Випуск № 65 том 1, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Nataiia BOZHKO, Olha TSUBOVA
INNOVATIVE CHANGES IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF EASTERN HALYCHYNA AT THE TURNS OF THE XIX–XX CENTURIES (THE HREDLI BARONS MANAGEMENT EXPERIENCE)

Степан БОРЧУК, Володимир ВЕЛИКОЧИЙ, Петро КОСТЮЧОК
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА ЗУБРИЦЬКОГО

Валентина ВЛАСОВА, Ірина ТАРНОВСЬКА, Наталія ПАХОТА
РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В МІНЛИВИХ БЕЗПЕКОВИХ УМОВАХ

Петро ГАВРИЛИШИН
ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Віктор АРЕФ’ЄВ
ВІЗУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИГІТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ФОТОДИЗАЙНІ

Юлія БОБРОВНИК, Валентина НЕДІЛЬКО, Світлана НЕЖИВА
СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВЗАЄМОДІЇ МИСТЕЦТВА ТА СУСПІЛЬСТВА: ВПЛИВ, СПРИЙНЯТТЯ ТА РОЛЬ У КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ

Юлія БОБРОВНИК, Валентина НЕДІЛЬКО
СУЧАСНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ У НАРОДНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ: ВІДРОДЖЕННЯ МИНУЛОГО В СУЧАСНИХ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ПОСТАНОВКАХ

Андрій БУДНИК, В’ячеслав СНІСАРЕНКО, Вікторія ОЛІЙНИК
АНІМАЛІСТИЧНА ТЕМА У ТВОРАХ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ ДИЗАЙНЕРІВ ПЕРІОДУ ПОВНОМАСШТАБНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Ван КЕ
ЛЮ ШИКУНЬ – ЗАСНОВНИК СИСТЕМИ ПРИВАТНОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ОСВІТИ В КИТАЇ

Олександр ВАСИЛЕНКО
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖАНРУ КОНЦЕРТУ ДЛЯ БАЯНА З ОРКЕСТРОМ У СВІТОВОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Оксана ГИСА
МИСТЕЦЬКІ ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ЯГЕЛЛОНСТВА У ТВОРЧОСТІ ОТТО КІНКЕЛЬДЕЯ

Катерина ГОНЧАР
АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ МИТЦЯ ЯК СТИЛЕТВОРЧИЙ ЧИННИК ОБРАЗОТВОРЧОГО ФОЛЬКЛОРУ У СУЧАСНІЙ КЕРАМІЦІ

Юрій ГОРПИНИЧ
СКУЛЬПТУРА МИКОЛИ МАЛИШКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Алла ГОЦАЛЮК, Рада МИХАЙЛОВА
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО СЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ

Алла ДЯЧЕНКО
АНАЛІЗ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Й КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЕЦТВАХ КРАЇН БАЛТІЇ ТА УКРАЇНІ

Михайло ЄНЧЕВ
ШОУ ЯК ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Олександр КОСТЕНЬОВ, Олександр ОПАНАСЮК
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНИХ ЗАРУБІЖНИХ ДЖАЗОВИХ МУЗИКАНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Nurana Ramiz gizi ALEKBEROVA
THE LITERARY HERITAGE OF MAHAMMADALI BEY MAJRUH MUGHANI

Ірина БАКЛАН, Ангеліна КОВАЛЬСЬКА
ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МЕТАФОР ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ПРОМОВ О. ШОЛЬЦА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Катерина БРОВКО
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО СЛЕНГУ

Надія ВІТРУК, Яна ПЕТРІВ
ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОКАТИВНИХ РЕЧЕНЬ В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Нахіда Магсад гизи ГАСАНОВА
МОВА – ВІД МИСЛЕННЯ ДО МОВЛЕННЯ

Наталія ГОРБАЧ
ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ФЕНОМЕНУ ІНАКШОСТІ ЯК ПІДҐРУНТЯ ІНКЛЮЗІЇ (ЗА ПОВІСТЮ Д. МАТІЯШ «МАРТА З ВУЛИЦІ СВЯТОГО МИКОЛАЯ»)

Olena HORLOVA
NEOHUMANS AS A POSTHUMAN FUTURE IN MICHEL HOUELBECK’S NOVEL “POSSIBILITY OF THE ISLAND”

Наталія ДМИТРАСЕВИЧ, Ярина СТЕЦЬКО
ХУДОЖНІ ІМЕНА ФРАНСУА РАБЛЕ В ПЕРЕКЛАДІ АНАТОЛЯ ПЕРЕПАДІ

Олег ДЬОМКІН
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТЕКСТІВ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Анна ЄЛІСЕЄНКО
БІБЛІЙНІ АЛЮЗІЇ В РОМАНІ Д.Г. ЛОУРЕНСА «ВЕСЕЛКА»

Vitalii ZHUHAI
HUMOROUS DISCOURSE IN GERMAN LINGUISTIC CULTURE IN THE CONTEXT OF CINEMA

Тетяна ІВАСИШИНА
В. ЧЕРЧИЛЬ ТА Ф. РУЗВЕЛЬТ ПРОТИ ДЯДЕЧКА «ДЖО»: ЕПІСТОЛЯРНІ БАТАЛІЇ ЛІДЕРІВ «ВЕЛИКОЇ ТРІЙКИ»

Павло ІВОНЧАК
УКРАЇНСЬКЕ ВІРШУВАННЯ 1840–1859 РОКІВ У ЗІСТАВЛЕННІ З ПОЛЬСЬКОЮ ВЕРСИФІКАЦІЄЮ

Володимир КЛІМУК, Ольга КЛІМУК, Анна ІВАСЮК
ЗАПОБІГАННЯ ДЕМЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Еліна КОЛЯДА, Ірина КАЛИНОВСЬКА
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ФОБІЙ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ БЛЕЙКА ПІРСА “CAUSE TO DREAD”

Інна КРЕМІНСЬКА
РЕЦЕПЦІЯ РОМАНУ «ДОБРА ВІСТЬ» В. ДРОЗДА

ПЕДАГОГIКА

Shahnaz Agasamad ABDULLAYEVA
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN AZERBAIJAN AND THEIR REFLECTION IN TEXTBOOKS

Nataliia ALEKSANDROVA, Nataliia DRAB
BOOSTING ACADEMIC VOCABULARY OF PHD STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

Тетяна АТРОЩЕНКО, Мирослава ГАЗДИК
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ПІДГОТОВКИ

Ольга БОБИР
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олеся БОЙВАН
НЕБЕЗПЕКА ТРАНСФОРМАЦІЇ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В «СТУДЕНТОТЕРОРИЗМ»

Денис БОНДАРЕНКО
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нелля БУЛАТОВА
ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ НАВИЧОК В УЧНЯХ 1–4 КЛАСІВ В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Олена БУЯНОВСЬКА
АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Наталія ВАРЄШКІНА
НАВЧАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА ЯК ПРОЦЕС ПРИЛУЧЕННЯ ДО КУЛЬТУРИ ІНШОГО НАРОДУ

Вікторія ВДОВЕНКО, Оксана АБРАМОВА
ВПЛИВ ОСВІТНЬОЇ АВТОНОМІЇ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКИХ ПОЧАТКОВИХ УЧИЛИЩ ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Ганна ВИШНЕВСЬКА
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1990–2010-ТІ РР.) ЯК ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ

Олександр ВОРОБЕЦЬ, Надія ЛУЦАН
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

Lolita VOROBIOVA, Anna POKULEVSKA
TRAINING PECULIARITIES OF FUTURE TRANSLATORS IN THE FIELD OF SPECIALIZED TRANSLATION

Майя ГАЛИЦЬКА, Юлія ГРИЩУК
СОЦІОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Наталя ДИКА, Олена МАРЧЕНКО
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБОМ МІНІ-ДОСЛІДЖЕНЬ

Антон ІВАЩУК
ДО ПИТАННЯ КРИТЕРІЇВ АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Катерина ІСТОМІНА
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: СИНХРОННИЙ ТА АСИНХРОННИЙ РЕЖИМ ВЗАЄМОДІЇ