Випуск 17. 2017 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бенях Н.
Реставраційна діяльність Михайла Бойчука (з листів митрополита Андрея Шептицького та Іларіона Свєнціцького)

Бокотей М.
Дизайн гутного скла: способи декорування кольоровими склопорошками

Брилін Е.
Методологічні основи формування естетичної культури майбутніх учителів мистецьких спеціальностей

Буцерога В.
Творчість Т. А. Ходакової у контексті розвитку вокально-педагогічних традицій Є. С. Мірошниченко

Довгошия В.
Народознавча основа національно-патріотичного виховання в діяльності вчителя музичного мистецтва

Корнюхіна А.
Музично-ритмічне виховання як важлива частина формування виконавської майстерності скрипаля-початківця

Кузьо В., Чавва Л.
Роль колективного музикування у системі формування творчої особистості студента-інструменталіста

Кундис Р.
Розвиток творчих концепцій М. Оберюхтіна у формуванні професійного баянного мистецтва Дрогобиччини

Лензіон Я.
«Рапсодія в стилі блюз» Джорджа Гершвіна як феномен творчого визнання композитора

Маринчук Т.
Усвідомлення взаємодії засобів виразності різних видів мистецтва у процесі фахової підготовки вчителів початкових класів

Мартинів О.
Діяльність видатних українських балетмейстерів у контексті розвитку гуцульської хореографії

Марченко Є., Козицька М.
Історичні витоки зародження та розвитку музичного виховання у німецьких кантонах Швейцарії

Медведик Г.
Західноєвропейська клавірна творчість доби пізнього ренесансу – класицизму (питання історії та інтерпретації музичних творів)

Нагай Б.
Сутність художнього образу в музичному мистецтві

Олексюк А.
Народно-інструментальне музикування в Галичині періоду німецької окупації

Паламарчук В.
Київський гурток гітаристів Д. Г. Лободи

Сидор В.
Від спільних витоків до різних видообразів: місце статуарної скульптури в системі ландшафтних культових об’єктів християнської України

Філоненко Л., Німилович О.
Особливості творчого процесу Мерзіє Халітової: вокальний триптих для голосу і фортепіано на слова Івана Франка

Чумак Ю., Душний А.
Ансамблево-оркестрова творчість Віктора Власова як складова музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століття

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Капранов Я.
Гіпотетичні версії щодо географічної локалізації ностратичної прамови

Філь Г., Цупик А.
Словесна символіка фразеологічних одиниць української мови як важливий чинник творення національно-культурної картини світу

Шило С.
Поняттєві сфери термінів для номінації спонукальної модальності

Шум О.
Особливості відтворення реалій у перекладі (на прикладі німецькомовного варіанту роману І. Багряного «Тигролови»)

Яценко Г., Яценко А.
Європейські вектори розвитку України (за публіцисткою Івана Франка)

Бродська О.
Історизація дійсності як характерна ознака драматургії Артура Шніцлера

Голомідова Л.
Символічність образу жінки в новелі «Тонка» Роберта Музіля

Дмитрів І.
Функціонування релігійних символів у художній літературі як вияв містичної традиції

Ковальчук О.
Романтичні традиції та філософська тематика казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

Новак С.
Національна ідея в публіцистиці Володимира Бірчака: актуалізація (за матеріалами берлінської газети «Українська дійсність»)

Риба І.
Гетерообраз дикуна в романі Р. Фленагана «Бажання»

Сокол Г., Клюфінська І.
Тема національної ідентичності у повісті Галини Журби «Революція іде»

ПЕДАГОГІКА

Борисов В., Борисова С.
Готовність учителів початкової школи до впровадження особистісно-орієнтованого навчання на інтегрованих уроках

Вольскі П., Зимомря І.
Роль та особливості дистанційного навчання у вивченні іноземної мови

Галів М., Оленич С.
Засади німецької освітньої політики в окупованій східній Галичині 1941–1944 рр.: на матеріалах Дрогобиччини

Голіяд І., Чернова Т.
Коучингові технології в освіті: теоретично-практичні аспекти і наукові підходи

Дацків І.
Професійна освіта в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями розвитку

Іщук Т.
Впровадження новітніх методів навчання іноземної мови у навчальний процес та забезпечення стандартів якості підготовки фахівців туристичної індустрії

Калита Н.
Підготовка вчителя початкової школи до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (у світлі вимог концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді)

Кантор Н.
Нормативно-правове регулювання відносин у сфері освіти: загальні риси та особливості

Кочубей Т., Люльченко В.
Історичний розвиток дієтетики як науки про збереження здоров’я

Пагута М.
Періодизація становлення та розвитку вітчизняної професійної освіти: до історіографії проблеми

Подчерняєва Н.
Євроклуб у школі: методичні рекомендації з організації роботи

Силюга Л., Матуляк У.
Ефективність використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку математики в початковій школі

Скотна Н., Пантюк М., Пантюк Т., Садова І.
Соціально-психологічна допомога дітям вимушених переселенців засобами арт-терапії

Черкашин С.
Повернення до базового освітнього принципу «Єдності дослідження й навчання» як один із шляхів подолання негативних наслідків реформування системи вищої освіти Німеччини

Ярушак М.
Педагогічне значення морально-духовної культури народу

ПСИХОЛОГІЯ

Заболоцька С.
Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного університету

Хавула Р.
Психологічні особливості становлення самоефективності в юнацькому віці

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Душний А.
Весняний фестивальний марафон баяністів-акордеоністів у Дрогобичі

Каралюс М.
Досвід міжкультурного діалогу у практиці музичних подій фестивалів Бруно Шульца у Дрогобичі