Випуск 7. 2013 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Борщевич В.
Емеритальне забезпечення волинського православного духовенства у 20–30-х рр. ХХ ст.: пошуки ефективного механізму корпоративної взаємодопомоги

Галик В.
Історія світського та церковного хорового життя в селі Уличне на Дрогобиччині (1920 – 2013 рр.)

Гриценко Г.
Проблеми історіографії українсько-білоруських культурних відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Ільницький В.
Значення конспіративних заходів у діяльності підпілля Карпатського краю ОУН

Сергєєв А.
Особливості процесу державотворення в Україні періоду 1989–1991-го років (на прикладі Донеччини та Закарпаття)

Ситник О.
Ідеологічна спрямованість українських громадсько-політичних рухів на Галичині періоду 1920-х рр.

Стецик Ю.
Реформування василіанських монастирів Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бернадська Д.
Сучасна хореографія в контексті синтезу мистецтв

Гнатів З.
Синтез філософського і музичного аспектів мистецького навчання в сучасному освітньому просторі України

Давидов М.
Аспекти фахового мислення музиканта-виконавця

Кундис Р.
Домінуючі вектори Львівської баянної школи в контексті академічного народно-інструментального мистецтва України

Сергієнко О.
Народно-оркестрове мистецтво України ХХІ століття на прикладі мистецьких проектів Дрогобиччини: порівняльно-аналітичний аспект

Шариков Д.
Балет XVII−XVIII століття: видатні майстри і виражальні засоби

Шафета В., Боженський А.
Оркестр народних інструментів ДМШ м. Старий Самбір: творчо-виконавський аспект

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вовк О.
Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури

Гаврилюк Х.
Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми «Енеїда» Івана Котляревського

Галів У.
Етноцентричне наповнення образу «життя» в поезії Василя Стуса

Голомідова Л.
Жанрово-стилістичні особливості новели «Гріджія» Роберта Музіля

Дмитрів І.
Націософія творчості о. Василя Мельника (Лімниченка)

Луцик В.
Англійська мала проза: еволюція структури і літературної форми

Мельник О., Зимомря І.
Творчість Миколи Маркевича: рецептивні та типологічні виміри

Свірщук Л.
Християнське вчення Дмитра Туптала

Ступницька Г.
Художньо-стильові модифікації комедійного жанру на зламі ХІХ – початку ХХ століть: компаративний аспект

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Бондаренко В.
Вечное движение к победе

Галів М.
Курилишин К. Часопис «Галичанинъ» (Львів, 1893 – 1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костянтин Курилишин; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2013. – 700 с.

Душний А.
Конкурс «Citta di Lanciano» та його проекція на баянно-акордеонне мистецтво Львівщини

Душний А.
Нариси конкурсу «Візерунки Прикарпаття»

Михаськова М.
«Музичний меридіан» Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Найда Ю., Найда В.
Знайомтесь: навчально-методичний посібник «Іди, іди, дощику»

Пиц Б.
Декілька штрихів діяльності баяністів-акордеоністів музично-педагогічного факультету

Сеник О.
Василь Барвінський і українська діаспора закордоння