Випуск № 35 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Євген АЛЬНІКОВ
Інклюзивне середовище в Україні, перспективи створення із використанням адитивних технологій (3D-друк)

Марина АНТОШКО
Питання світогляду Стародавнього Китаю та музичних традицій

Ірина БАРТЄНЄВА, Оксана НОЗДРОВА
Методичний аспект розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів мистецьких дисциплін у закладах вищої освіти

Марія БОРИСЕНКО
Превентивна консервація як інструмент збереження культурного надбання

Світлана БОРИСОВА
Визначення особливостей адвент-календаря як об’єкту дизайну

Надія БРАТЮК
Експресивно-живописна мова у львівському мистецькому середовищі 1980-х років

Веньцзюнь ВЕЙ, Наталія ТРЕГУБ
Ареали проблематики ландшафтної екології в Китаї (на прикладі концепції садово-паркового ансамблю Yunnan Jade Butterfly)

Марія ВИНОГРАДОВА
Цитування атрибутів інформаційних технологій у дизайні візуальної комунікації

Юрій ВОЛОЩУК
Особливості фахової підготовки скрипалів у австрійських та польських музичних навчальних закладах Східної Галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття

Руслан ГАЛИШИЧ, Людмила МЄШКОВА
Імітація дитячого письма як новий художньо-формотворчий прийом в графічному дизайні

Сінчень ГУ, Вячеслав ШУЛІКА
Колекціонери та мистецькі музеї як чинники розвитку мистецтвознавчої синології в Сполучених Штатах Америки наприкінці ХІХ – першій третині ХХ століття

Andrii GUDZYK
Simulation of articulation and rhythmic techniques on the saxophone

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Богдана АВРАМЕНКО
Фонетична термінологія турецької та української мов у порівняльному аспекті

Олена АРДЕЛЯН
Функціонування прецедентних антропонімів у складі фразеологічних одиниць англійської мови

Najiba BAGIRZADEH
Mohammad Amin Rasulzadeh’s researches on Azerbaijani literature

Анатолій БЕЗПАЛЕНКО
Семантика слова у дзеркалі теорії множин: кола Ейлера

Oryslava BILYK, Oksana PUHA
Structural and semantic peculiarities of English colour-naming compounds and ways of rendering their meanings (based on Ch. Dickens’s literary work “Oliver Twist”)

Наталія БОНДАРЄВА
Колізії синхронної рецепції «Давидових псалмів» Шевченка

Наталія БОРИСОВА
Особливості репрезентації концептів GOOD та ЕVIL у творі Р. Дала “Charliе and thе Chocolatе Factory”

Оксана БРОДСЬКА
Специфіка оніричних елементів у творах Артура Шніцлера

Олександра ВАСИЛЬЯНЦ
Попелюшка-кіборг та постгуманізм: інтерпретація класичної казки в романі Марісси Мейер «Cinder»

Ирина ВОЛКОВА, Ольга МАТВЕЙКО
Лингвистические средства для представления эмотивности в речи (на материале немецкого языка)

Ольга ВОРОБЕЙ, Анна СОКОЛ
Образи нових жінок-інтелектуалок у п’єсі Ся Яня «Ароматні трави на горизонті»: типологічний аспект

Валерія ГАВРИЛЕНКО
Особливості семантичного аспекту політкоректної лексики англійської мови

Олександра ГАЗУДА
Художні моделі оніричного простору в повісті «Кораліна» Ніла Ґеймана

Світлана ГАЛАЗДРА
Широкозначність дієслів «робити» та «брати» у французькій мові  

Наталія ГЛУШАНИЦЯ, Тетяна ТАРНАВСЬКА, Галина БІЛОКОНЬ
Лексичний компонент фразеології радіообміну за стандартами ІКАО

Наталія ГОЛОВАЦЬКА
Семантична взаємодія сенсорних дієслів

ПЕДАГОГIКА

Василь АНТОНЕЦЬ
Системний підхід до національно-патріотичного виховання студентської молоді

Олександр АНТОНЧУК
Старослов’янська мова у системі фахової підготовки вчителя-словесника

Дмитро АНТОНЮК, Тетяна ВАКАЛЮК
Окремі аспекти підготовки ІТ-фахівців за кордоном

Ірина БЕРЕЗНЕВА
Деякі аспекти використання методу візуалізації під час викладання іноземної мови в військовому ВНЗ

Олена БЕРНАЦЬКА, Оксана МІРОШНИЧЕНКО
Педагогічні умови підготовки майбутнього учителя до формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи на уроках іноземної мови

Олена БЄЛОВА
Теоретичний аналіз мовленнєвої готовності до школи дітей старшого дошкільного віку з порушеннями слуху

Володимир БЄСЄДА
Корекційний боді-тренінг дорослих і дітей з порушеннями психомоторики в контексті нормалізації їхньої постави

Дарія БІДА
Прогностичні орієнтири освіти в контексті сучасної еволюції професій: інтегративний підхід

Тетяна БІЛАН
Лідерські якості майбутніх педагогів – складник володіння емоційним інтелектом

Олеся БОЙВАН, Оксана КОВТУН
Проблема формування студента-гуманіста в умовах діджиталізації освітнього середовища

Галина БОЙКО, Андрій МОТОРНИЙ, Сергій ЯРЕМЧУК
Переваги та недоліки віртуального навчального середовища з української мови як іноземної для студентів 2 курсу технічних вишів

Лариса БОНДАРЕНКО
Рефлексивне навчання професійному саморозвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва

Оксана БОРЯК, Юрій КОСЕНКО
Альтернативна комунікація як засіб розвитку мовленнєвої діяльності дітей із комплексними порушеннями

Тетяна БРИК, Ірина ГРИГОРОВА, Інна РЕБРІЙ
Пcихолого-педагогічні умови підвищення мотивації курсантів до вивчення іноземної мови

Валентина БУРЯК
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в сучасних економічних умовах

Марина БУРИК
Проблеми самоосвітньої компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі фахової підготовки

Гюльнар Этибар Гызы ВЕЛИЕВА
Развитие отношений между учителем и родителями по формированию и поддержке социальных навыков у детей дошкольного возраста

Світлана ВИХОР, Ольга РАДЧЕНКО
Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО