Випуск № 35 том 7, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Наталія БАШУК
Традиційні уявлення про сім’ю в пареміології німецького та українського етносу

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Анастасія АКІМОВА, Наталя КУДРЯВЦЕВА
Відтворення культурно-специфічної інформації при перекладі технічних брошур і специфікацій

Тетяна БОЙКО, Анастасія ДОЛИНЕЦЬ
Засоби мовленнєвого впливу в німецькомовних рекламних текстах

Галина ВЕСЕЛОВСЬКА, Світлана РАДЕЦЬКА
Машинний переклад: його типологія, переваги та недоліки

Марія ВІННИЧЕНКО, Ірина КОЗОРІЗ, Наталія ГОНЧАРЕНКО, Віолетта СУХАНОВА
Практична цінність редагування та критики перекладу (на прикладі перекладів роману Г. Белля «Очима клоуна»)

Yuliia HLAVATSKA
The peculiarities of English feuilleton reproduction

Yuliia HOLOVATSKA, Yaryna LEIBYCH
Lingual features of English manipulative discourse

Вікторія ГОНЧАРОВА, Аліна ПЕСТУШКО
Специфіка перекладу префіксальних та суфіксальних морфем англійської мови

Руслана ГОНЧАРУК
Експресивні синтаксичні конструкції в поетичних творах (на матеріалі поезії Г. Гейне “Enfant perdü” та її перекладах Лесею Українкою)

Дар’я ГРЕЦЬКА
Бінарні опозиції імен власних в романі Т. Пратчетта та Н. Ґеймана «Добрі передвісники»

Юлія ГРИБІНИК, Тетяна ГАЛАЙ
Терміни-епоніми в англійській геодезичній термінології: структурний аспект

Ганна ДУДНІК
Труднощі перекладу фразеологізмів на англійську мову

Олександра КЛЮЄВА, Наталя КУДРЯВЦЕВА
Особливості англомовного перекладу анотацій до наукових статей з технічних наук

Halyna LITIKOVA
Linguistic peculiars of discourse in multilingual maritime crew

Олена МАЗУР, Станіслав КУЧІВ
Локалізація як явище перекладу

Оксана МАТВІЇШИН
Стилістичні засоби з погляду перекладацької практики Ольги Кобилянської німецькою мовою

Галина МАЦЮК
Взаємодія понять мова – війна як об’єкт лінгвістичного аналізу: результати і нові підходи

Галина МЕЛЕХ
Функційно-семантичні характеристики кулінарної лексики в художніх творах

Євгенія ПЕТРЕНКО
Метафорична репрезентація емоції «розпач» (на матеріалі англійської, німецької, російської та української мов)

Тамара ПІНДОСОВА
Невербальні засоби реалізації категорії інтертекстуальності в кінотекстах Д. Брауна

Оксана ПОДВОЙСЬКА, Мар'яна ГАЛАДИМ
Запозичення у німецькому та англійському публіцистичному тексті: функціональний аспект

Оксана ПОДВОЙСЬКА, Тетяна ГОНЧАРОВА-ІЛЬЇНА
Технічна документація як особливий вид тексту у мовностилістичному та перекладацькому аспектах

Світлана РАДЕЦЬКА
Юридичний дискурс та переклад: вплив сучасних тенденцій на встановлені норми

Наталя СІДЕНКО
Подвійна актуалізація і буквалізація фразеологічних значень у контексті

Світлана ФЕДОРЕНКО, Тетяна БОНДАРЕНКО
Ідіолект американської молоді у корпусі романів Донни Тартт «Щиголь» і «Таємна історія»

Тетяна ХОРОНЖУК
Деперсоналізаційний потенціал анафори: шляхи дослідження моделі антропонім → займенник 3-ї особи однини

Зінаїда ЧЕПУРНА
Відтворення топонімічного компонента німецькомовних країн у прислів’ях і приказках

Лілія ЧЕРНИШ, Марія КОШЛАНЬ
Кольорономінанти в поезії Пауля Целана

ПЕДАГОГIКА

Larysa ANDREIKO, Alla KHODTSEVA
Cooperative learning in the EFL classroom with first-year university students

Кіра БАЙША, Наталя СТЕЦЕНКО
Синхронне та асинхронне у практиці дистанційного викладання іноземної мови в закладах вищої технічної освіти

Тетяна ГОНЧАРОВА-ІЛЬЇНА, Оксана ПОДВОЙСЬКА
Мнемотехнічні засоби підвищення ефективності засвоєння іншомовної лексики у навчанні дорослих іноземним мовам

Людмила ГУК, Галина КУЗАН, Наталія РАК
Використання дистанційних курсів для студентів спеціальності «Філологія»

Наталія КАРПЕНКОВА
Секція «Письмо» міжнародного тесту IELTS: специфіка першого завдання та рекомендації щодо написання

Валентина КИРИКИЛИЦЯ, Галина ТРИГУБ, Оксана ХНИКІНА
Наукова комунікація іноземною мовою як складова частина освітньої програми підготовки магістрів немовних спеціальностей

Valentyna KUDRYAVTSEVA, Svitlana BARSUK
Organizing personalized instruction for students of Maritime English

Тетяна МЕЛЬНИК
Професійно спрямована лексика в курсі української мови як іноземної для студентів медичних закладів вищої освіти (на матеріалі теми «Хвороби. Травми»)

Ірина ОРЕЛ
Соціально-психологічні причини стереотипізації (на матеріалі німецьких мовних стереотипів)

Olena FROLOVA
Teaching Standard Maritime Communication Phrases at Maritime English lessons

Інна ЯКУШЕНКО, Олена ПРИХОДЬКО
Методологічні засади гейміфікації як інноваційної форми навчання в технічному університеті