Випуск № 40 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Микола ГАЛІВ
Ремесла, промисли і торгівля в селі Літиня на Дрогобиччині (XVI–XVIII ст.)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
До питання використання радянськими силовими органами авіації у протиповстанській боротьбі на західноукраїнських землях (1944–1950-і рр.)

Лідія ЛАЗУРКО
Історія освіти на східних тернах Речі Посполитої у представлені польської історичної періодики Львова (кін. XIX – поч. XX ст.)

Володимир НАКОНЕЧНИЙ
Лемківська діаспора у другій половині ХХ століття: діяльність у галузі культурної дипломатії

Ярослав ПЛАТМІР, Денис ХОМЕНКО
Псевдонаукові конференції в ОРДЛО як засіб реалізації історичної політики держави-окупанта

Юлія СИТНИК, Олександер СИТНИК, Крістіна СИТНИК
Діяльність ОУН на Донеччині в період нацистської окупації краю

Юрій СТЕЦИК, Богдан ПАНЬКІВ
Духовенство парафії села Брониця (1828–1944 рр.): біографічний огляд

Віталій ТЕЛЬВАК, Богдан ЯНИШИН
Державний архів Львівської області: огляд грушевськознавчих колекцій

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Євгеній БОНДАРЕЦЬ
Історіографія дослідження розвитку іконопису Наддніпрянської України XVII–XIX ст.

Оксана ВЕЛИЧКО, Ірина МАКОВЕЦЬКА
Екстраполяція ідей просвітництва в музичному мистецтві Європи

Світлана ВИШНЕВСЬКА, Наталія ШЕВЧЕНКО
Вплив знаменитих співаків діаспори на розвиток українського вокального виконавства (на прикладі творчості Іри Маланюк)

Віта ДМИТРЕНКО, Віталій ДМИТРЕНКО
Ремесла як сектор креативних індустрій

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Anatolii BEZPALENKO
Vocalism of Indo-European root in the mirror of probability theory

Alla BOLOTNIKOVA, Viktor CHERNYSHOV, Halyna TALOVYRIA
Peculiarities of Еnglish-Ukrainian official business style texts translation

Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ
Афразійський вектор у дослідженні германської лексики невідомого походження

Ігор ВАСИЛИШИН
Три твори про «полумʼяну революціонерку» Олену Телігу (з літературної спадщини М. Ситника)

Світлана ВІРСТА, Тетяна ЖАЛКО
Епістолярій Лесі Українки в навчальній текстотеці початкової школи на уроках мовно-літературної освітньої галузі

Марина ВОЙНА, Марія РАКІТІНА
Мовна картина світу у китайсько-англійському перекладі (психолінгвістичний аспект)

Ірина ГАВРИЛОВА
Переклад неологізмів у сфері медицини (на матеріалі німецької мови)

Ірина ГАЙДАЄНКО
Мовне вираження аудіо- , відео- та запахових концептів у збірці поезій М. Матіос «Жіночий аркан у саду нетерпіння»

Світлана ГЕДЗ, Тетяна БОНДАРЧУК
Використання питальних речень з метою впливу на поведінку адресата в умовах конфліктної ситуації (на матеріалі англійської та німецької мов)

Світлана ГЛАЗОВА
Становлення поглядів мовознавців на синтаксичну природу пояснення

Ігор ГОНТА, Олександр МАЛЮГА, Петро БОРИСЕНКО
Екстралінгвістичні та лінгвістичні характеристики етнофобізмів на позначення китайців в американському мовному субстандарті

ПЕДАГОГIКА

Тамара АНДРЕЄВА
Теоретичні підходи до формування естетичного смаку в дітей під час ознайомлення з жанром «натюрморт»

Наталія АШИХМІНА, Сніжана КЛЮЄВА, Світлана КОРЧЕВНА
Формування компетентностей та ціннісних орієнтацій здобувачів вищої мистецької освіти: теоретичний аспект

Тетяна БАБЮК, Сергій БАБЮК
Методика інтегрованих занять із фізичної культури на екологічній стежині в закладі дошкільної освіти

Оксана БАГЛАЙ
Формування міжкультурних навичок майбутнього фахівця туристичної галузі засобами іноземної мови та інформаційно-комунікаційних технологій

Світлана БАДЕР, Тамара КОВАЛЕНКО, Наталія ЧЕРВʼЯКОВА
Теоретичний аналіз проблеми формування фінансової грамотності молодших школярів

Ігор БАЙ, Наталія МАКСИМЕНКО, Наталія САЛИГА
Системний підхід до процесу формування креативної компетентності майбутніх педагогів

Ольга БАШКІР, Оксана КАДАНЕР
Професіограма вчителя іноземної мови в умовах пандемії

Олена БЄЛОВА
Теоретичне обґрунтування вольової готовності до школи дітей старшого дошкільного віку

Марина БІЛЕЦЬКА, Тетяна ПІДВАРКО, Ярослава СОПІНА
Роль музично-інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва

Леся БОНДАР, Ірина ПОЛЮК, Тіна ШУМЧЕНКО
Лінгводидактичні засади навчання майбутніх філологів перекладу франкомовних текстів біохімічної та біотехнологічної галузей

Кирило БОРІН
Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів через використання соціальних мереж Інтернету

Юрій БРИНДІКОВ
Соціально-педагогічна профілактика булінгу в підлітковому середовищі

Катерина ВАСИЛЬЄВА, Крістіна МАСЛОВА, Юліана ПЕТРОВА
Переваги навчання за освітньою програмою «Англійська мова в економіці та бізнес-освіті»

Фаїна ГАРЄЄВА, Марина ЧУРСАНОВА
Інноваційні технології в організації навчання під час пандемії COVID-19: досвід університетів світу

Afag Gulam GASIMOVA
The importance of following the principles of education in the teaching of biology

Владислав ГЕЙТЕНКО, Денис КУДРЯВЕЦЬ
Філософські та педагогічні аспекти фізичного розвитку особистості підлітків старшого шкільного віку

Тетяна ГЕРЛЯНД, Роксоляна ЗОЗУЛЯК-СЛУЧИК
Методичний підхід до використання проєктного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю

Ольга ГЛАВАЦЬКА, Галина ОЛІЙНИК
Проєктування професійної кар’єри сучасною студентською молоддю

Оksana GOLOVKO, Оksana DRACH, Iryna MYRONOVA
The role of some British and American intensive methods in developing students’ foreign language communicative skills

Таміла ГРИЗОГЛАЗОВА
Особливості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до публічного виконання музичних творів

Вікторія ГРИЦЬКО, Віта КОТУБЕЙ
Розвиток особистісних і професійних якостей майбутніх учителів у реалізації проєктної діяльності

Василь ГУМЕНЮК
Понятійне поле концепції професійної підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності в медичних закладах вищої освіти

Таміла ДЖАМАН
Джерельна база дослідження проблеми розвитку неперервної підготовки вчителів початкової школи до роботи в умовах інклюзивного навчання

Артем ДУНДЮК
Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту

Ольга ЄФІМОВА, Оксана ЗАРІВНА, Наталія ХИМАЙ
Формування толерантності студентства в освітньому середовищі