Випуск № 40 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Вероніка ЗАЙЦЕВА, Алла БУЙГАШЕВА, Світлана СТРЕЛЬЦОВА
Образотворча своєрідність української книжкової графіки ХХ століття в загальноєвропейському культурному просторі

Оксана ЗАХАРОВА
Бальний церемоніал (музика, хореографічне мистецтво) як фактор публічної дипломатії

Сергій КАРАСЬ, Андрій ДУШНИЙ
Трактування барокової музики на баяні на прикладі педагогічних принципів Й. С. Баха

Ірина КОНОВАЛОВА
Теоретичні аспекти кореляції мелодичного та гармонічного чинників у системі гомофонного мислення

Наталія КУКІЛЬ
Висвітлення творчості Григорія Синиці 1960–1980 років у фаховій літературі

Надія КУКУРУЗА
Концепція Богдана Бойчука у вирішенні взаємодії літературного і театрального простору в середовищі української діаспори

Лариса КУПЧИНСЬКА
Віденська академія образотворчого мистецтва і Корнило Устиянович

Оксана ЛАГОДА
Естетичний дискурс дизайну: проблематизація, маніфестація, репрезентація

Ольга МЕЛЬНИЧУК, Людмила МАРКІВСЬКА, Наталія СІРУК
Концептуальні питання ґенези українського книгодрукування

Віктор МИХАЛЕВИЧ
Особливості графіки сатиричного журналу УПА «Український перець»

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олена ГОРЛОВА
Символічний вимір мариністичних романів Ф. Купера

Олена ГУЦАЛО
Кінематографічний код в оповіданні Володимира Винниченка «Чудний епізод»

Ольга ЗАЛУЖНА, Дар’я НОВОЖИЛОВА
Семантичні особливості фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом «Хлібобулочні вироби» в англійській та українській мовах

Yan KAPRANOV, Tamara NASALEVYCH, Tetyana RIABUKHA
Emotive function of the interrogative sentences in direct character’s speech (based on the novel by D. Steel “Message from Nam”)

Світлана КЛИМОВИЧ, Світлана МАРТОС
Групові форми роботи з використанням ІКТ у підготовці вчителя-філолога

Тетяна КОКНОВА
Своєрідність антропопоетонімів в поетонімічному просторі авторських казок Джоан Ролінг і Памели Треверс

Tetiana KONDRATIEVA, Larysa KUTSA
Life writing about childhood as narration of identity formation experience

Наталія КУРАВСЬКА, Тетяна КОБУТА
Особливості перекладу англійського чорного гумору

Тетяна ЛЮБЧЕНКО
Аспектуально-темпоральний домен як когнітивно-граматична модель репрезентації аспекту й дієслівного виду

Anastasiia MEDVEDYK, Olha KULYNA
Slang terms in IT field

Сніжана НОВАК
Аксіологічний потенціал роману «Чорне Сонце» Василя Шкляра

Анна ОРЕЛ, Олександр ПІСКУНОВ
Лінгвоісторіографічний огляд причин фонетичних змін у працях П.О. Бузука, А.Ю. Кримського

Olga OCHERETNA, Uliana SHOSTAK
Gender peculiarities of address in English

ПЕДАГОГIКА

Інна ЗАВУЛІЧНА
Благодійна діяльність соціальних фондів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Алла ЗАГОРОДНЯ
Проєктування змісту профільного навчання в старших класах середніх загальноосвітніх шкіл України (2011–2017 рр.)

Ірина КВАСНИЦЯ, Борис КОРОЛЬОВ, Олена ЛЯШЕНКО
Модель формування професійної мобільності майбутніх тренерів-викладачів із виду спорту в закладах вищої освіти

Вікторія КОВАЛЕНКО
Модель соціалізації та розвитку школярів з інтелектуальними порушеннями у творчих об’єднаннях позашкільної освіти

Олена КОВАЛЕНКО, Юлія БЕРЕЗНА
Дидактичні ігри та вправи як методи формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку

Ольга КОВАЛЕНКО, Вікторія ВІТЧЕНКО
Упровадження сучасних технологій мовленнєвого розвитку у процесі підготовки дітей до навчання у школі

Хана КОЖУХОВА
Можливості та проблеми впровадження цифрових технологій у процес вивчення гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти

Марина КОРДУБАН, Юлія ВОСКОБОЙНИКОВА
Підготовка майбутніх вихователів до розвитку логічного мислення дошкільників за допомогою інноваційних технологій

Марина КОРДУБАН, Юлія ТОЛКАЧЕВА
Формування професійного іміджу майбутніх фахівців дошкільної освіти під час їх навчання в закладі вищої освіти

Світлана КРИШТАНОВИЧ, Людмила САМСОНЮК
Нові педагогічні ролі викладача в системі вищої школи

Людмила КРУГЛЕНКО, Тетяна ДОРОНІНА
Методологічні засади історико-педагогічного висвітлення проблеми полікультурності

Леся КУЗЕМКО
Досвід формування толерантності в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Олеся КУЦЕНКО, Анна КРЕМЕНЧУК
Толерантність як складник полікультурної компетентності

Петро ЛІВАК, Віктор ВЯТОХА, Юліанна МЕЛЬНИК
Змістове насичення фізкультхвилинок на уроках початкової школи в контексті деяких досліджень

Антоніна ЛЯШКЕВИЧ, Алла КРАВЧЕНКО, Тетяна БУКІНА
Мовний аспект формування професійної субкультури

Наталія МАЙСТРЕНКО
Використання виробничих задач для формування професійної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання транспортного профілю

Ірина МАЛАЦАЙ, Лариса ОРОНОВСЬКА, Рімма БЕРДО
Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища

Галина МАЦЮК
Формування навичок монологічного мовлення на заняттях української мови як іноземної

Людмила НЕСТЕРЕНКО, Олена КУЧЕРОВА
Визначення компонентів комунікативної компетентності науково-педагогічних працівників

Natalia NIKITINA, Svitlana BUGA
Terminology in ESP teaching

Olga NIKOLAIENKO, Tetiana USHATA
Motivaton as a principal aspect of distance learning at higher educational establishments of Ukraine

Tetiana NIFAKA, Olena BOVDA
Advantages and challenges of teaching multilevel classes

Лариса ОЛЕКСІЄНКО, Тетяна КОВАЛЬ, Сергій ЛАУН
Професійна компетентність майбутнього фахівця із позиції системного підходу

Катерина ОСАДЧА
Формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів в умовах змішаного навчання

Світлана ПАРІЙ
Інформаційна компетентність майбутніх фахівців із туризму як вимога цифровізації туристичної галузі