Випуск № 35 том 5, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександр ПЛАХОТНЮК
Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності

Костянтин ПОВОД
Програмний цикл «Взаємодії» Золтана Алмаші в контексті сучасних тенденцій авторизації жанру українського віолончельного концерту

Ірина ПРОДАН
Іміджева реклама у дизайні

Вадим РАКОЧІ
Вплив інструментальних партій на трансформацію концертності в «Священних симфоніях» опус 6 Генріха Шютца

Ганна САВЧЕНКО
Принципи оркестровки у вокально-інструментальних творах І. Стравінського пізнього періоду творчості (на прикладі Сanticum sacrum)

Володимир САЛІЙ
Вплив творчості А. Сеговії на гітарне виконавство XX століття

Наталія СИНКЕВИЧ
Особливості втілення поезії Івана Франка у хоровій творчості Миколи Ластовецького

Ірина СИТНИК
Формування художнього світогляду Тетяни Яблонської в майстерні викладача живопису Федора Кричевського

Юлія СКИБА
Фізичний театр DV8 у контексті розвитку сучасного танцю

Наталія СТИХУН
Літературна композиція як джерело формування творчої особистості майбутнього режисера у художньому процесі

Максим ТЕРЕХОВ
Побутування іконопису в XVII–XX століттях на території Слобідської України

Наталя ТИМОШЕНКО
Портретний живопис Панаса Ярмоленка як рефлексія фольклору

Євгенія ФЕДЮН, Марія КОВАЛЬОВА
Натюрморти 1960–1970-х рр. із фондів Харківської державної академії дизайну і мистецтв

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Оксана САВЧЕНКО, Марія ШЛЕМКО, Наталія КОВЕРСУН
Художнє слово як засіб формування гармонійно розвиненої особистості

Наnna SADOVA
Comparative model conjunction verbalizers in folklore discourse

Naila SAMADOVA
Azerbaijani poet Nizami Ganjavi in sources of manuscript

Ольга СЕМЕРЯКО
Етимологічний та словотворчий аспекти концепту «червоний колір» у сучасній корейській мові

Надія СЕМКО, Наталія ГОРОДЕЦЬКА, Наталія ГАВРИШКІВ
Шляхи розширення лексичного запасу студентів у процесі перекладу англійських та німецьких фахових текстів

Галина СЕНИК
Інтерферентні явища з українським етимоном у Bukowiner Deutsch на прикладах із коротких нарисів Франца Порубскі

Світлана СОЛДАТОВА
Політична промова як особливий вид інституціонального дискурсу (на матеріалі промов А. Меркель)

Наталія СТРАТУЛАТ, Ірина ГАЛДЕЦЬКА
Мовленнєво-професійна компетентність правника: сучасні стандарти та запити суспільства

Тетяна СУКАЛЕНКО
Медіадискурс у британських та американських наукових студіях

Оксана СУШКО, Тетяна ПОЛЯКОВА, Ганна КОВАЛЬОВА
Основні віхи втілення ідеї державотворення в семантиці фразеологізованих одиниць текстів службових документів і пол. ХХ ст. та початку ХХІ ст. (семантико-зіставний аналіз)

Наталія ТАРАСОВА
Мотив подорожі у «Мандрах Гуллівера» Дж. Свіфта, «Гаргантюа та Пантагрюелі» Ф. Рабле і повісті «Різдвяна пісня у прозі» Ч. Діккенса

Наталія ТИМОЩУК
Неологізми на позначення явищ COVID-19: морфологічний аспект

Вікторія ТОВСТЕНКО
Мовний портрет сучасного економіста

Тетяна УРИСЬ
Художня література як джерело формування національної ідентичності у культурній парадигмі розвитку особистості

Іванна ФЕЦКО
Дистанція як невербальний засіб комунікації у контексті взаємодії культур: національний і психолінгвістичний виміри

ПЕДАГОГIКА

Олена ПОПАДИЧ
Шляхи реалізації професійно спрямованого змісту педагогічно-правової підготовки майбутніх учителів початкової школи

Євгенія ПОЧИНОК
Оcобливості використання віртуальних екскурсій в умовах дистанційного викладання курсу «Я досліджую світ»

Марія ПРОКОПЧУК
Особливості формування лексичної компетентності у слухачів курсів мовної підготовки в умовах змішаного навчання

Ірина РАДЧЕНКО, Людмила МИХАЙЛОВА
Контекстна ділова гра як форма навчання іншомовного професійного спілкування

Марія РАДЧЕНКО
Самовдосконалення як критерій формування професіоналізму майбутнього педагога

Maryna RYZHENKO, Olena ANISENKO, Kostiantyn MISCHENKO
Development of leadership potential of students in the conditions of distance learning

Олександр РОМАНУХА, Вікторія ЗІНЧЕНКО
Формування професійно-комунікативних компетентностей працівників індустрії гостинності на прикладі готельно-ресторанної сфери

Юлія РУДЕНКО, Ірина НЕПОМНЯЩА, Анжела ПРОСЕНЮК
Психолого-педагогічні вимоги до професійної діяльності вихователів дошкільних освітніх установ

Ольга РЯБОШАПКА
Тайм-менеджмент як складник успішного сучасного педагога

Ірина САВКА, Олег СТЕЧКЕВИЧ, Тетяна РУЗЯК
Педагогічні умови культурологічної підготовки перекладачів творів зарубіжної літератури для учнів закладів професійно-технічної освіти

Світлана САФАРЯН
Розвиток мовної особистості учня на уроках зарубіжної літератури

Інна САХНЕВИЧ, Ольга ЯНИШИН
Шляхи підвищення ефективності взаємодії учасників електронного навчання у вищій школі в умовах пандемії COVID-19

Larysa SVYRYDOVA, Neonila KUTSENOK, Iryna STAVYTSKA, Oksana KORBUT
From the experience of development of English interactive electronic study guide for technical students

Тетяна CОБЧЕНКО
Формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах змішаного навчання

Вадим СУЛІЦЬКИЙ
Психолого-педагогічна профілактика повторного кримінального правопорушення неповнолітніми

Svitlana TANANA, Olena SERHIYCHUK
Pedagogical conditions of readiness of future specialists of service sector to dialogue communication in professional activity

Оксана ТЕРНОВА, Наталія КОРОТКА
Роль іноземної мови у процесі формування майбутнього фахівця-юриста

Богдан ТИМКІВ
Формування професійної компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін

Мирослава ДОВГА
Ефективність моделі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями, що потребують соціально-правового захисту