Випуск 14. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Владига О.
Останні томи «Історії України-Руси» Михайла Грушевського: археографічний аспект

Галик В.
Здобутки франкознавчої науки у Франковому краї в останнє десятиліття

Галів М.
Мікросоціальна група мельників у селі Літиня на Дрогобиччині (XVІ – XVIІІ ст.)

Ільницький В.
До питання рейдів відділів УПА ВО-4 «Говерля» (1944–1949)

Лазорак Б.
Повідомлення про село Уличне на сторінках дрогобицької та самбірської преси другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття

Стецик Ю.
Ченці-брати Добромильського монастиря (1783 р.): життєвий шлях до духовного покликання

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Білоусова С.
Фольклорна лінія у творах для домри В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова

Карась С.
Темпові варіанти, агогіка, динаміка та артикуляція «Прелюдії та фуги gis-moll» Й. С. Баха (ДТК, ІІ-й том) у виконавській інтерпретації баяністів

Карташова Ж.
Обгрунтування методики фахової підготовки майбутнього вчителя музики у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін

Коверза О.
Становлення джазового мистецтва як феномену музичної культури 20–30-х рр. ХХ століття в Україні

Олексюк А., Душний А.
Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях сьогодення

Соловей Л.
Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля»

Тиновський М.
Репертуарні тенденції формування виконавської майстерності кларнетиста

Чавва Л., Кузьо В.
Питання мистецької освіти у реаліях науково-практичних конференцій сьогодення

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Голик С.
Англійська мова як lingua franca у сучасному світі: глобалізаційні виклики

Денисова І.
Особливості оказіонального словотворення у романах українського фентезі

Котвицька В.
До питання про класифікацію типів семантичної адаптації англіцизмів у німецькій мові

Лазебна O.
Класифікація дієслів, вживаних у сполученні з прислівниками оцінки та дієприслівниками оцінки, у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії

Подорожна К.
Порівняльний аналіз відтворення українських історичних реалій засобами німецької мови у перекладах історичної повісті І. Я. Франка «Захар Беркут»

Попович Н.
Граматико-семантичні особливості перекладу форм та похідних дієслова Ὑφίστημι в патристичних текстах IV століття

Шум О.
Творча майстерність перекладача при відтворенні українських фразеологізмів

Бондарець Т.
Ментально-географічні характеристики романів Дж. Остен

Врабель-Кемінь О.
Реконструювання ґендерної ідентифікації в казках Анджели Картер

Дмитрів І.
Жанр молитви у творчості поетів-«логосівців»

Кевешлігеті О.
Міфосвіт Христини Керити у поетичній збірці «Березневі заручини»

Новак С.
Оповідання Володимира Бірчака: текст і контекст

Рашкі Н.
Еволюція особистості у романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет

Риба І.
Етнообраз француза в романистиці Генрі Джеймса

Угляй Л., Зимомря І.
Роль образу «дім» у художній концепції Тоні Моррісон

Сохал А.
Про факти та вигадки. Вікі Баум у світлі автобіографії «Усе було цілком інакше»

ПЕДАГОГІКА

Василенко О.
Категорія соціальної відповідальності педагога у наукових дослідженнях

Грибок Н., Проць Р., Ярема В., Проць Л.
Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи

Дробчак Я.
Творча робота майбутніх учителів на уроках трудового навчання у початкових класах

Жигайло О., Гриньців М.
Варіативність використання форм управління обчислювальною діяльністю молодших школярів на уроках математики

Зимульдінова А.
Шляхи підготовки до навчання дітей п’ятирічного віку в освітньо-виховних закладах різного типу

Калита Н.
Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм

Канюк О.
Особливості викладання професійно-орієнтованої іноземної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей

Колток Л.
Інтенсифікація навчально-виховного процесу як складова модернізації освіти вищої школи

Надім’янова Т.
Вплив школи і сім’ї у формуванні основ здорового способу життя молодшого школяра

Пантюк М., Зимульдінова А., Скалич Л.
Науково-експериментальна робота кафедри як шлях до професійного зростання педагога нової ґенерації (до 35-річчя кафедри педагогіки та методики початкової освіти)

Пантюк М., Стахів Л.
Організаційно-методична робота кафедри – шлях до професійного зростання майбутнього педагога (35-річчю кафедри педагогіки та методики початкової освіти присвячується)

Розман І.
Подолання стереотипів у педагогічній діяльності як один зі шляхів формування компетентності

Садова І.
Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти

Скалич Л.
Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інтерактивних технологій навчання

Стахів Л.
Технологія інтерактивного навчання – одне із важливих завдань формування умінь майбутнього учителя початкових класів

Чернецька Ю.
Вплив чинників десоціалізації на формування наркозалежної особистості

Шубак Г.
Особливості організаційних форм навчальної діяльності учнів у малокомплектній початковій школі

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Тельвак В.
Інституціональні аспекти розвитку українського наукового руху ХІХ – початку ХХ ст.: новий погляд