Випуск № 31 том 1, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Максим ВІТРЯК
Україно-польські зв’язки за часів президента Л. Д. Кучми: політичний і культурний аспект

Оксана ЗАХАРОВА
Дипломатический протокол как действенный інструмент внешней политики государства. Визиты в СССР И.Б. Тито, М.Р. Пехлеви, Сукарно (1956 г.)

Вадим ІЛЬЇН
Відносини «лікар-пацієнт» у післявоєнному СРСР

Лілія КОЗЛОВА
Вирівнювання сільськогосподарських територій країн Європейського Союзу: політичний та соціально-економічний аспект

Олена КОХАН
Київ у 1930-х роках (загальна характеристика)

Валентина КУРИЛЯК
Напрями медико-санітарної роботи Церкви адвентистів сьомого дня в Україні

Natalia MALYNOVSKA, Dmytro SAY
Charity as a historical and spiritual-moral basis for the development of social work

Володимир МАСЛАК, Лариса БУТКО, Дар’я ВАСИЛЕНКО
Проблеми української культури в публіцистиці Михайла Грушевського

Володимир МАСЛАК, Віктор САРАНЧА, Вікторія ШАБУНІНА
Діяльність Михайла Грушевського в галузі української культури наприкінці XIX – на початку XX століття

Olha MELNYCHUK
German-Ukrainian dialogue: the influence of the international festivals on the development of the German-Ukrainian literary contacts (1990s – early 21st century)

Сергій ПІДШИБЯКІН
Проросійські виступи на Сході України навесні 2014 р. та проголошення так званих «ДНР» і «ЛНР» у баченні українського політикуму

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Павло БОЙКО.
Роль кларнета в оркестровому мисленні Дмитра Шостаковича (на прикладі партитури опери «Ніс»)

Світлана БОРОВИК
Жанрово-стильові особливості образу головної героїні опери М. Вериківського «Сотник»

Надія БРАТЮК
Прояви експресіонізму у творчості львівських митців періоду 1950-х років

Степан ГІГА
Аранжування в аспекті стилетворення естрадно-вокальної композиції

Анатолій ЖУК
Розвиток пленерного руху в Західній Європі кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Serhii ZUBAREV
Main trends of French jazz art and their outstanding representatives

Мирослав КЕБА
Спортивний бальний танець у контексті наративного дискурсу

Антон КОЛОМІЄЦЬ
Музичний складник у мистецькій освіті доби Бароко

Анастасія КРАВЧЕНКО
Електроакустичні та аудіовізуальні твори в естетосфері ансамблевої культури України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Лариса КУПЧИНСЬКА
Леопольд Купельвізер та українське мистецтво

Світлана ЛІТВІНОВА
Втілення покаянної тематики в духовному концерті Ігоря Тилика

Наталія МАРУСИК
Професіоналізація форм застосування засобів гуцульського танцю: на прикладі вокально-хореографічного колективу «Гуцулія»

Мінь ВАН
Портрети донаторів у храмових розписах Дуньхуану: національно-етнічні та культурні ознаки

Марія НАУМЕНКО, Юлія КОЛЯДА
Науковий контекст осмислення хорового мистецтва ХХІ століття на прикладі новітніх методичних досліджень

Лілія НЄМЦОВА
Особливості художньо-вольового впливу диригента в процесі концертно-виконавської діяльності

Марина ПОГРЕБНЯК
Творчий метод і неокласичний танець Сержа Лифаря як продовжувача традицій балетмейстерів «Нового російського балету»

Анастасія-Олена ПОЖАРСЬКА
Музика кінофільмів жанру фентезі в науковому полі досліджень

Анна ПУЗИРКОВА
Питання визначення понять «модернізм» і «авангард» в українському образотворчому мистецтві 1910–1930-х років

Марія П’ЯВКА, Зоя СКАКАЛЬСЬКА
Наукові студії баянно-акордеонного напрацювання ХХІ століття як складник української академічної школи

Алла СОКОЛОВА
Музична культура стародавньої та середньовічної Ірландії і її паралелі в українській музичній культурі

Оксана СЬОМАК
Ікона святого Георгія Змієборця на чорному коні: два образи з Дрогобиччини

Богдан ТКАЧУК
Пріоритетні тенденції виконавства на ідіофонах на межі ХХ–ХХІ століття

Оксана ТУР, Вікторія ШАБУНІНА
Значення культурно-дозвіллєвої діяльності в особистісному розвитку викладачів закладів вищої освіти

Євгенія ШУНЕВИЧ
Вокальне мистецтво в соціокультурі України ХХІ століття (виконавсько-методичний аспект)

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталя АЛЕКСЄЄВА
Ментальне буття гіпонімів: проведення вільного асоціативного експерименту й основні стратегії асоціювання

Олена БОЖКО
Лексичні анормативи на шпальтах Миколаївської обласної газети «Рідне Прибужжя»

Марія БОЙКО
Шляхи підвищення комунікативної потужності української мови в Україні і світі (за результатами соціолінгвістичного дослідження)

Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ
Словотвірні та комунікативно-функціональні особливості фемінітивів в українській та англійській мовах

Тетяна БРОВАРЕЦЬ
Іноетнічні одиниці у покажчику вишитих вербально-візуальних творів, або особливості збирання «письмового фольклору»

Аліна БУРАНОВА
Метафоричне переосмислення назв артефактів за вектором «конкретне ‒ абстрактне»

Ірина ГАВРИЛОВА
Лексико-граматичні особливості словотворення в сучасній німецькій мові

Дарина ГЛАДУН
Особливості тексту поетичного перформансу (на матеріалі авторизованого комп’ютеропису поетичного перформансу мистецького об’єднання «AETHER: медіаколаборація в реальному часі»)

Людмила ГЛОБИНА
Креативность в аспекте языковой підготовки иностранных студентов-медиков

Галина ГОРОДИЛОВСЬКА
Ганна Наконечна як лексикограф

Людмила ГРИЖАК, Христина МЕЛЬНИЧУК
Авторські примітки в створенні комічного в романі Террі Пратчетта “Guards! Guards!”

Тетяна ГРОМКО
Лексикографування онімів говірки за корпусом моноговіркових текстів

Юлія ГРОН
Специфіка перекладацьких перетворень українською мовою комедійно-драматичного серіалу «Дивовижна місіс Мейзл»

Оксана ДЕРЕВ’ЯНКО, Андрій ТРОНЬ
Однократні та багатократні дієслівно-іменникові сполучення типу to give a smile у романі У. Лавендер «Тільки Джейн»

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
Художній світ британського постпостмодерністського роману як чинник наукового пізнання дійсності