Випуск № 49 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Лу БІНЬ, Світлана КРИВУЦ
Аналіз стану наукового дослідження проблем формування дизайну арт-інсталяцій в системі міського середовища КНР

Вікторія МАЛАНЮК
Корпоративні музеї Італії: архітектурний аспект

Кирило МАРКІВ
Актуальні техніки письма у скрипкових сонатах одеських композиторів кінця ХХ століття

Олеся РИБЧЕНКО
Символ і художній образ як основні компоненти аналізу творчості провідних митців в українській сценографії поч. ХХ ст.

Олена САВЧУК
Опера та сучасні арт-технології. Виклики часу перед професією режисера

Вікторія СОЗІНОВА
Поняття та структура професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Тетяна ЛЯХ
Простір капрійських новел Михайла Коцюбинського у контексті онтологічної поетики

Анна МАКСИМОВА
Способи перекладу нової американської фразеології сфери економіки та бізнесу

Марина ОХРІМЕНКО, Альона ДАЛІДА
Семантика фразеологічних одиниць із компонентом «око» на позначення характеристики якостей людини (на матеріалі сучасних перської і української мов)

Лідія ПУЗДРАК
Причини маргіналізації емігранта у польській сучасній еміграційній літературі

Ігор РОЗЛУЦЬКИЙ
Фольклористичний аспект у світоглядному становленні літературно-критичного дискурсу М. Євшана

Оксана САВЧЕНКО, Наталія КОВЕРСУН, Марія ШЛЕМКО
Сучасні підходи до вивчення української мови в закладах фахової передвищої освіти

ПЕДАГОГIКА

Олег МАЛИШЕВСЬКИЙ, Ірина ФІЛІМОНОВА
Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі фахової підготовки майбутніх фахівців професійної освіти

Світлана МЕДИНСЬКА
Особливості професійної діяльності майбутніх фахівців у галузі туризму в контексті компетентнісного підходу

Роман МІШЕНЮК
Позиціонування загальновійськових навчальних дисциплін у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників

Ірина МОЙСЕЄНКО
Характеристика структурних компонентів сенсомоторної компетентності дітей з РАС

Олена МУДРА, Ярослав МУДРИЙ
Вплив європейської освітньої політики на формування вищої освіти у Великій Британії

Наталія МУЛЯР, Руслана ДАНИЛЯК
Шляхи формування ненасильницької міжособистісної взаємодії молодших школярів

Катерина ОСАДЧА, Вячеслав ОСАДЧИЙ, Олег СПІРІН, Владислав КРУГЛИК
Аналіз досвіду змішаного навчання: огляд сучасної практики професійної підготовки майбутніх фахівців в Україні

Наталія ПАВЛЮК
Формування ділової комунікації майбутнього маркетолога у ЗВО

Ірина ПАЛАСЕВИЧ
Особливості розвитку словника дітей старшого дошкільного віку

Микола ПАНТЮК, Лілія СТАХІВ, Василь СТАХІВ, Сузанна ВОЛОШИН
Екологічне виховання учнів у закладах загальної середньої освіти за екоцентричною парадигмою

Тетяна ПРИБОРА
Організація освітньо-розвивального середовища у закладах дошкільної освіти

Юлія РОЇК, Оксана ОВЕРЧУК
Декоративно-прикладне мистецтво як підґрунтя у формуванні компетентностей з етнодизайну кераміки

Ірина САВКА, Тетяна ЯРЕМКО, Світлана ГУЛЬЧЕНКО
Актуальність використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти

Інна САХНЕВИЧ, Надія ТИМКІВ
Педагогічні умови упровадження медіаосвітніх технологій у процес онлайн-навчання: фейкова інформація як виклик сьогодення

Олена СЕРГІЙЧУК
Підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища

Сергій СОВВА, Валентина МІРОШНІЧЕНКО
Роль сім’ї в громадянському вихованні учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

Катерина СУЯТИНОВА, Лада ДРЕВНЯК
Медіакультура як компонент медіапростору

Ольга ТКАЧЕНКО
Етнопедагогічний аспект партнерської взаємодії вчителя-вихователя

Світлана ТОЛОЧКО, Наталія БОРДЮГ
Реалізація компетентнісного потенціалу формування екологічної компетентності в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

Марія ФЕНКО, Зоряна МАЦЮК
Лігводидактична парадигма становлення і розвитку мовлення дітей раннього віку

Оксана ЦИХМЕЙСТРУК
Розвиток громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи

Чжоу ІЛЕЙ
Підготовка вчителів музичного мистецтва в КНР та Україні у культурній перспективі

Софія ЧОВРІЙ
Архівні джерела дослідження педагогічної освіти у Закарпатті (кінець ХVІІІ – 40-і роки ХХ століття)

Альона ЧОРНА, Ірина КРАШЕНІННІК
Комплекс тренінгових вправ для професійної підготовки вчителів інформатики

Лариса ШАПОВАЛ
Можливості шкільного курсу біології у формуванні екологічної компетентності учнів

Людмила ШВИДУН, Ольга ВИНОГРАДОВА
Моніторинг як засіб оцінювання реформи початкової школи

Ганна ШЕВЧУК
Освіта дорослих в Україні: основні засади та перспективи

Наталія ШИЛІНА
Розвиток творчого мислення магістрів засобами метафоричних карт

РЕЦЕНЗIЇ

Ірина РОЗДОЛЬСЬКА
Радість як «point of view»: рецензія на монографію Роксоляни Кохан «Як воно: «отримати в подарунок увесь світ?»: поетологічне розгадування радісної головоломки»