Випуск 3. 2012 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

Пантюк М.П.
Передмова

ІСТОРІЯ

Галик В.
Літературознавці, журналісти та священики – кореспонденти Івана Франка з Дрогобича

Галів М.
Шкільництво села Лужок Долішній (ХІХ – початок ХХ ст.)

Ільницький В.
До проблеми чисельності підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945 – 1952)

Кісіль В.
Писемні пам’ятки на сторінках «Сводной галичско-русской литописи съ 1700 до конца августа 1772 года. часть І.» А. Петрушевича

Лазорак Б.
Перехід церковних братств Львова до унії у контексті реформи Крилосу єпископом Йосифом (Шумлянським)

Стецик Ю.
Монастирські фільварки Перемишльської єпархії (XVIII ст.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Душний А.
До питання наукового осмислення української школи баянно-акордеонного мистецтва

Дякунчак Ю.
До питання стилістичних особливостей творчості для баяна-акордеона композиторів України на зламі століть

Кузьо В.
Творчий розвиток студента-інструменталіста в контексті музичного мистецтва України

Кундис Р.
Львівська баянна школа в контексті національної академічної школи гри на народних інструментах

Мартинів О.
Творчість Василя Верховинця в контексті формування національної культури

Муляр Н.
Виховання дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва

Олексів Я.
Жанрові модифікації сюїти та партити в музичному просторі ХХ століття

Сергієнко О.
До питання історичних передумов становлення конкурсно-фестивального руху виконавців на народних інструментах в Україні

Шафета В.
Фестивально-конкурсні акції колективного музикування Львівщини в контексті української школи баянно-акордеонного мистецтва

ПЕДАГОГІКА

Бобак О.
Підготовка соціального педагога до організації роботи з сім’єю як первинного інституту соціалізації дитини

Гурій М.
Розвиток комунікативної компетенції старшокласників у процесі реалізації форм громадянської освіти та виховання у Великій Британії

Жигайло О.
Обчислювальна діяльність як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра

Ілляш С.
Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутнього учителя початкових класів

Колток Л.
Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу у вищій школі

Нищак І., Пагута М.
До проблеми використання електронних посібників у навчально-виховному процесі

Турчик І., Козіброда Л.
Проблеми та тенденції шкільного фізичного виховання за кордоном

Фартушок Л., Лісенчук С.
Педагогічні умови формування готовності до праці у вихованців дитячих будинків

ПСИХОЛОГІЯ

Бандура Г.
Особливості становлення ідентичності в ранньому підлітковому віці

Бахур О.
Психологічна характеристика підлітків з делінквентною поведінкою

Гринечко А.
Роль самооцінювання в процесі самовизначення особистості

Дуб В.
Ціннісно-смислові характеристики майбутніх педагогів

Заболоцька С.
Особливості розвитку моральних форм поведінки дошкільників в експериментальних умовах

Зимянський А.
Психологічні особливості розвитку моральної позиції підлітків

Хавула Р.
Психологічні особливості подружньої сумісності

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гавриляк І.
Специфіка становлення німецькомовних фразеологічних одиниць зі семантикою кольору

Пиц Т.
Дослідження німецьких лексичних запозичень в українській мові у німецькомовних країнах

Вовк О.
Поступ нової української дитячої літератури у другій половині ХІХ століття

Гаврилюк Х.
«Енеїда» Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся

Дмитрів І., Кафлик О.
Християнське осмислення національної історії у творчості письменників-«логосівців»

Дяків Ю.
Характер рецепції творчості Бернарда Шоу в оцінках англомовних критиків

Лазірко Н.
Творчість Стефана Цвeйґа в літературознавчій оцінці Юрія Клена

Луцик В., Зимомря І.
Виміри творчості Доріс Лессінг: жанрова парадигма малої прози 50-70-х рр. ХХ століття

Відомості про авторів