Випуск 8. 2014 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Галик В.
Іван Франко і Ватрослав Ягич: історіографія та джерельна база проблеми

Галів М.
Читальня товариства «Просвіта» в Східниці (1909 – 1939 рр.)

Ільницький В.
Використання підпільниками криївок у протистояннях із репресивно-каральною системою у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954)

Кашка М.
Значення мови у формуванні національної самосвідомості на Закарпатті у ХІХ столітті

Лазорак Б.
Два епізоди про модернізацію «Австрійського Дрогобича»: старі вулиці «по-новому» і «не провінційна мрія» про трамвай (1901, 1909 – 1914 рр.)

Мальчевська-Павелец Д., Павелец Т.
Синдром фальшивої пам’яті. Проблема інтерпретації сучасної історії комуністичної владою Польщі

Стецик Ю.
Василіанські монастирі міста Перемишля (XIV – XVIII ст.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Андрейко О.
Методологічні основи формування виконавської культури скрипаля

Безпаленко Ю., Горбачук Г.
Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я. Тарасов М. І.)

Бернадська Д.
Розвиток неокласичного балетного стилю в хореографії ХХ століття

Буданова Т.
Про функціональну полівалентність сучасної баянної культури

Дика Г.
Музичні пластичні та рухові форми як складова роботи з дітьми дошкілля та шкільного віку

Душний А.
Наукове осмислення баянно-акордеонної педагогіки в контексті музичної освіти України ХХІ століття

Заборовська Т.
Підбір музичного матеріалу для Adagio в класичному танці біля станка та на середині залу

Карась С.
Порівняння інтерпретацій Прелюдії і фуги gis-moll Й.С. Баха (ІІ-й том ДТК) баяністами-акордеоністами Я. Олексівим та І. Квашевічем

Кисляк Б.
Передумови виникнення творчості для баяна (кінець ХІХ – середина ХХ ст.)

Кметі О.
Репертуарні тенденції початкових мистецьких навчальних закладів України кінця ХХ початку ХХІ століття: баянно-акордеонний аспект

Колосовська О.
Імпровізація, як розвиток творчої фантазії (через призму джазового виконавства)

Лебедев А.
Концерт для баяна с оркестром в творчестве композиторов России и Украины 1960-80-х годов

Марченко Є., Логін Л.
Онтогенез музично-педагогічної думки Галичини доби реформаторства та просвітництва в історичному дискурсі

Настюк О.
Синкретизм музики і танцю в балетній хореографії

Ніколенко О.
Композиційно-стильова специфіка концерту М . Дремлюги для бандури з оркестром

Плахотнюк О.
Джаз танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії

Полосмак А.
Произведения белорусских композиторов ХХ века для домровых ансамблей: жанровые поиски

Суворов В.
Науково-мистецький проект «Львівська баянна школа» та його проекція на баянно-акордеонне музикування Волині

Теуту І.
Каприс 24 Н. Паганіні в транскрипції В. Луце. До питання синтезу стилів в цимбальних транскрипціях

Федоронько Л.
До проблеми адаптації поезій Т. Шевченка в українському пісенному фольклорі

Шариков Д.
Cтилістика бальної хореографії: історія, форми і техніки

ПЕДАГОГІКА

Галів М.
Дискусія про періодизацію історії радянської школи і педагогіки в журналі «Советская педагогика» (1958−1959)

Жигайло О., Дідик Ю.
Самопідготовка молодших школярів з математики на заняттях у групах продовженого дня

Жигайло О., Козак У.
Формування вимірювальних умінь та навичок учнів початкових класів під час вивчення геометричного матеріалу

Жигайло О., Цімко З.
Формування понятійного апарату першокласників під час вивчення підготовчого періоду з математики

Зелінська Л.
Підвищення знань молодших школярів шляхом мотивації навчальної діяльності

Зимомря М.
Народні промисли Закарпаття та їхня роль в естетичному вихованні молоді: особливості розвитку

Іваннікова О., Гризоглазова А.
Аналіз професійного самовдосконалення вчителів трудового навчання

Іщук Т.
Нейролінгвістичне програмування як ефективний метод навчання перекладу: аспект пізнавальної функції мови

Канюк О.
Іншомовна компетентність майбутніх соціальних працівників як компонент змісту професійної підготовки

Ковальчук-Валендяк М.
Академічний тьюторинг в реаліях вищої школи Польщі

Kрaєвска А.
Об’єкт і форми оцінювання студентів у сучасному навчальному процесі

Муляр Н.
Методика організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності на уроках «Я у світі» у початковій школі

Садова І., Барна О.
Впровадження розвивальних технологій навчання у вищій педагогічній школі

Стасів Н., Клок Ю.
Вивчення величин та одиниць їх вимірювання як засіб формування практичних навичок учнів початкових класів на уроках математики

Стецик А.
Еволюція сутнісних характеристик соціальної відповідальності підприємництва

Стецик І.
Методичні аспекти впровадження нових педагогічних технологій на уроках математики

Шаран О., Литвин Ю.
Використання математичних задач на переливання, зважування, перекладання як засобу формування творчої особистості молодшого школяра

Шаран О., Хлопан Л.
Використання олімпіадних математичних завдань у процесі роботи з обдарованими учнями початкових класів

Яким Р., Явір М.
Вплив індивідуальних особливостей студентів спеціальності «Технологічна освіта» на формування у них компонентів культури безпеки

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Качмар О.
Аспекти «контактоустановлюваності» Північноамериканського концепту MANAGEMENT

Паночко М.
Запозичення як джерело збагачення українського юридичного лексикону ХІХ ст.

Глущак Н.
Проза Дж. Роулінг: особливості функціонування та методи відтворення молодіжного сленгу в українськомовній інтерпретації В. Морозова

Голомідова Л.
Наскрізні мотиви у новелістиці Роберта Музіля

Дмитрів І.
Категорія християнського символу та його функціонування в художньому тексті

Жовтані Р.
Жанрова структура малої прози Ернста Віхерта в контексті німецької літератури еміграції

Зимомря І.
Комунікативні виміри у літературному процесі німецькомовного культурного простору

Зимомря О.
Українсько-угорське помежів’я: особливості літературної взаємодії

Луцик В.
Стратегії інтерпретації художніх моделей малої прози Доріс Лессінг

Кемінь О.
Особливості жіночого прозописьма Анджели Картер: критерії сприйняття дійсності

Мельник О.
Творча історія «Живописної України» як результат співпраці Тараса Шевченка та Миколи Маркевича

Угляй Л.
Образ предка у прозі Тоні Моррісон

Харюк І.
Поттеріада Дж. Ролінг як репрезентативне явище філософії new age в сучасному суспільстві

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Кречківська Г.
Структурно-функціональна організація гетеротрофних комплексів відвалів

Кунда-Пронь І.
Мутаційні процеси у природній популяції Drosophila melanogaster м. Дрогобича

Пригара О.
Екологічні проблеми туризму та шляхи їх вирішення

Сеньків В., Слободян Л.
Особливості агітаційної роботи з організації роздільного збору твердих побутових відходів

Чир Н.
Еколого-агрохімічний стан ґрунтів басейну р. Вижівка у сучасних умовах господарювання

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Зимомря І.
Текстова структура та верифікація її смислів

Тельвак В.
Останні томи листування Михайла Грушевського