Випуск № 43 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Natália VÁRADI
The plant cultivation situation of Transcarpathia in the Khrushchev era (1953–1964)

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
Використання вибухівки у протистоянні радянської репресивно-каральної системи із українським визвольним рухом (1944–1950-і рр.)

Ростислав МЕЛЬНИК, Ірина СПИЧАК
Студентське проектно-конструкторське бюро Львівського політехнічного інституту у системі народного господарства 1960–1970-х рр.: діяльність, здобутки, визнання

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олена БАЗАН
Ранні твори Віталія Губаренка: на шляху становлення індивідуального стилю

Юлія БЕЗПАЛЕНКО
Фундаментальні поняття про тіло танцівника в хореографії під час викладання класичного танцю у ВНЗ

Лариса БУТКО, Дар’я ВАСИЛЕНКО, Катерина РАЗНО
Оцифрування документного фонду бібліотеки як ключовий засіб її ребрендингу

Петро ВАКАЛЮК
Сонати для труби Мауріціо Каццаті: традиційність і новаторство

Катерина ГАМАЛІЯ
Жертовність у семантиці зображень пелікана: віра, надія та любов

Валентин ГОЛІУС, Леонід ЗВЕНІГОРОДСЬКИЙ, Олександр ЛЕВАДНИЙ
Історичний і термінологічний аспект еволюції символіки товарних знаків

Ganna GOLUBNYCHA
Artistic and imaginative properties of gender infographics

Андрій ДЕМ’ЯНЧУК
Чудотворна ікона Мати Божа Ласкава та її копії в католицьких храмах Галичини

Erkan NILUFER
The use of fabrıc and sewıng technıques as art materıals ın the works of Gozde Ilkın and Gunesh Terkol

Ольга ЗАВ’ЯЛОВА, Наталя КОХАН
Ленд-арт у контексті мистецтвознавчої думки сьогодення

Вікторія ЗАЙЦЕВА
Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Дослідження та реставрація

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ханум Фархад кызы АБДУЛЛАЕВА
Особенности художественного стиля романов Гусейна Рахми Гюрпынара

Yasin Babazade
American lexicography in the XVIII–XX centuries

Ніна БАЛИКОВА
Естети й ексцентрики: постаті самітників у «Нотатках знічев’я» Кенко-хоші

Yuliia BILENKA, Malvina KOLOMIIETS
The role of home reading and home screening in foreign language learning by students of language departments

Dmytro BORYS
Suffixed clipping in the 21st century English slang

Олена ВОЛГІНА
Відтворення концепту «DONNA/ЖІНКА» в італійських прислів’ях та приказках

Юлія ГОДІСЬ
Семантика оцінки в промоційних анотаціях до текстів жанру «мистецтво успіху»

Аліна ГОНЧАРЕНКО, Ірина ОЛЕКСАНДРУК
Словотвірне освоєння новітніх англізмів на позначення популярних спільнот і сервісів віртуальної комунікації в українській мові

Оксана ДАНИЛЕНКО
Структурно-лінгвістичні особливості ритуального жанру політичного дискурсу (на матеріалі новорічних звернень канцлерки Німеччини 2020–2021 рр.)

Турана Фаиг Кызы ДЖАББАРЗАДЕ
Теоретические истоки интертекстуальности

Гюль ЭТРАБЕ
Символ граната как элемент паратекста в книге сказок Оскара Уайльда «Гранатовый домик»

ПЕДАГОГІКА

Юлія АНЦУТ
Рольова гра як невід’ємний елемент сучасного заняття із французької мови в закладах вищої освіти

Олена БІЛИК, Ганна КАРНАКОВА, Яна ФЕНЬОВ
Наукові проєкції феномену професійно-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів

Надія БІЛОУСОВА, Тетяна ГОРДІЄНКО
Діяльнісний підхід (на прикладі моделювання) на уроках ЯДС у початковій школі

Вікторія БОНДАРЕНКО, Артем ЦЬОМКАЛО, Геннадій ШИШКІН
Основи нанофізики та нанотехнологій у закладах середньої та вищої педагогічної освіти

Halyna BONDARENKO
Innovative methods of teaching foreign languages in the context of the educational process’ humanistic orientation

Наталія ГАЛЬЧУН
Міжкультурна компетентність як складник професійної компетентності медичного працівника

Natalia HERTSOVSKA, Tetiana SHPENYK
The importance of historical excursus in teaching English idioms

Олена ГОРДІЄНКО, Анастасія ШЕВКУН
Інтеграція інтерактивних технологій у викладанні іноземної мови у медичних закладах вищої освіти

Тетяна ГРАЧОВА, Аліна ГРАЧОВА, Катерина ГОРБАЧОВА
Ефективність організації самостійної роботи в школі як фактор підвищення якості освіти

Наталія ГРИЦАК
Формування компетентності жанрового аналізу різнонаціональних художніх творів майбутнього вчителя-філолога: сучасний стан

Тетяна ДЕГТЯРЬОВА, Аліна ШЕВЦОВА
Роль візуальної наочності в процесі формування мовленнєвої компетенції студентів-іноземців

Наталя ДУБІНІНА, Марія ОГРЕНІЧ
Зміст професійної діяльності і підготовки майбутніх інженерів-будівельників

Світлана ЄЛДІНОВА
Використання елементів колективної творчої діяльності на уроках читання та в позаурочний час у початковій школі

Руслан ЖОГА
Адаптивні технології в музично-педагогічній освіті

Оксана ЗУБЕНКО, Оксана СТОЛЯРЕНКО, Олена СТОЛЯРЕНКО
Новітні методи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: виклики дистанційного та змішаного навчання