Випуск № 57 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Володимир КЕМІНЬ, Галина КЕМІНЬ
СОФІЯ РУСОВА-ЛІНДСФОРС (1857–1940): ЖІНКА, ПОЛІТИК, ГРОМАДСЬКИЙ І КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ДІЯЧ

Людмила КРИВА, Тимофій ГЕРАСИМОВ
УКРАЇНЦІ В «ЛИХІ ДЕВ’ЯНОСТІ»: ПОВСЯКДЕННА ПРАКТИКА ВИЖИВАННЯ

Валентина КУРИЛЯК, Олександр КОВРОВ
ПРОЯВ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ СТАРОЗАВІТНЬОГО ГЕРОЯ ЯКОВА

Ігор МАЗИЛО
ВІДБУДОВА ЗАЛІЗНИЦЬ В УКРАЇНІ ТА ЗМІНИ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ЇЇ ПРАЦІВНИКІВ (1943–1945 РР.)

Ростислав МЕЛЬНИК, Ірина СПИЧАК
РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО БЮРО ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ У РОЗБУДОВІ АКАДЕМІЧНОГО МІСТЕЧКА ІНСТИТУТУ У 1960-1970-Х РР.

Роман ОРЛОВСЬКИЙ, Світлана ФИЛИПЧУК
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЧАРЛЬЗА ТЕЙЗА РАССЕЛА

Микола ПРИХОДЬКО
ДИНАМІКА ПРОФІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НАУКОВОЇ ДОПОМОГИ ТІШИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА (90-ТІ РОКИ ХІХ СТ. – ПЕРШЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХХ СТ.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександр КОСТЕНЬОВ
КОЛЕКТИВНА, СОЛЬНА, ХОРУСНА, МОДАЛЬНА ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКІ ТЕХНІКИ У ЗАРУБІЖНІЙ ДЖАЗОВІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Анастасія КРАВЧЕНКО
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО У ДИГІТАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ

Костянтин КРЕПАК
ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЄВОСТІ В МУЗИЦІ Т. ОСКОМЕНКО-ПАРУЛАВИ

Тетяна КРИНИЦЬКА
ТВОРЧІСТЬ Д. МОРДОВЦЯ В ХУДОЖНІЙ КРИТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Олена МАЛЬЦЕВА
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДЖАЗОВОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ У СТУДЕНТІВ КЛАСУ ЕСТРАДНОГО СПІВУ У МУЗИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Наталія МАНЧУК
КУЛЬТУРОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ ВИМІР ДИТЯЧОЇ ІГРАШКИ ЯК ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ВИРОБУ

Валерія МАРIK
ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ МІСТА КРАКІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХI СТ. )

Ольга МАРТИНІВ, Любомир МАРТИНІВ
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Валерій МАРЧЕНКО
ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В СИСТЕМУ СВІТОВОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Катерина ПОХОДЕНКО
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «СТАЛОСТІ» У МОДІ ТА ДИЗАЙНІ ОДЯГУ

Ірина РИМАР
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО АРТИСТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Марта ЗАБОЛОТНА
СТРАТЕГІЇ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ РОЗВАЖАЛЬНОГО ТЕЛЕПРОЄКТУ

Ірина ІЛЬЧЕНКО, Настасія ТКАЧЕНКО
ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ОСНОВА НАДВЕЛИКОЛУЗЬКИХ ПРІЗВИЩ

Уляна КЕМІНЬ
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ НА МОРФОЛОГІЧНОМУ РІВНІ У МОВОТВОРЧОСТІ МАРІЇ МАТІОС

Ольга КОБРИНЕЦЬ, Лариса САВИЦЬКА, Олена ПАНТЕЛЄЄВА
ЗОБРАЖЕННЯ РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ФРАНЦУЗЬКИХ, ТУРЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ ТА ПРИКАЗКАХ

Марія КОНОВАЛОВА, Ольга ЛЕВАШОВА
ТОПОС ЛЬВОВА В ХУДОЖНЬО-ЕСЕЇСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІВАНА ФРАНКА ТА ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА

Ольга КУЦОС
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ»

Надія ЛАНЧУКОВСЬКА, Вікторія ОЛІНЧУК, Андрій ШАЛЬОВ
ФУНКЦІЇ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Світлана ЛИЧУК
НАЗВИ ВИКОНАВЦІВ ОБРЯДОВИХ ДІЙСТВ (НА МАТЕРІАЛІ ГОВІРОК СІЛ СТЕЦЕВИ І СТЕЦІВКИ)

Viktoriia LIULKA, Olena SAVENKOVA
PECULIARITIES OF THE USE OF MODERN MOBILE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

Юлія МАЛИНКА
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ

Samira MUSAVI
VERBALIZATION OF BACKGROUND KNOWLEDGE WITH LEXICAL REPETITIONS

Dilbar ORUJOVA
RELİGİOUS METAPHOR AND METANOMY İN POLİTİCAL DİSCOURSE

Павло ПОКОТИЛО
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ У США

Тетяна ПОЛЯКОВА
ДИНАМІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ТЕРМІНІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

ПЕДАГОГIКА

Світлана ЛУПАРЕНКО
СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРСИТВА «ДРУЗІ ДІТЕЙ» (1924–1936)

Ірина МЕЛЬНИЧУК, Аліна УЗДЄМІР
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА В ЗСО

Марина МИКИТЕНКО
ШКІЛЬНА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 50–60-ТІ РОКИ ХХ СТ.

Галина МИХАЙЛИШИН, Мирослава ДОВГА
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, ЗУМОВЛЕНИЙ ВЕЛИКОМАШТАБНИМ ВТОРГНЕННЯМ РОСІЇ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Руслана НАЙДА
МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Наталія ПАВЛЮК
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Аліна ПАРАСЄЙ-ГОЧЕР, Лідія СПІВАК, Денис ГОРНЯК
ПРОБЛЕМАТИКА ГРИ НА ГІТАРІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЙОМУ БАРЕ

Олена ПЕРЕВЕРЗЄВА
ТВОРЧІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАСІ ХОРЕОГРАФІЇ

Наталія ПИЛИПЕНКО-ФРІЦАК
ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ, ФОРМИ, МЕТОДИ

Ірина РОЖЕЛЮК, Ольга ЦОКУР
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Наталія РУДЕНКО, Станіслава ЗАЙЦЕВА
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEAM-ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

Неля РУДНИЦЬКА, Тетяна ШАНСКОВА, Інна КОНОВАЛЬЧУК
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Наталія СИМОНЕНКО, Світлана МІХНО, Оксана ГЛАДЧЕНКО
МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ США

Валерія СКРИПНІКОВА
РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ: МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Марина СМОРОДСЬКА, Віталій СМОРОДСЬКИЙ
ПЕДАГОГІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Олеся СТОЙКА
ТЕНДЕНЦІІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ. ПОРІВНЯННЯ ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УГОРЩИНИ