Випуск № 43 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Оксана ЗАХАРОВА
Участь НКЗС у вилученні музейних цінностей. Предмети оздоблення інтер’єру (20-ті роки XX століття)

Їнчжен КАН
Харбін як центр формування західноєвропейських оркестрових традицій Північно-Східного Китаю

Оксана КРУЦЬКО
Особливості «30 Каприсів для флейти соло» Зігфріда Карга-Елерта

Альона ЛЕТЯГА
Нормативні засади сучасного дизайну в Україні та світі

Ло СЯО
Ініціатива «один пояс, один шлях» у векторі поширення китайських цінностей

Наталія МАРУСИК
Аматорські форми функціонування сценічної гуцульської хореографії

Ірина МАТІЙЧИН
Орфаторія, кантата, опера в хоровій творчості українських композиторів (модифікація жанрів)

Ліліт МКРТИЧЯН
Арно Бабаджанян: композитор і виконавець

Олександра МОРСЬКА, Катерина ЖМУРКО, Ігор КОЛЯДА
Значення 3D моделювання та CAD технологій у професійній підготовці з дизайну

Asiye Aslan OZSHEN
XIX century natıonal costumes of Mugla women

Олександр ОЛЕКСІЄНКО
Специфіка інструментального бандурного виконавства зі струнним квартетом у контексті досвіду Костянтина Новицького

Юлія ОМЕТЮХ
Музично-мистецькі фестивалі Львова початку ХХІ століття: структурно-системний аналіз

Олександр ПЛАХОТНЮК, Дмитро ТОПОРКОВ
Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Мар’яна КОВБАНЮК, Ольга СКАРБЕК
Французькі прислівники темпоральної семантики у художньому дискурсі

Олександр КОЗОРІЗ
Автоматизація оцінки якості перекладу текстів паралельних корпусів

Наталя КОСМАЦЬКА, Тетяна ЛИТВИНОВА
Структура наукових статей із філології (на матеріалі французької й української мов)

Одарка КРАВЧЕНКО, Наталія ДУЖА
Лінгвістичні особливості формування паралельної реальності у китайській дорамі-фентезі «Сивий іній попелу медового марення»

Олена КРАВЧЕНКО, Анна ГАЛЕНКО
Хронотоп дороги у романі В. Рутківського «Джури козака Швайки»

Людмила ЛУЦЕНКО, Віталій ДЯЧЕНКО
Лінгвістичні засоби стратегії вживання маркерів групової ідентичності в політичному дискурсі Джо Байдена

Наталія МАРЧЕНКО
Створення образу фемінності шляхом вербалізації концепту «КРАСА»

Ірина МЕЛЬНИЧУК, Ліна ФІКЛІНЕЦЬ
Ренесансний образ ідеальної держави в трактаті Станіслава Оріховського «Квінкункс»

Амалия Ариф гызы ПАШАЕВА
Семантические отношения, создаваемые непроизводными простыми суффиксами в языке урду

Ірина РЕВА
Структурні різновиди екзистенціалізму в поезії І. Бахман

Тетяна РЕГЕШУК
Етноспецифіка грецької мисливської казки

ПЕДАГОГIКА

Шафига Веис кызы ЗУЛЬФУГАРОВА
Социально-педагогические и психологические условия при подготовке учащихся к вузовской учебе

Катерина ІСТОМІНА, Ольга ЦУБОВА
Електронні ресурси та онлайн платформи для викладання англійської мови

Наталія ІЩЕНКО, Вікторія ГОНЧАРОВА
Юридичний переклад як складова юридичного дискурсу

Оксана КАС’ЯНЕНКО, Христина БАРНА
Особливості роботи з педагогічно занедбаними дітьми старшого дошкільного віку

Дора КОВРЕЙ
Обґрунтування педагогічних умов формування міжкультурної компетентності майбутніх вихователів у процесі навчання в коледжах

Olena KOLOMIYETS
Internationalization of higher education processes of Ukraine on the example of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Дар’я КОРОВІЙ
Культурологічна компетентність майбутнього вчителя як складова частина професійної компетентності

Наталія КОРОТКА, Людмила ПІДКОЛЕСНА
Можливості використання ділової гри під час дистанційного навчання англійської мови

Dana KURYLENKO
Linguistic realities in the matrix of test strategies of teacher and student: the feedback theory

Альона ЛАЗАРЕНКО
Аналіз проблеми формування цифрової компетентності майбутніх вихователів

Olga LAKIYCHUK
Peculiarities of a role-playing at the English lessons with the students of technical specialities

Наталія ЛЕЩІЙ
Особливості фізичного та функціонального стану дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку

Віра ЛЯЩЕНКО
Підходи до розвитку професійної компетентності фахівців інклюзивно-ресурсних центрів у післядипломній освіті

Сергій МАКЄЄВ
Генезис поняттєвого апарату компетентнісного підходу у дослідженнях зарубіжних і вітчизняних науковців

Юлія МАТВІЇВ-ЛОЗИНСЬКА
Організація профорієнтаційної роботи в закладах вищої освіти засобами іноземної мови

Наталія МИХАЙЛЮК, Наталя БОНДАРЕНКО, Олена КОРОЛЬОВА
Види професійної культури майбутніх бакалаврів банківської справи в освітньому середовищі закладу вищої освіти