Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Категорія «Б»)

ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

 

Засновник – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 19906-9706Р від 14.05.2013 р.

Збірник виходить 12 разів на рік.

Матеріали збірника публікуються такими мовами: українська, англійська, німецька, польська.

Тематичні розділи збірника наукових праць: «Історія», «Мистецтвознавство», «Мовознавство. Літературознавство», «Педагогіка».

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),  016 – Спеціальна освіта).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та у галузі культури і мистецтва (022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 – Хореографія, 025 – Музичне мистецтво, 026 – Сценічне мистецтво, 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство, 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1290 від 30.11.2021 р. (додаток 3) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") у галузі історичних наук (032 – Історія та археологія).

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів. У виданні «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» висвітлюються результати досліджень з широкого кола проблем. Збірник орієнтований на розкриття сучасних напрямів вивчення історії, літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства, педагогіки, психології. Стрижнева програмна ціль видання полягає в забезпеченні можливості публікувати результати наукових досліджень із гуманітарних наук насамперед молодим ученим.

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.