ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до співробітництва в рамках публікації Ваших статей у науковому збірнику «Актуальні питання гуманітарних наук» (Категорія «Б»)

+ 38 (066) 423 19 54    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук» засновано у 2012 р. Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),  016 – Спеціальна освіта)

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності)

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021 р. (додаток 3) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") у галузі історичних наук (032 – Історія та археологія).

Реєстрація суб’єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення No 1190 від 11.04.2024 року. Ідентифікатор медіа R30-04753.

Збірник індексується в міжнародній базі даних: Index Copernicus International (Республіка Польща).

Політика відкритого доступу. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук» пропонує доступ до архіву своїх випусків. Матеріали, доступні через офіційний сайт www.aphn-journal.in.ua, користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати з науковою і навчальною метою, обов’язково зазначивши автора.