Випуск № 43 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ірина ПРОДАН, Галина БОГУЧАРСЬКА
Використання фотографічного зображення в рекламі

Віталій ПРОКОПЧУК
Об’єкт моушн-дизайну у кіно, його жанрові субструктури та типологія

Тетяна РАДЗІВІЛ
Методичні засади розвитку виконавської надійності здобувачів-інструменталістів вищої освіти

Маргарита САМОКІШ
Виконавська форма соло як виразник художнього змісту твору (на прикладі Вальсу для альта соло І. Ф. Карабиця)

Алла СОКОЛОВА
Вплив пізньовізантійського ісихазму на слов’янську культуру

Марина СОЧЕНКО
Перший всеукраїнський бієнале історичного жанру «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників»

Дар’я СТОНОГА, Андрій ЗІНЧЕНКО, Сергій ВЕРГУНОВ
Сучасні методи професійної презентації дизайнера. Портфоліо як основний метод презентації у дизайн-просторі

Олена ТАРАНЦЕВА
Методологічні принципи проведення партерного тренажу в умовах педагогічного закладу вищої освіти

Зоя ЦИБУЛЬНИК
Розвиток музичного слуху на сольфеджіо в контексті міжпредметних зв’язків

Наталія ШЕВЧЕНКО, Світлана ВИШНЕВСЬКА
Синтез співацьких манер у практиці професійного фольклорного колективу (на матеріалі репертуару Івано-Франківського національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія»)

Світлана ЯБКОВСЬКА, Ірина МАЗУРОК, Марія П’ЯВКА
До питання визначення інструментального мистецтва у музичній науці ХХІ століття

Ірина ЯЩЕНКО
Анатомо-фізіологічні особливості функціонування правої та лівої рук баяніста в умовах позиційності

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наnna SADOVA, Mariia SADOVSKA
Peculiarity of comparative proverbs in folklore discourse (on the material of proverbs of the Slavic and Turkmen peoples)

Анжела СВАРИЧЕВСЬКА
Фемінітиви і гендерне мовознавство з позицій феміністської лінгвістики

Вікторія СИЗОНЕНКО, Марина ФЕДОРОВА
Історичний розвиток бальних танців європейської програми: компаративний аналіз

Наталія СИЗОНЕНКО, Анастасія ПАЩЕНКО
Структурно-семантичний аналіз трапезонімів міста Полтави

Анастасія СІРЕНКО
Оцінний аспект гендера та способи його вираження у мові

Ольга СТАДНІЧЕНКО, Юлія ЛАСКАВА
Художні особливості мілітарного дискурсу в українській літературі початку ХХІ ст.

Nataliia STEFANOVA
Primary value thinking of Indo-Europeans in reconstructed relics of their language

Альона ТАРАНЕНКО
Концептуальність художнього осмислення світу героя-дитини в повісті Євгена Гуцала «Біль і гнів»

Ксенія ТАРАНЕНКО
Екокомунікація під час пандемії

Ганна ТРУБА
Освітянський дискурс: ознаки й аспекти вивчення

Наталія ШЕРЕМЕТА, Наталія ЛАДИНЯК, Світлана КАЛЕНЮК
Інтелектуальна еволюція української мови: гендеровано чутливе письмо

Mariia SHUTOVA, Alina HOLINKO
Coronavirus pandemic towards linguistic discourse: English, German and Ukrainian social media response

ПЕДАГОГIКА

Оксана МІРОШНИЧЕНКО
Організація проектно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх учителів початкової школи

Юлія МОГИЛЬНА
Актуальність розвитку неформальної освіти учнів шкіл в Україні

Олена МОНКЕ, Юлія САЛТАНОВА
Педагогічні умови формування взаємин дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри

Юлія НАДОЛЬСЬКА, Лариса ЄПІФАНЦЕВА
Розвиток творчих компетентностей студентів на заняттях з німецької мови

Олена ОВЧИННІКОВА
Основні тенденції гуманітарної освіти в морських закладах освіти півдня України в 1958–1964 роках

Валентина ПАПІЖУК, Олена КУЗЬМЕНКО, Юлія ЛІСОВА
Критичне мислення як освітня інновація в Україні: здобутки та перспективи

Олександр САХНО, Віра ГРЯДУЩА, Анастасія ДЕНИСОВА
Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Наталя СЕНЧИНА
Організація рефлексивної діяльності учнів у сучасній середній школі

Галина СЕРГЄЄВА
Технічні інновації в організації самостійної роботи студентів-юристів під час вивчення курсу англійської мови

Ольга СІКОРСЬКА, Катерина ОРДУ
Комунікативна компетентність як показник професійного іміджу сучасного лікаря

Галина ТЕМНИК
Формування лексичної компетентності у процесі навчання за країнознавчим підручником «Ключ до України: міста і люди»

Ірина ТИМОФЄЄВА, Раїса МОЙСЕЄНКО, Анастасія ДЯДЕЧКО
Інтегроване навчання на уроках математики та мистецтва у початковій школі

Юлія ТУБИЧКО
Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю

Олександр ШЕВЧУК, Ольга ПЕЖИНСЬКА, Ольга ПЕРМЯКОВА
Оволодіння іноземною мовою в умовах глобалізації та полікультурності світу

Наталія ЮРІЙЧУК, Тетяна ЛЕВЧЕНКО
Ігрові технології у системі фахової підготовки студентів-філологів

Наталія ЯКОВЕНКО
Шляхи удосконалення усної мовленнєвої діяльності курсантів на заняттях з англійської мови у ВВНЗ освіти