Випуск № 35 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Оксана ЛАНЬ
Особливості досягнення консенсусу у виборі теми хореографічної вистави групою студентів-авторів

Зоряна ЛАСТОВЕЦЬКА-СОЛАНСЬКА, Степан CОЛАНСЬКИЙ, Любомира ЛАСТОВЕЦЬКА
Утілення образу Короля Данила Романовича в українському мистецтві

Анна ЛЕГЕДЗА
Інтеграція типу родинних епітафій із колінопреклоненими постатями у львівську меморіальну скульптуру кінця XVI ст.

Анна ЛУГОВСЬКА
PinchukArtCentre: трансформації як невід’ємна частина розвитку інституції сучасного мистецтва

Юлія МАЙСТРЕНКО-ВАКУЛЕНКО
Рисунок Іларіона Плещинського

Оксана МЕЛЬНИК, Віктор ШТЕЦЬ, Ярослав РАКОЧИЙ
Інтерактивність у дизайні новинного сайту

Анастасія МЕЛЬНИЧУК
Історичний розвиток та становлення методики викладання дисципліни «Пластична анатомія» у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури

Еріка МИКУЛА
Образно-тематичні та художні особливості натюрмортів В’ячеслава Приходька кінця 1960-х – початку 2000-х років

Віктор МИХАЛЕВИЧ
Сатирична графіка на сторінках київського часопису «Шершень»

Арина МІТЄВА, Ганна ВРУБЕЛЬ
Формування етнокультурної компетентності учнів в умовах Нової української школи

Ірина НЕСЕН
Жанрові особливості костюму в Театрі корифеїв (1882–1914 рр.)

Олександра ОВСЯННІКОВА-ТРЕЛЬ
Індивідуально-стильові концепції «нової простоти» у словесній авторепрезентації сучасних композиторів

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Анастасія КАТЮЖИНСЬКА
Інтерпретаційна модель концепту особистості у творчості Данила Братковського

Тетяна КІБАЛЬНІКОВА
Особливості вербалізації будівельної концептуальної метафори в американському політичному дискурсі

Тетяна КЛЮЧНИК
Поняття коду в лінгвістичних студіях

Олександр КОЗОРІЗ
Порівняльний аналіз різнотематичних лінгвістичних корпусів

Ірина КОЛЄСНІК
Мотив болю в художніх текстах американського і британського модернізму: образно-символічний і наративний аспекти

Ірина КУЛИНА, Юлія БЕРЕЗІНА
Міжкультурна комунікація як підґрунтя викладання іноземної мови

Андрій КУЦИК
Християнські цінності, образи та підтексти в книзі Дж. Р. Р. Толкіна «Сильмариліон»

Альона КУЧЕР
Прагматика називного теми в художніх творах Івана Франка

Марія ЛЕВІЩЕНКО
Мовленнєві традиції комунікативної культури вікторіанського дискурсу

Мирослава ЛИСАК
Метафоричне підґрунтя іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькомовних мас-медіа (на прикладі публікацій, присвячених Дональду Трампу)

Наталя ЛИСЕНКО, Ольга ЛИТВИНЕНКО, Інна ЄРЬОМЕНКО
Символіко-метафоричний образ часу в поетичній мові Тодося Осьмачки

Олена МАРЧУК
Порівняльні сполучники і модальні частки в сучасній українській мові

Олена МАТЕРИНСЬКА
Антропоморфний профіль війни у вимірі медіаекології (соціолінгвістичний та психолінгвістичний аспекти)

Мирослава МЕЛЬНИК
Семантичні особливості антропонів у драматичній поемі Ліни Костенко «Сніг у Флоренції»

Тетяна МОДЕСТОВА, Ольга КРСЄК
Розвиток рецептивних навичок у підготовці до іспитів з англійської мови

Галина МОРАРАШ, Квітослава МАТІЙЧУК
Національно-мовні концепти мовотворчости Євгенії Ярошинської

ПЕДАГОГIКА

Алла ЗАГОРОДНЯ
Профільна школа в Україні у 2011–2017 рр. XXI століття: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи

Іванна ЗЕМАН
Віртуальний простір музейної педагогіки в базовій школі

Сабіна ІВАНЧУК
Поняття екологічно доцільної поведінки в науковому осмисленні

Оксана ІЛЬЇНА
Особливості формування комунікативної англомовної компетенції студентів-економістів за умов дистанційного навчання

Narmina ISAYEVA
The place of “Academic writing and reading” among the subjects in the universities of Azerbaijan

Марина КАЗАНДЖИЄВА, Алла РОДЕНКО
Використання дидактичних ігор на уроках української мови як іноземної

Самира КАРАЕВА НАДИР
Супружеская роль женщин в азербайджанских семьях

Ореста КАРПЕНКО
Організаційно-педагогічні засади функціонування закладів дошкільної освіти у Польщі

Аліна КОВАЛЕНКО
Дистанційне навчання іноземної мови за умов пандемії: специфіка форм і методів роботи

Олександр КОВАЛЕНКО
Вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів у закладах вищої освіти України на музичну підготовку хореографів

Вiктор КОЗЛОВСЬКИЙ
Інтерпретація семантичного і прагматичного компонентів речення (на матеріалі сучасної німецької мови)

Людмила КОКОРІНА
Позитивні та негативні чинники застосування дистанційних освітніх технологій у навчанні іноземної мови

Лeся КOЛТOК, Ірина САДОВА
Педагогічний дискурс як засіб мотивації освітньої діяльності у закладах вищої освіти

Лариса КОСТЕНКО
Структура змісту позашкільної освіти України у 1991–2014 рр.

Ольга КОСТРОМІНА
Характер мелодійного руху тону в інтонації австралійців

Наталія КРАВЦОВА, Нінель СІЗОВА, Тетяна БЕЛІНСЬКА, Ірина КРАВЧЕНКО
Педагогічні особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку музичної обдарованості майбутніх учителів музичного мистецтва

Василь КУЧЕР, Микола СИРОТЮК
Використання мережі Інтернет у контексті формування комунікативної компетентності на уроках англійської мови

Світлана ЛИЧУК
Концептуальні поняття іншомовної культури в інтегрованій системі навчання студентів-іноземців в ІФНМУ