Випуск 13. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Галик В.
Польськомовні кореспонденції з Дрогобича до Івана Франка

Галів М.
Радянська педагогіка в дії: документи управління МДБ та обкому компартії Дрогобиччини щодо побиття учнів у школах області

Ільницький В.
Радянські карально-репресивні органи: особливості формування в Карпатському краї

Корсак Р.
Реформування чеського суспільства: досвід євроінтеграції для України

Лазорак Б.
Школи церковних братств Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії (XVIII ст.)

Стецик Ю.
Чернецтво Святоспаського монастиря (1783 р.): реконструкція біограм

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Бермес І.
Михайло Вербицький і музичний романтизм

Бальчюнас Г.
Твори литовських композиторів для акордеона: їх паралельний зв’язок із розвитком виконавського мистецтва

Горбенко С.
Системний конструкт у розвитку ідей гуманістичного виховання учнів засобами музики

Дуда Л.
Трансформація танцювальних фольклорних джерел у творчості для бандури

Душний А., Боженський А.
Сегменти творчості для дітей композиторів Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва

Колосовська О.
До питання основних складових у розвитку музиканта-інструменталіста в процесі навчання

Лабунець В.
Поетапна методика інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики

Морозова О.
Розвиток професійної самосвідомості у студентів: психолого-педагогічний аспект

Обух Л.
Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання)

Ороновська Л., Корчак В.
Вокально-хорова підготовка студентів музичного відділення Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського (на прикладі камерного хору «Brevis»)

Раструба Т.
Розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України XXI століття: особистісно орієнтований підхід

Ден Ц.
Джен Лу – яскрава постать у галереї діячів китайської духової оркестрової музики

Шариков Д.
Авторський неокласичний театр сучасної хореографії «Сузір’я Аніко»: стилістика, формально-технічні засоби репрезентації

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Грущак О.
Вербалізація концепту amicitia / friendship в латинській та англійській мовах (на матеріалі паремій)

Драбов Н.
До питання перекладу англійських неологізмів

Попович Н.
Концептуально-трансцендентна еквівалентність як критерій оцінки якості конфесійного перекладу

Дмитрів І.
Релігійні символи як засіб творення художнього світу

Зимомря І.
Конструкт традиції у процесі розвитку жанру

Лазірко Н.
Творчість Стефана Ґеорґе в рецепції Юрія Клена

Панько О.
Літературна казка «Матильда» Роальда Дала: особливості рецептивного кола читача-дитини

Рашкі Н.
Мотив дитинства у романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет

Ткаченко Т.
Новелістика Ірини Винницької

ПЕДАГОГІКА

Вовк Л.
Формування гендерної культури у дітей молодшого шкільного віку

Грибок Н., Проць Л., Ільчишин І., Проць Р.
Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи

Жигайло О., Серенько І.
Сучасні тенденції розвитку методики викладання математики початкової школи

Іщук Т.
До питання про методологічні засади нейролінгвістичного програмування та застосування технік нлп на заняттях з іноземної мови

Кива Л., Лазаренко Н.
Передумови впровадження у навчальний процес технологічного факультету дистанційного навчання у процесі вивчення дисциплін творчого напрямку

Сидоряк З.
Теорія і практика фізичного виховання дітей у педагогічній спадщині Антона Макаренка

Шаран О., Ільницька Х.
Особливості використання стародавніх задач на уроках математики у початковій школі

Шаран О., Хруник М.
Формування елементів економічної культури молодших школярів на уроках математики

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Галів М., Ільницький В.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Український визвольний рух (перша половина ХХ ст.): краєзнавчі контексти» (до 100-річчя від дня народження Миколи Фриза) (Дрогобич, 24 квітня 2015 р.)

Давидов М.
Кілька штрихів до VIII-го міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile» у Дрогобичі

Савчин Г., Ткачик Х.-М.
VІІІ-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum Mobile»