Випуск № 55 том 3, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Дмитро ТРЕЙТЯК
СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ГРЕЦЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Василь ХОМІЦЬКИЙ
ШЛЯХ АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО СВЯТОСТІ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОСВІТНИЦТВА І АВТОКЕФАЛЬНИХ РУХІВ

Наталія ЧУПРІНОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕГІОНУ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ – НОВИЙ ЕТАП ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Марія ШЕВЧЕНКО, Олена ГУРСЬКА, Наталія ПЕРЕХОДЬКО
ОСВІТА ЖІНОК В КРАЇНАХ АЗІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ТА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Denys SHPAK, Valentyn SHEVCHUK, Maria OVCHAR
THE HISTORY OF THE BEGINNING AND PERMANENT FUNCTIONING OF HOSPITAL RELIGIOUS CHAPELS IN UKRAINE

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Вікторія ОЛЕНДАРЬОВА
ДИЗАЙН ОБКЛАДИНОК СВІТОВИХ ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛІВ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

Вікторія ОЛІЙНИК
УКРАЇНСЬКА ІЛЮСТРАЦІЯ: СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КЛАСИЧНИХ ФОРМ

Галина ОЛІЙНИК, Лариса КРАСНЮК
ШИРМА ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ

Галина ОЛІЙНИК
ІВАН ЛЕВИНСЬКИЙ – ВІДОМИЙ АРХІТЕКТОР ЛЬВОВА

Олена САВІЦЬКА
ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОТИПІВ У ДИЗАЙНІ ЗАЧІСКИ

Тетяна СЛЮСАРЕНКО
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА ХАРКОВА (ХХ – ХХI СТ.)

СЮЙ ШАНМІН
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПРОМОЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРНО-СИМФОНІЧНОГО ДИРИГЕНТА

Мар’яна ФРАНЧУК, Віктор ШОСТАК
ВИТОКИ ЕСТЕТИКИ І ЗМІСТУ НАРОДНОГО ТАНЦЮ

Катерина ЦИГИКАЛО
МЕТОДИКA ТА МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ НА СКУЛЬПТУРНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ У 1990Х- НА ПОЧАТКУ 2000Х

Петро ШЕВЧУК
ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ольга ЩЕРБАКОВА, Юрій ЩЕРБАКОВ
«ПАТЕТИЧНИЙ КОНЦЕРТ» ФЕРЕНЦА ЛІСТА: ВІД ОРИГІНАЛУ ДО АРАНЖУВАННЯ

Надія ЮРІЙЧУК
ШІСТЬ ФУГ НА ТЕМУ «BACH» ДЛЯ ОРГАНУ АБО ПЕДАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО OP. 60 Р. ШУМАНА: ДО ПИТАНЬ КОМПОЗИЦІЇ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Марія СЛАБИК
МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР «СПОРТИВНЕ ІНТЕРВ’Ю» (НА МАТЕРІАЛІ ОПУБЛІКОВАНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ ПРО ФУТБОЛ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ)

Liudmyla SMALKO, Tetiana VOROBIOVA
ABSTRACT IN ENGLISH TO THE ARTICLE IN UKRAINIAN: HOW TO PREVENT FIRST LANGUAGE INTERFERENCE IN TRANSLATION (A CASE STUDY OF THE ARTICLES IN HUMANITIES)

Мар’яна СОЛЮК
ВІДТВОРЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЗНАЧЕНОСТІ / НЕОЗНАЧЕНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ СЕРГІЯ ЖАДАНА «ДЕПЕШМОД»)

Наталія СТАХНЮК
СПЕЦИФІКА ОНОМАСТИКОНУ РОМАНУ ОЛЬГИ ТОКАРЧУК «ВЕДИ СВІЙ ПЛУГ ПОНАД КІСТКАМИ МЕРТВИХ»

Ярина СТЕЦЬКО, Наталія ДМИТРАСЕВИЧ
ЕКСПРЕСІЯ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО СИНТЕЗУ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ольга ТАМАРКІНА
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Настасія ТКАЧЕНКО
ОНОМАСТИЧНІ РЕАЛІЇ В ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ ПАВЛА ВОЛЬВАЧА

Олена ТКАЧИК, Анастасія ЧЕРНИЖ
КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Каріне ХАЧАТУРЯН
УЯВНІСТЬ І МЕЖІ ХУДОЖНОСТІ В ЛІТЕРАТУРІ

Anna CHERNYSH
PSYCHOANALYTIC CODES OF THE INTRRPRETATION OF A LITERARY WORK

ПЕДАГОГIКА

Андрій САВЧЕНКО
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНА РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Олексій САМОЙЛЕНКО, Світлана САВЧУК, Ольга КАНАРОВА
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Віталій СВИРИДЮК, Ольга СВИРИДЮК
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Valentyna SERHEIEVA, Olga ILISHOVA, Tetianа TSEHELNYK
FORMING AN INCLUSIVE CULTURE AMONG PRE-SCHOOL TEACHERS

Тетяна СИЧ
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

Anna SLATVINSKA
ANALYSIS OF CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS OF REHABILITATION TEACHERS TRAINING TO WORK IN INCLUSIVE EDUCATION

Соломія СЛОБОДЯН
МЕТА, ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ КАТЕХИЗИ ДОРОСЛИХ У ДОКУМЕНТАХ ЦЕРКВИ

Альона СОЛОДЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ МАСОВОЇ ШКОЛИ

Артем СТРИЖАКОВ
ОСОБИСТІСТЬ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ – ЇХ ВЗАЄМОВПЛИВИ

Людмила ТАРАСЮК, Леся ГЕРАСИМЮК, Валерій ЛІЩИНА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Надія ТЕНДІТНА, Наталія ЛИСЕНКО
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ФОТОКВЕСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА ПЕТРЕНКА У ЗЗСО ТА ЗВО

Інна ТИМЧУК, Світлана ПОГОРІЛА
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Viktoriia TOKARCHUK, Yuliia SHUBA
CLIL METHODOLOGY IN TEACHING ACADEMIC WRITING: PARAGRAPH-LEVEL SUPPORT ACTIVITIES

Ірина ФЕКЕТА
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТАМИ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Лада ФІЛАТОВА, Ольга ХАРЛАМОВА
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НУШ

Olga TSARYK, Nataliia RYBINA, Iryna HUMOVSKA
THE CHALLENGE OF TEACHING FUTURE INTERPRETERS ONLINE

Ірина ЧОРНА-КЛИМОВЕЦЬ, Ірина СЕМЕРЯК
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІЛОВОМУ ПИСЬМІ ЗАСОБОМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ

Лариса ШАПОВАЛ
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Володимир ШЕВЧЕНКО
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Илаха Вагиф гызы ШИХАЛИЕВА
РОЛЬ СЕМЬИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ПРОБЛЕМНЫХ ДЕТЕЙ

Олексій ШТЕПА, Світлана КОВАЛЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія ЯЦИШИН, Ольга МЕЛЬНИЧУК
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

РЕЦЕНЗIЇ

Jan GRZESIAK, Olha BANIT, Ivan ZYMOMRYA
POLIFONICZNY CHARAKTER SZKOŁY WYŻSZEJ