Випуск № 36 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Марія КОЗИЦЬКА
До питання про сутність камерно-ансамблевого музикування

Сергій КОПИЛОВ, Ірина ПАУР
Єврейські архітектурні пам’ятки Східного Поділля на документальних листівках початку ХХ ст.

Микола КРИПЧУК
Сценічний символ у контексті художньої образності вистави

Ярослав ЛОГІНСЬКИЙ
Малярські традиції В. І. Забашти в контексті європейської та національної пленерної школи живопису

Світлана МАНЬКО
Тенденції розвитку сучасної української рок-музики за її різновидами та специфіка виконавської манери вітчизняних рок-співаків

Ірина МАТІЙЧИН
Українська пісня як чинник національної самоідентифікації

Віктор МИХАЛЕВИЧ
Сатирична графіка на сторінках київських видань початку XX століття

Oksana MOSENDZ
Symbolics of colour in the painting of Ukrainian symbolist artists of the early 20th century

Василь ПАВЛУНЬ
Етнокультурний контент дизайн-освіти в Україні: теоретично-методологічні засади, досвід, перспективи

Єлизавета ПАНДИРЄВА
Емоція як невід’ємний складник рукотворного графічного напису у візуальному середовищі міста

Микита ПЕРЦОВ
Риси стильового напряму ф’южн у творчості Валерія Степанова

Роман ПЕТРУК
Роль Сергія Григор’єва і Тетяни Яблонської у творчому становленні Миколи Стороженка

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Світлана КОЗАК
Стилістичний потенціал цитат в англомовних прес-релізах

Олена КРАВЕЦЬ
Використання технології диференційованого навчання на заняттях з англійської мови в немовних закладах вищої освіти

Олена КУЗЬМЕНКО
Мовні особистості журналіста та респондента в жанрі інтерв’ю популярних журналів

Вікторія КУЛИКОВА
Стратегії мовленнєвого впливу в дискурсі соціальної реклами (на матеріалі французької та української мов)

Яніна КУЛІНСЬКА
Повернення жанру: про реалізм у сучасній воєнній повісті

Марія ЛЕВІЩЕНКО
Типологічні особливості концептів вікторіанського дискурсу

Оксана МАКСИМЕЦЬ, Анастасія АДАМОВИЧ
Переговори як складова частина ділової комунікації

Ганна МАЛЬЦЕВА
Структурно-граматичні особливості фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини в англійській та українській мовах

Оксана МАРТИНЮК
Мовні особливості французького дипломатичного дискурсу

Валерія МАТВІЄНКО
Маркери тілесності у збірках Бориса Гуменюка «Блокпост» та «Вірші з війни»

Наталія МЕДВІДЬ, Світлана ЦІНЬКО
Терміносистема сучасних лінгвокультурологічних досліджень

Vusala Farhad NABIEVA
The notion of the ideal king in Mary Stewart’s pentalogy

Тетяна НЕСТЕРЕНКО
До проблеми творення й уживання фемінітивів у сучасному українському дискурсі

Оксана ПОДВОЙСЬКА, Єлизавета СТУПІНА
Мовностилістичні особливості німецькомовних юридичних текстів та специфіка їх перекладу

Ірина ПРОДАН
Імідж як соціокультурний феномен

ПЕДАГОГIКА

Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ, Ірина ЗІНЧУК
Історичний досвід наукової діяльності закладу вищої освіти

Олена КОЛМИКОВА
Мотивація як запорука успіху у вивченні англійської мови за професійним спрямуванням

Ганна КОНДРАТЕНКО
Ціннісні виміри майбутніх бакалаврів музичного мистецтва на етапі адаптації до навчання в університеті

Анжела КОРОЛЬ, Ігор КРАВЧУК
Інформаційно-комунікативні технології як один із шляхів покращення ефективності навчальної діяльності

Olha KOTOVA, Valentyna HRYHORIEVA, Olha HNIEDKOVA
Linear algebra teaching using mathematics software packages

Олеся КОЦАН
Інтерпретаційна компетентність майбутнього викладача фортепіано: сутність та структурні характеристики

Анжеліка КУРЧАТОВА
Техніка спілкування дорослих із дитиною: ситуації морального вибору

Олена ЛАСТОЧКІНА, Єлизавета ГРЕЧЕНКО
Профілактика дисграфії засобами настільних шашкових та інтерактивних ігор на SMART-дошці

Ауріка ЛЕЩІНСЬКА, Мохамед ЛАМААШИ
Організація контекстної ділової гри на заняттях із ділової іноземної мови у ЗВО

Оксана ЛЄНКОВА, Оксана ТРЕТЯК
Сучасна педагогіка в Україні в контексті освіти впродовж життя

Larysa LOMAKINA
Methods of foreign language teaching in the modern system of higher education

Наталія МАЯТІНА, Наталія ХАНИКІНА
Віртуальна та доповнена реальність у сучасному освітньому процесі: нові можливості для якості освіти

Марія МЕДВЕДЄВА, Олександр ЖМУРКО, Інна КРИВОРУЧКО, Максим КОВТАНЮК
Використання ігрових онлайн-сервісів у процесі вивчення мов програмування

Лариса МЕРЖЕВА
Емпатія в структурі диригентсько-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Віктор МИХАЙЛОВ
Чинники професійного розвитку фахівців із питань цивільної безпеки

Ольга МІРОШНІЧЕНКО
Аналіз ефективності інтерактивних методів навчання професійної медичної лексики українською мовою студентів-іноземців

Наталія МУКАН, Олена МУКАН, Ліліана ЛУЦІВ
Сучасна бізнес-освіта: методологічні підходи

Оксана НОВІЦЬКА
Лінгвістичні та психологічні компоненти вивчення української мови як іноземної студентами-іноземціями

Лариса ОЛЕКСІЄНКО, Ольга ТРУБІЦИНА, Світлана ВОЛКОВА
Сучасні програми та технології e-learning

Віктор ОСАДЧИЙ, Ірина МАЛЯКОВА, Марія МАЛЯКОВА
Методика застосування засобів формалізації для моделювання навчального процесу

Ірина ПАВЛЕНКО, Інна КУРЛІЩУК, Олена СЄВАСТ’ЯНОВА
Формування творчої індивідуальності сучасних старшокласників засобом інтеграції мистецтв

Наталія ПАВЛЮК
Ділове спілкування як основа комунікативної культури студентів, викладачів у закладах вищої освіти

Марина ПЕТРЕНКО
Питання дистанційного навчального процесу підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва