ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до співробітництва в рамках публікації Ваших статей у науковому збірнику «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»

+ 38 (066) 423 19 54    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» засновано у 2012 р. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 19906-9706Р від 14.05.2013 р.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 6143 від 28.12.2019 р. (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук.

Збірник індексується в міжнародній базі даних: Index Copernicus International (Республіка Польща).

Політика відкритого доступу. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» пропонує доступ до архіву своїх випусків. Матеріали, доступні через офіційний сайт www.aphn-journal.in.ua, користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати з науковою і навчальною метою, обов’язково зазначивши автора.