-культури студентів у системі вищої освіти України

Вадим МАХОНЯ
Теоретичні основи формування писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку. Сучасний погляд на дисграфію

Олена НЕГРІВОДА
Метод кейсів у навчанні іншомовного лексичного матеріалу на засадах комунікативно-когнітивного підходу

Ірина ПАВЛЕНКО, Інна КУРЛІЩУК
Особливості формування екологічної культури студентської молоді засобами масових комунікацій

Євген ПЛІСКО
Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в інтернатних закладах

Наталія ПОДЧЕРНЯЄВА
Шкільний євроклуб як форма учнівського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі

Наталія ПРОКОПЧУК
Використання смартфонів на уроках англійської мови у ЗНЗ

Наталья САМОЙЛЕНКО
Интеграция научно-исследовательской и учебной работы в профессиональной подготовке студентов гуманитарных факультетов университета

Світлана СКЛЯР
Особливості корекції заїкання в дітей дошкільного віку

Юлія ТОДОРЦЕВА
Професійна мобільність у педагогічному вимірі

Вікторія УЛЬЯНОВА
Визначення структури професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва