Випуск № 31 том 4, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ПЕДАГОГIКА

Наталія МАКОВЕЦЬКА, Олена КОНОХ, Анна СИДОРУК
Реалізація принципів дуальної освіти у процесі підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами «Туризм» і «Готельно-ресторанна справа»

Сергій МАМИЧЕНКО
Критерії та показники сформованості культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування

Тетяна МЕЛЬНИК, Ірина ЗАЛІПСЬКА
Сучасні підходи до викладання української мови як іноземної для студентів-іноземців медичного профілю (матеріали з теми «Розмова лікаря з пацієнтом»)

Віктор МИХАЙЛОВ
Ретроспективний аналіз становлення системи підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців галузі цивільної безпеки в Україні

Вікторія МІЗЮК
Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в заклади загальної середньої освіти під час карантину та шляхи їх вирішення

Олена МОРОЗ
Роль і місце професійно-орієнтованої комунікативної компетенції в системі професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі

Мар’яна НЕЗАМАЙ
Педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів ЗДО до роботи із внутрішньо переміщеними дітьми

Наталія НИКОНЕНКО
Визначення фундаментальних чинників становлення системи освіти осіб з особливими освітніми потребами

Olga NIKOLAIENKO, Tetiana USHATA
Critical thinking formation through reading and writing competencies in foreign language learners at non-linguistic universities

Ольга ПОЛУМИСНА
Складнощі розвитку інклюзивної освіти в Україні

Наталія ПРИХОДЬКІНА
Діяльність національних організацій у сфері розвитку медіаосвіти в Канаді та Австралії

Ірина ПРОКОПЕНКО
Функціональні та структурні компоненти підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями

Валентина РИБ’ЯК, Анастасія КОВАЛЬ
Професійно адаптовані комунікативні вправи на заняттях з англомовної підготовки авіаційних фахівців

Тетяна РОЗВАДОВСЬКА, Мирослава БЕРЕСКА
Наставництво як форма виховання дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах

Юлія РОМАНИШИН
Функціонування електронної модерації віртуальних навчальних спільнот у закладах вищої освіти

Юлія РУДЕНКО
Методичний супровід викладання курсу «Методика навчання української мови дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти» в умовах дистанційного та змішаного навчання

Тетяна РУДЮК
Вивчення родинної лексики в контексті знаків української етнокультури (комунікативно-діяльнісний аспект)

Тетяна СВИСТУНОВА
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні шкільних дисциплін

Валентина СВІЧКАР
Соціально-педагогічна діяльність комітетів поліпшення побуту студентської молоді 20-х років ХХ століття

Світлана СЕРГЕЄВА
Англомовні фонаційні засади естрадного віртуозного вокалу

Ірина СИДОРУК
Модель формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки

Маріанна СКОРОМНА
Організація навчальної діяльності молодшого школяра через інтерактивні методи навчання

Олена СЛОБОДЯНЮК
Академічна доброчесність та плагіат: дискурс в американських дослідженнях

Світлана СМОЛЮК
Сутність поняття «розвивальне середовище» закладу дошкільної освіти

Ірина СМОЛЯКОВА, Надія ЗАЗІМКО, Дмитрій МОДНОВ, Ірина ДРОНОВА
Роль фізичного виховання та спорту у вищому закладі освіти в підтримці здоров’я та здорового способу життя в сучасних умовах

Інна СТАХОВА
Методичні засади формування готовності майбутніх учителів початкової школи до природоохоронної діяльності

Лідія ТИМКІВ
Чинники розвитку креативності майбутніх соціальних працівників

Тетяна ТЮЛЬПА
Перспективні напрями впровадження педагогічної системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей

Севастяна ФЕДОРЕНКО
Роль мистецької діяльності Данила Нарбута в розвитку творчих шкіл художників Черкащини

Тетяна ФIЛIМОНОВА
Використання інтерактивних технологій навчання в процесі вивчення педагогічних дисциплін майбутніми фахівцями початкової освіти

Ліліана ХІМЧУК
Використання педагогічних інтерактивних технологій у навчанні вчителів початкової школи

Anna KHOMYK
Strategic competence as the basis of official communication of future programmers

Olena KHROMCHENKO, Valentyna ZHUK
Psycholinguistic perspectives on English language teaching

Ксенія ЦИЦЮРА
Провідні тенденції професійної підготовки майбутніх бакалаврів із бізнес-економіки в університетах Китайської Народної Республіки

Наталія ЦЬОЛИК, Юлія ВАСЕЙКО
Інформаційно-комунікаційні технології як сучасне знаряддя вивчення польської мови

Людмила ЧЕРЕДНИК, Алла БОЛОТНІКОВА
Українська мова як іноземна в аспекті міжкультурної комунікації

Чжан Ян
Витоки проблеми музичного виховання в західноєвропейській науково-педагогічній думці

Віра ЧОРНОУС
Основні критерії та показники сформованості професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей

Руслан ЧУБУК
Рефлексія як особистісний ресурс для професійного розвитку майбутніх соціальних працівників

Зоя ШЕВЦІВ
Професіограма фахівця з інклюзивної освіти закладу загальної середньої освіти

Андрій ШЕВЧУК
Вплив релігійних шкіл Австралії другої половини ХХ століття на формування громадянської позиції особистості

Inna SHKARBAN
Team working in foreign language learning through a challenge-based virtual higher education environment

Діна ШУЛЬЖЕНКО, Мар’яна ПОРОДЬКО
Психомоторний розвиток дітей старшого дошкільного віку з аутистичним спектром порушень

Вікторія ЩЕРБАТЮК, Олена КОЛГАН
Фотоколаж як один із засобів розвитку візуального мислення студентів-філологів

РЕЦЕНЗIЇ

Валентина БІЛЯЦЬКА
Рецензія на монографію Л. М. Кулакевич «Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття»

Антоніна БОЙЧУК
Дистанційний конкурс – крок у сучасність чи зворотній процес у мистецтві: міркування, роздуми, заперечення

Володимир КРАМАР
Рецензія на монографію Дроздовського Дмитра Ігоровича «Проблемно-тематичні комплекси й філософсько-естетичні параметри британського постпостмодерністського роману»

Андрій ЛИТВИН
Сучасні аспекти теорії терміна (рецензія на монографію «Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм»)

Раїса ХРИСТІАНІНОВА
Рецензія на монографію Тєлєжкіної Олесі Олександрівни «Звук – слово – текст: мова української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття»