Випуск 11. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Галів М.
Формування адміністративних органів управління освітою на Дрогобиччині у 1939–1941 рр.

Гнідик І.
Митрополит Андрей Шептицький та Греко-Католицька Церква у США

Гринюка Б.
Педагогічна діяльність Івана Старчука (1921–1939 рр.)

Гриценко Г.
Михайло Грушевський в українсько-білоруських наукових контактах

Ільницький В.
Стосунки українців та поляків у Карпатському краї ОУН (1943–1946)

Стецик Ю.
Резиденції Спаського василіанського монастиря: фундаційно-майнові аспекти (XVII–XVIII ст.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Душний А., Савчин Г.
Визначні постаті Дрогобича: штрихи до портрету Віктора Чумака

Медведик Г., Медведик Ю.
Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.)

Паламарчук В.
Вплив строю класичної шестиструнної гітари на її виразні можливості

Пахомова Є.
Синестезія в оперному театрі Лесі Дичко (на прикладі опер «Золотослов» та «Різдвяне дійство»)

Радомська А.
Етнокультурна позиція особистості у просторі художньої освіти

Сташевський А.
Алеаторні вияви в українській музиці для баяна 1990-х – 2000-х років

Шкільник Б.
Українська наукова думка ХХ ст. про різдвяні барокові духовні пісні

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вереш М., Синьо В.
Полісемія у німецькій християнсько-богословській терміносистемі

Коккіна Л.
Когнітивна складова перекладу афоризмів філософської казки «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері

Мисюра К.
Використання жаргонів у суспільно-політичних виданнях

Пригодій О.
Особливості відтворення епітетів, порівняння та алюзії в романах Ф. С. Фіцджеральда в українських перекладах М. Пінчевського

Птуха В.
Словотвірна деривація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах

Томенюк О.
Когнітивний підхід до аналізу мовних явищ

Шталтовна Ю.
Епістемологія та параметричні властивості концепту «DEMOCRATIZATION» в англомовних студіях

Гурбанська С.
Постмодерністський художній дискурс як цілісна комунікативна, когнітивно-концептуальна і семіотична єдність

Жовтані Р.
Маркери концепту «своє / чуже» у малій прозі Ернста Віхерта

Зимомря О.
Образно-стильове наповнення жанрових різновидів і модифікацій в угорській прозі ХХ століття

Круглій А.
Модифікації української літератури Пізнього Середньовіччя: ідейні, тематичні, жанрові

Мельник О., Зимомря І.
Рецепція образу природи у творчості Миколи Маркевича та Адама Міцкевича

Панько О.
Концепт читача в українському літературознавстві: трактування вітчизняних науковців

Поліщук О.
Симулякризація як один з головних принципів сюжетотворення альтернативно-історичних сценаріїв

Ткаченко Т.
Генологічна специфіка малої прози Михайла Осадчого

Тьопенко Ю.
Діалогічні взаємини української та англійської літератур, їх специфіка і стадії становлення

ПЕДАГОГІКА

Білецька Л., Білецький Р.
Формування інформаційно-комунікативних компетенцій учнів початкової школи

Білогорка М., Мороз Т.
Шляхи формування мовної компетентності особистості: науково-методичний підхід

Веретко Н., Федорович А.
Використання елементів усної народної творчості на уроках трудового навчання

Ґаловска А.
Педагогічні аспекти верхової їзди

Кайдалова Г.
Толерантні взаємостосунки як категорія морального виховання молодших школярів

Канюк О.
Професійні вимоги до майбутніх соціальних працівників

Козачко А., Козачко О.
Мультимедійні технології навчання як засіб формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення інженерної графіки

Колток Л., Чапля М.
Технології природотерапії як засоби корекції здоров’я молодших школярів

Пагута М.
Теоретико-методологічні аспекти впливу ергодизайну на творчий розвиток майбутніх вчителів технології

Паласевич І.
Форми та методи естетичного виховання підлітків у позакласній виховній роботі (друга половина ХХ ст.)

Повечера І.
Особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів технологій

Садова І.
Казкотерапія – сучасний метод роботи з дітьми, які мають особливі потреби

Талалай Ю.
Особливості іншомовної підготовки учнів середньої школи у колишньому Радянському Союзі (70-80 рр. ХХ ст.)

Ткаченко О.
Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір

Філь Г., Жигайло М.
Інтегроване вивчення предметів гуманітарного циклу за галузями знань як важлива передумова розвитку сучасної науки

Яким Р., Чубик О., Українець Н.
Принципи формування технологічної культури шкільної молоді на уроках «Основи технології»

ПРАВОЗНАВСТВО

Кантор Н.
Теоретичні і практичні проблеми адаптації права України до права ЄС у сфері прав людини в умовах євроінтеграції

ПСИХОЛОГІЯ

Заболоцька С.
Особливості особистісного розвитку майбутнього педагога

Наконечна М.
Психоемоційні фактори самореалізації студентів у суспільстві

Хавула Р.
Життєва перспектива особистості в юнацькому віці