Випуск № 35 том 6, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Зоя ЧЕГУСОВА
Професійне декоративне мистецтво як важливий чинник національно-культурної ідентичності в Україні в умовах світової глобалізації (1990–2010-і рр.)

Чжан СЯО
Народний танець як основа формування професійної майстерності майбутніх хореографів

Чжао ЧЖЕНГУАН
Няньхуа Китаю першої половини ХХ ст.: типологія та художньо-стильові особливості творів

Тетяна ЧУРПІТА
Табірний «Джаз» Миколи Трегубова: маловідомі сторінки творчої біографії хореографа

Лідія ШЕГДА
Фольклорні традиції у хоровій музиці Мирослава Волинського (на прикладі колядок «Ой в ліску, ліску» та «Спи, Ісусе»)

Юлія ШЕМЕНЬОВА, Ольга ОВЧАРЕНКО
Мистецтво Михайла Бойчука у процесі формування національної свідомості українців на початку ХХ століття

Євгеній ШИШЛЮК
Дискримінація національних меншин в європейському живописі. Гоніння й приниження циганського народу

Оксана ЮРЧУК, Валентина ГРИШИНА
До питання формування музично-історичних компетенцій сучасного вчителя музики

Sofiia YANKEVYCH
Genesis of the avant-garde art of theater artist M. Kypriian

Марія ЯРКО, Марія КАРАЛЮС
Драматургічні особливості циклічних композиційних структур в академічній музичній творчості: проблемологія герменевтичної рецепції питання

Тарас ЯРОПУД
Новаторство Ніколо Паганіні – композитора-скрипаля – та виконавська інтерпретація його інструментальних творів

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія ХІБЕБА
Словозміна іменників у сучасних бойківських говірках

Тетяна ХОМЕНКО
Мовна картина світу давніх германців: військові атрибути

Вазуфе ХУДИЕВА
Место Али бека Гусейнзаде в истории общественной мысли Азербайджана и Турции

Оксана ЦАРУК
Суфіксація як продуктивний засіб англійського термінотворення

Олександра ЦЕПА
Субстанція часу в авторському кодуванні Івана Кочерги (на матеріалі п’єси «Майстри часу»)

Оксана ЧОРНОУС
Проблемні питання семантики власних назв

Tetiana SHAROVA, Sergii SHAROV, Svitlana KARNACHOVA
M. Samarsky’s artistic work on the topic of inclusion: modern reception

Юлія ШВЕЧКОВА
Політичні евфемізми як засіб реалізації комунікативних стратегій і тактик у політичному дискурсі (на матеріалі промов Терези Мей)

Галина ШЕВЦІВ
Про автобіографічний нарис Тараса Шевченка

Liudmyla SHEREMETA
Concepts of terminology, terminology studies, the term system and the term

Ярина ШИМКІВ
Шляхи поповнення паремійного фонду: історія дослідження питання

Екатерина ШКИЛЬ
Оксюморон как способ отображения индивидуально-авторского стиля (на материале поэзии А. Фета)

Анна ШУЛЬГА
ФСП: методологічна традиція та доцільність застосування в сучасних лінгвістичних дослідженнях

Людмила ЮРСА, Людмила ГАВРИЛОВСЬКА
Еколінгвістичний стан сучасного українського зоонімікону

Шахин Кямал ЮСИФЛИ
Роль наименований и атрибутов настольных игр в организации персоязычных поэтических текстов

Лариса ЯРОВА
Цитата як ознака прецедентного тексту на основі роману Донни Тартт «The Secret History»

Людмила ЯРОВЕНКО, Анжела БОЛДИРЕВА
Граматичні трансформації в процесі перекладу

ПЕДАГОГIКА

Марія ТИШКОВЕЦЬ, Галина БАЧИНСЬКА
Риси характеру: матеріали для опанування теми інакомовними студентами медичного вишу

Ганна ТОВКАНЕЦЬ, Марія ТЕЛИЧКО, Людмила ЛЕНДЕЛ
Комунікативна культура педагога у забезпеченні якості освітньої взаємодії

Лада ФІЛАТОВА, Ірина РАДЧЕНЯ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії

Тетяна ФІЛІМОНОВА
Кейс-технології в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи

Інна ФОРОСТЮК
Викладання іноземної мови у вищій школі в умовах дистанційного та змішаного навчання

Зоряна ХАЛО, Ірина ВОЛОШАНСЬКА
Формування професійної компетентності педагога при вивченні іноземної мови засобами інформаційно-комп’ютерних технологій

Юлія ХАРЧЕНКО
Теоретико-методологічні підходи до сутності поняття «методологічна культура концертмейстера закладу вищої освіти»

Irena KHMILYAR
Nursing profession through the perspective of the Swiss labor market

Olena TSVID-GROM, Olga REIDA, Kateryna IVLIEVA
Methods and techniques of foreign language level control among students in non-philological universities

Ганна ЧАВА, Ольга НАРОДОВСЬКА
Розвиток емоційного інтелекту студентів закладів вищої освіти на заняттях з англійської мови

Алла ЧАГОВЕЦЬ, Юлія СИРОВА, Світлана КОЛОСОВА
Підготовка здобувачів освіти до формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку у процесі пошуково-дослідної діяльності у природі

Катерина ЧЕРВОНЕНКО
Соціальна реклама як засіб профілактики у практиці соціальної роботи

Віра ЧОРНОУС
Мотиваційна складова у структурі творчих здібностей особистості майбутнього вчителя початкової школи

Viktoriia CHUIENKO
Ways of developing key sustainability competencies of university students at foreign language classes

Вадим ШЕМЧУК, Людмила УСТІНОВА, Оксана ШЕМЧУК
Передумови формування готовності майбутніх офіцерів різних інституцій сектора безпеки і оборони України до виконання завдань за призначенням в умовах радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки

Кямаля ЮСИФОВА
Национально-духовные ценности, семейное воспитание в героических эпосах и его общие задачи

Максим ЯБУРОВ
Сучасний стан сформованості іншомовної компетентності майбутніх економістів у вітчизняній системі вищої освіти

Наталія ЯКОВЕНКО
Моделювання ситуацій професійної діяльності в навчанні іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі