Випуск № 45 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Святослав ІВАНЬО
Причини створення і діяльність Товариства Приятелів Гуцульщини у 1930-х рр.

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Лілія ГРИНИК
Репресований отець Зиновій Бандрович (1916 – 1986): реконструкція біографії за матеріалами архівно-кримінальної справи

Володимир КЕМІНЬ, Галина КЕМІНЬ
Локальна історія у формуванні національної ідентичності дітей та молоді у працях культурно-освітніх діячів Закарпаття (XIX – перша половина XX ст.)

Роман КОРСАК
Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства

Сергій НАБОКА
Екологічний міф в історичному аспекті

Марія ПОЛИВАЧ
Рід Михайла Грушевського – материнська лінія в ХІХ-ХХ ст.

Юрій СТЕЦИК, Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
Видавнича праця та трагічна доля отця Модеста (Михайла) Пелеха (чин святого Василія Великого) (1883 – 1955 роки)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Марина БАРДІК
Розписи церкви Різдва Богородиці Києво-Печерської лаври ХХІ ст.: програма, атрибуція, стиль

Мар’яна ВАРЧУК
Дослідження невідомого мініатюрного «Портрета Станіслава-Августа Понятовського» у Музеї Ханенків

Оксана ЗАХАРОВА
Використання творів мистецтва як дипломатичних дарунків

Владислав КЛІВАК
Особливості використання технології 3D-моделювання в робочому та навчальному процесі дизайнерів

Наталія КОЛЕСНИК, Валентина ТАНСЬКА
Екологічний дизайн у проєктній діяльності здобувачів вищої освіти

Микола ЛАСТОВЕЦЬКИЙ, Любомира ЛАСТОВЕЦЬКА
Творчі контакти Богдани Фільц із мистецькими колами Дрогобича

Гюльгяз МАМЕДОВА
Роль живописного искусства в формировании экологической культуры

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гюляр Сабир гызы АБДУЛЛАЕВА
Сравнение поэмы шейха Галиба «Хусн и Эшг» по линиям, пересекающимся с «Лейли и Меджнун»

Ірина БАБІЙ
Мовна політика незалежної України

Анатолій БЕЗПАЛЕНКО
Семантика поезій Василя Герасим’юка в аспекті гештальт-теорії (до 65-ї річниці із дня народження поета)

Kateryna VUKOLOVA, Tatiana SMOLIANA
Linguistic mosaic of Midland Dialect Continuum (MDC) in frames of American English (phonetic aspect)

Костянтин ГІЗЕР
Перекладацьке відтворення ідеологічного складника текстів медіадискурсу у термінах критичного дискурс-аналізу: лексико-семантичний аспект

Наталія ГОШИЛИК
Корпусний аналіз лексеми sustainable у сучасному американському дискурсі блогів

Олена ДОЦЕНКО
Лінгвістичні експертизи у судових справах про неправомірну вигоду (досвід комунікативно-прагматичного дослідження)

Liana KOZIAREVYCH-ZOZULYA
Fascinative parameters of mindful communcation: linguisctic view

Тетяна КРУТЬКО, Лариса КУПЧИК, Ірина МАСЛО
Стилістичні засоби у малоформатних повідомленнях мережі Facebook

ПЕДАГОГIКА

Наталія АЛЕКСЄЄВА
Психолого-педагогічний супровід дітей із особливими освітніми потребами: поняття та зміст

Вікторія АТАМАНЧУК, Петро АТАМАНЧУК
Важливі STEM-інтеграційні основи природничо-наукової освіти

Тетяна БОДНАР
Сучасні практики використання змішаного навчання в українській вищій школі

Оксана БУЦ
Компоненти формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер до роботи з особами геронтологічного віку

Наталія ВІНАРЧУК
Освітнє середовище закладу дошкільної освіти як чинник фізичного розвитку дошкільника, збереження та зміцнення здоров’я

Анна ГАЛЕНКО
Використання онлайн-тестування на заняттях із літератури у процесі формування культурологічної компетентності філолога

Діана ГЕРМАНОВА
Структура когнітивних умінь учнів 5–6 класів

Жанна ДАВИДОВА
Забезпечення ефективності системи формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей

Олена ДАНИЛІНА, Ірина КАЛІНА, Олександра ШТЕПЕНКО
Інтеграція міжкультурної комунікації у вітчизняний освітній процес

Тетяна ЖУРАВКО
Soft skills і критичне мислення дошкільників: навички у XXI столітті 200