Редколегія наукового збірника "Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" запрошує до участі у публікації Випуску № 27.

 

Тематичні розділи збірника наукових праць: «Історія», «Мистецтвознавство», «Мовознавство. Літературознавство», «Педагогіка».

 

Для опублікування статті у Випуску № 27, 2020 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. не пізніше 14 лютого 2020 року наступні матеріали:

  1. Статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
  2. Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку (реквізити надаються редакцією). Розмір публікаційного внеску становить 500 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.

Приймаються статті українською, польською, російською та англійською мовами.

Наукові статті необхідно підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко стаття; Іваненко квитанція).

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Розсилка друкованих примірників збірника планується 17 квітня 2020 року.

Доктори наук друкуються безкоштовно (до 10 сторінок) за умови отримання лише електронного варіанту збірника.

Для безкоштовного опублікування у темі листа необхідно зазначити: Доктор наук для безкоштовного опублікування у випуску №... .