Випуск № 56 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Василь БАНАХ
Музейниця Ірина Гургула: етапи професійної діяльності

Поліна БОНДАРЕНКО
Вивчення особливостей сталінського тоталітарного правління в УРСР у вищій школі: методичні рекомендації

Альона БРОВКО
Організація виховного процесу у Мринській Людмилинській жіночій школі та дисциплінарні проступки учениць закладу

Salima GULIYEVA
The trade and economic cooperation between the Republics of Azerbaijan and France (1991-2003)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Людмила АРТЮХОВА
Реконструкція технологічних моделей автентичного типу виконання вокальних творів Доби Бароко

Ganna GOLUBNYCHA
The factor of creativity as the predictor of innovative activity of infographic designers

Юлія ГРИЦУН, Ганна СОКОЛОВА, Олена СПОЛЬСЬКА
Критерії та рівні сформованості сценічно -виконавської культури учня-піаніста

Марія ДЯКІВ, Олена ДЯКІВ
Постмодерністичний живопис Едуарда Ніконорова

Оксана ЗАХАРОВА
Дипломатична культура початку 1920-х – початку 1930-х р.р. діяльність Д.Т. Флоринського

Дар’я ІВАНОВА-ГОЛОЛОБОВА
Авторські моделі осмислення специфіки театру ляльок

Нажет КАРІМ
Ісламська каліграфія в музейних, бібліотечних та приватних збірках України: історіографія досліджень

Олександра КЛЕНДІЙ
Взаємодія традиційного та новаторського в жанрі класичного концерту на прикладі творів Дж. Б. Віотті та Л. Ван Бетховена

Ірина КОНОВАЛОВА
Особливості втілення концепту «історична пам’ять» у «Двох баладах про досконалу любов» І. Алексійчук

Анатолій КОРОЛЬ
Особливості проєктування настінного перекидного календаря як об ’єкта графічного дизайну

Валерій ШАФЕТА, Андрій ДУШНИЙ, Вікторія КАСЬЯНОВА
Науковий симбіоз дослідження колективного народно-інструментального музикування України кінця ХХ – початку ХХІ століття (баянно-акордеонний аспект)

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Diana BIRIUKOVA
Studying semantic aspect as a linguo-cultural component in English and Spanish folktales

Tetiana VERAKSYCH, Olena LAZEBNA
Linguistic and stylistic potential of phraseological units and set expressions in the formation of a linguistic portrait of a man (case study: the texts of interviews in German periodicals)

Марина ВОЙНА, Марія РАКІТІНА
Маніпулятивний потенціал евфемізму в китаємовних медіатекстах

Інна Анастасія ДЗЮБАНОВСЬКА
Дипломатичний дискурс як самостійний тип дискурсу

Анна ДИМОВСЬКА
Жіноча стратегія опору країні-агресору в піснях Стасік «Колискова для ворога» та Angy Kreyda «Буде тобі, враже»

Людмила ДОВБНЯ
Актуальність трансформації однієї мовної норми: як українською називати короля Великої Британії?

ПЕДАГОГIКА

Mykola ALEXEYEV, Lydmyla ALEXEYEVA, Tetyana SYNIOVA
It in translation pedagogy in Europe and Ukraine: reflections and experience

Людмила БІРЮК, Сергій ПІШУН
Аксіологічний підхід до формування професійно спроможної особистості майбутніх учителів початкових класів

Наталія БУЛГАРУ
Засади використання прийомів креативного мислення на заняттях іноземної мови в технічному закладі

Оксана ВОЛОШИНА, Ольга ПІНАЄВА, Віталій ЗЕЛІНСЬКИЙ
Професійна компетентність сучасного педагога: виклики сьогодення

Надія ГРЕБІНЬ-КРУШЕЛЬНИЦЬКА
Акмеологічна концепція самоосвіти як фактор «саморуху» особистості до професійної самореалізації

Людмила ГУБА, Катерина ПЕРИНЕЦЬ
Вивчення українського національного гімну як засіб формування лінгвокраїнознавчої компетенції на заняттях з УМІ

Вікторія ДЕГТЕРЬОВА
Формування української національної ідентичності в процесі духовно-морального виховання дітей та молоді в позашкільних закладах освіти (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)

Віктор ДЖИМ
Порівняльний аналіз розробленої методики тренувальних занять з армспорту учнів старшої загальноосвітньої школи

Наталія ДОЦЕНКО, Олена ГОРБЕНКО, Антоніна ГАЛЄЄВА
Набуття фахових компетентностей із загальнотехнічних дисциплін бакалаврами з агроінженерії в умовах медіакомунікаційного навчального середовища

Ірина ДУБРОВІНА, Володимир МАЗУРОК, Вікторія ЛЮДВІК
Проєктна діяльність як елемент наукового підходу у роботі з молоддю у закладах вищої освіти

Ірина ЄСІКОВА
Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному середовищі закладів загальної середньої освіти при вивченні хімії

Maryna ZAHORULKO
Didactic model of formation of research and diagnostic skills of future primary school teachers

Роксолана ЗАПОТІЧНА
Використання автентичних наукових статей у процесі навчання англійської мови здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей

Тетяна КАРЛОВА, Оксана КРАВЧУК
Формування лексичної компетенції студентів–іноземців медичного профілю

Юлія КЛОЧКОВА
Інклюзивний освітній процес у закладах вищої освіти України