Випуск № 33 том 1, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Natalia BASHMAKOVA, Katerina HUDAK
The principle of polystylistics of Frank Angelis (on the example of the “B. B. (Brel – Bach)” Suit)

Оксана БОБЕЧКО, Христина КОЗЛОВСЬКА
Мистецька постать Олександра Верещинського в контексті розвитку бандурного мистецтва Дрогобиччини (ювілейні узагальнення)

Ірина БОНДАРЕНКО, Богдан БОНДАРЕНКО
Полістилістика як проектний метод у середовищному дизайні України (на прикладі Харківського регіону)

Наталя БРИЖАЧЕНКО, Іван БОСИЙ, Наталія ТРЕГУБ
Застосування верстатів із числовим програмним керуванням в процесі професійної підготовки дизайнера середовища (на прикладі створення інтер’єрних артоб’єктів)

Лариса БУТКО, Дар’я ВАСИЛЕНКО, Вікторія ШАБУНІНА
Внутрішній імідж бібліотеки: складники, функції, основні етапи формування

Володимир ГОНЧАРУК
Образно-пластичні рішення скульптури Івана Микитюка: на прикладі серії «Карпатський мотив»

Наталія ДМИТРЕНКО
Формування іконографії сюжету «Таємна вечеря» у візантійській храмовій декорації 10–14 століть

Оксана ЗАХАРОВА
Протокольный костюм: идеология, политика, культура

Олена КАШШАЙ
Творче становлення художника Антона Кашшая в 1950–1970-х рр. у контексті образотворчих пошуків закарпатської школи

Марія КОВАЛЬОВА, Лю Фань
Олійний пейзажний живопис у Китаї XX ст. (традиційні та інноваційні особливості)

Володимир КОГУТ
Структуралізм у відеомистецтві середовищ Львова та Гданська

Марина КОСТАНДА
Класифікація типографіки поч. ХХІ ст.: технологічна парадигма

Лариса КУПЧИНСЬКА
Євреї українських етнічних земель – студенти Віденської академії образотворчого мистецтва ХІХ – початку ХХ ст.

Віктор МИХАЛЕВИЧ
Творчість галицьких художників-карикатуристів у сатиричних виданнях Львова кінця XIX – початку XX ст.

Уляна МОЛЧКО, Тетяна КОВАЧ
Педагогічний внесок Мирослави Ліхтей у сучасну фортепіанну культуру Закарпаття

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Юлія АНІСІМОВА
Читання автентичних текстів як запорука швидкого оволодіння англійською мовою

Юрій БЕРЛІНСЬКИЙ
Особливості розуміння явищ арго, сленгу та жаргону у лінгвістиці

Олег БОНДАРЕНКО
Код Волдеморта: семантика зла

Оксана БУРКОВСЬКА
Неозначено-особові односкладні речення в лінгвоісторіографічному аспекті

Михайло ВІНТОНІВ
Динаміка методів і напрямів синтаксичного аналізу речення

Олена ГУСЄВА, Юлія СИМИНЕНКО
Функціонування лексики обмеженого використання в мові сучасних ЗМІ

Віктор ДРЕБЕТ
Синергетичний формат декодування іменника в конструкціях зі складнопідрядними глибинностями (на матеріалі німецькомовної художньої прози)

Анастасія КАТЮЖИНСЬКА
Художня рецепція барокових образів у історичних поемах Дмитра Павличка

Світлана КЛИМОВИЧ, Світлана МАРТОС
Колективні форми роботи в дистанційному навчанні (на прикладі KSU Online)

В’ячеслав КУДЛАЙ, Неллі ГАЙДУК
Соціальні мережі в контексті формування суспільної думки

Ірина ЛЯХ, Ірина БОНДАР, Тетяна КУРБАТОВА
Особливості семантики складників термінологічних детермінативних композитів і їхній номінативний потенціал у німецькій термінології гірництва

Оксана МИСИК
Артефактний етнокультурний код у поетичних творах Ігоря Калинця

Ганна МОКЛИЦЯ
Цілісність концепції сублімації З. Фройда: доповнення до психоаналітичної методології в літературознавстві

Юлія НАДОЛЬСЬКА, Лариса ЄПІФАНЦЕВА
Країнознавчий компонент на занятті з німецької мови крізь призму відеоматеріалів

Ірина НАКАШИДЗЕ
Особливості вираження проблеми батьківщини в поезії Гната Бердо

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
Концепт молитви як один із сенсів духовного життя людини у збірці «Цілую твій поділ» Ліни Ланської

Ольга НОВІКОВА
Функційне вираження відокремлених прикладок у сучасній українській мові

Олександра ОГРИНЧУК
Поетичний текст як образна модель світу

Анна ПАВЕЛЬЄВА, Юлія ГОЛОВНЯ
Особливості перекладу сайтів стоматологічної тематики

ПЕДАГОГIКА

Юлія АДАМЧУК
Педагогічні умови формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення

Оксана БАБАКІНА
Соціально-економічні та ідейно-політичні передумови розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО в останній чверті ХХ – на початку ХХІ століття

Альона БАЛЬОХА
Створення інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації природничої освітньої галузі в початковій школі

Ольга БАШКІР, Анастасія ІЛЬЧЕНКО
Формування лексичної компетентності учнів на уроках англійської мови

Марія БУСЬКО
Організація системи освіти дорослих у Канаді на національному рівні

Ірина ВАРАВА
Причини існування академічної недоброчесності студентства в сучасному освітньо-науковому просторі та шляхи її подолання

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, Євген АНТИПІН
Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в новій українській школі

Тетяна ВЕРЕТЕНКО, Яна КЛИМЧУК
Технології соціальної роботи із жінками, які постраждали від домашнього насильства

Валентина ВОРОНЕЦЬКА
Модель розвитку творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії

Інна ГОЛОПИЧ
Можливість застосування інноваційних технологій навчання для формування комунікативної компетентності майбутніх поліцейських

Тетяна ГУЗИНІНА
Особливості розвитку навичок професійно-орієнтованого читання курсантів вищого військового закладу

Айхан Юнис Оглы ГУСЕЙНЛИ
Пути проведения коррекционной работы с детьми младшего школьного возраста с дизартрией с учетом принципов обучения

Олена ЄВДОЧЕНКО
Професійна підготовка майбутніх хіміків як педагогічна проблема

Наталія ЄВТУШЕНКО
Концепція дослідження систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України та Республіки Польща

Ольга ЄРЬОМЕНКО
Сучасний стан задоволеності науково-педагогічних працівників умовами праці в процесі підготовки магістрів з управління закладом освіти

Юлія ЗАПОЛЬСЬКА
Формування граматичних навичок у студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов

Валентина ЗЕВАКО
Професійна комунікація лікаря з пацієнтом у хірургічному відділенні: навчально-методичні матеріали до теми

Наталія ІЛІНІЦЬКА
Фахова підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва (герменевтичний і феноменологічний підходи)

Олена ІОНОВА, Олена МАСЮК, Ірина СІРА
Реалізація наступності у навчанні математики між початковою та базовою середньою ланками освіти

Оксана КАЛІНСЬКА, Олександр СУШЕНЦЕВ, Іванна ІВАСИК
Сутність і структура основних понять управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти

Тамара КОРОСТІЯНЕЦЬ, Алла ТУМБРУКАКІ
Залучення майбутніх учителів математики до проектної діяльності при вивченні фахових дисциплін