Випуск № 35 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Петро ГУШОВАТИЙ
Дитяче хорове виконавство Львівщини на межі ХХ–ХХІ сторіч

Ольга ДЄТОЧКА
Ботанічні мотиви в розписах тонкокерамічних виробів Великобританії середини XVIII – початку XIX століть

Ірина ЄРЕМЕНКО, Аліна ГАХОВА
Принципи zero-waste в практичній діяльності дизайнерів (на прикладі модної індустрії)

Оксана ЗАХАРОВА
Культура как коммуникативный фактор дипломатии. Деятельность графа С. Р. Воронцова в Лондоне (конец XVIII – начало XIX вв.)

Олег ІВАНІЦЬКИЙ
Технічні та художні засоби виразності в концертах для труби Е. Вільямса

Javid ISMAILOV
Ornamental features of Nakhchivan tombs

Ольга КВЕЦКО
Автентичний танець як основне джерело створення хореографічної постановки

Карина КІНДЕР
Образно-символічний статус птахів у народній танцювальній культурі (історико-порівняльний і структурно-семантичний аналіз)

Владислав КЛІВАК
Особливості застосування шрифтів у дизайні доповненої реальності

Оксана КРАВЧЕНКО, Андрій ЄРЬОМЕНКО
Шляхи розвитку харківської композиторської школи. Творчість Ігоря Гайденка та питання спадкоємності поколінь

Оксана ЛАГОДА, Лю ПЕЙВЕЙ
Сучасні тенденції в дизайні вітрин: засоби і прийоми наповнення, специфіка експозиційного обладнання

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Маргарита ГОЛТВЕНИЦЬКА
Компетентнісний підхід у викладанні української мови за професійним спрямуванням здобувачам вищої освіти творчих спеціальностей

Вікторія ГОРЕНКО
Вербалізація небесних світил та явищ природи у мовотворчості Івана Перепеляка

Aynur GULIYEVA
Arabic influence on modern Spain and lexical influence of Arabic language on Spanish language

Ангеліна ГУСАР
Вербалізація давньоскандинавських міфологем в сучасному пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов)

Ziyafat HUSEYNOVA
Mikayil Mushfig, an Azerbaijani poet: a victim of jealousy

Вікторія ДАВИДЕНКО
Функційний потенціал сучасного українського словникарства

Тетяна ДАВИДОВА
Фреймова структура концепту GOD: тематична типологія

Angelina DEMCHUK
Gender peculiarities of voice perception and its verbalization in the English detective prose

Світлана ДЕРБА
Методи і прийоми проведення практичних занять з української мови для іноземних студентів (різних національностей)

Улькер Ариф ДЖАФАРОВА
К вопросу о структуре концепта

Olga DOLGUSHEVA
Linguistic and functional peculiarities of an English gastronomic discourse in a fiction text

Уляна ЄВЧУК
Історична пам’ять мешканців «віднайдених земель» у романі Йоанни Батор «Піщана гора»

Руслана ЖОВТАНІ
Німецькомовна література у реаліях політики націонал-соціалістичного режиму: аспекти критичної рецепції

Айшен Махмуд ЗАРБАЛИЕВА
Терминологическая лексика в детской литературе периода независимости

Leyla ZEYNALOVA
Semantical features of phraseological antonyms in English

Ivan ZYMOMRYA, Olena KOLIASA, Olena ZYMOMRYA
The influence of personal motive on the development of the plot concept in the prose of Joseph Conrad

Гюльмар Фахраддин кызы ИСРАФИЛОВА
Основные направления развития когнитивной теории языка

ПЕДАГОГIКА

Леся ВІКТОРОВА
Перспективи застосування сучасних технологій та штучного інтелекту у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання

Ольга ГАВРИЛЮК
Модель використання хмаро орієнтованих технологій навчання для формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів статистики

Gonja HAJIYEVA
Ways to use authentic reading and complete task types

Олена ГАЛИНСЬКА
Єдиний вступний іспит з іноземної мови: структура, завдання та стратегії у процесі підготовці здобувачів вищої освіти

Ольга ГАЛЮКА, Марія ДЗІКОВСЬКА
Соціальна мобільність педагога в умовах наступності професійної підготовки: теоретико-практичний аспект

Захра ГАХРАМАНОВА АББАС
Использование аутентичных фильмов и видеоматериалов в обучении английскому языку

Tetiana GOLUB, Olga NAZARENKO, Liudmyla ZHYGZHYTOVA
Focus on the principle of visuality in ESP teaching

Ірина ГОЛУБОВСЬКА, Валентина ПІДГУРСЬКА
Правописна підготовка студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням

Галина ГРУЦЬ
Релігійно-духовні цінності як умотивовані потреби розвитку особистості студентів: історичний аспект

Тетяна ГУЗИНІНА
Особливості використання відеоматеріалів у процесі навчання англійській мові у вищих військових закладах освіти

Тетяна ДЕГТЯРЬОВА, Аліна ШЕВЦОВА
Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів-іноземців у процесі позанавчальної роботи

Таміла ДЖАМАН
Технологічне забезпечення неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання

Жанна ДІДЕНКО
Формування м’яких навичок (“soft skills”) на заняттях англійської мови у майбутніх менеджерів в умовах дистанційного навчання

Оксана ДОМАНЮК
Готовність майбутніх вихователів до формування доброзичливості в дітей старшого дошкільного віку

Алла ДЯЧЕНКО
Становлення дизайну в художньо-промисловій освіті Західної України

Наталія ДЯЧУК
Особливості формування англомовної аудитивної компетентності старшокласників на основі використання подкастів

Інна ЄРАСТОВА-МИХАЛУСЬ, Діана ЦИПІНА
Міжкультурний аспект формування медіативної компетентності в процесі вивчення професійно-орієнтованої іноземної мови

Наталія ЄЩЕНКО
Система лексичних вправ у викладанні української мови як іноземної