Випуск № 45 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ігор МЕЛЬНИЧУК
Історія становлення та діяльності майстерень декоративного та інтимного пейзажу в Українській академії мистецтв 1917–1922 рр.

Соломія ОСТРОВСЬКА
Роль і значення комплексних реставраційних досліджень у вивченні пам’ятки архітектури XVI ст. на пл. Ринок № 4 у Львові

Юрій ПЕТРИШИН
Скульптурні анотаційні дошки іменних вулиць Івано-Франківська

Анастасія-Олена ПОЖАРСЬКА
Основні драматургічні принципи функціонування музики у фільмі «Хроніки Нарнії: лев, чаклунка та шафа»

Юлія РОМАНЕНКОВА, Ніна АРАЯ БЕРРІОС
Мотив часу у творчості українського митця Костянтина Калиновича

Леся СЕМЧУК
Монохромний базовий «розвід» вишивок як форма збереження традиційної орнаментики

Вероніка СІЛОГАЄВА, Микола ПОТАПЕНКО, Ірина ГРЕСИК
Провідні митці школи польських плакатів

Оксана ФРАЙТ
Музична номеносфера як індикатор емінентності літературних текстів

Микола ЧОРНИЙ
Художні та стилістичні особливості творчих пошуків майстрів косівської мальованої кераміки

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Надія ЛИСЕНКО
Неологізми доби пандемії COVID‑19 як відображення динамізму сучасного французького лексикону

Ольга МАСЛО, Ірина ВОЛКОВА, Анжела ЯКОВЧУК
Композиційні прийоми відображення часового простору

Олеся НАУМОВСЬКА, Ірина ГРИЩЕНКО
Сучасна демонологічна билиця: образні константи та модифікації

Ілона ОРДИНСЬКА
Семантика твірних лексем ойконімів Північної Хмельниччини

Ганна ПОЛІНА, Анастасія ОВЧАТОВА, Анна КУПРІЙЧУК
Специфіка англійського реалізму в романі Чарльза Дікенса «Пригоди Олівера Твіста»

Ольга РАХІМОВА
Принципи мовного коучингу у викладанні іноземних мов

Оксана САВЕНКО
Художній прийом аналогії у «Молінні» Данила Заточника

Liliia SOBOL
Enhancement of Ukrainian graphics and development of orthography

Ірина ТЕРЕХОВА
Художня інтерпретація проблеми братовбивства в прозі Євгена Гребінки

ПЕДАГОГIКА

Артур ІНШАКОВ, Інна ІНШАКОВА, Катерина СУЯТИНОВА
Емоційне вигорання вихователів закладів дошкільної освіти і шляхи його подолання

Андрій КВАША
Булінг: поняття і сутність

Тетяна КИРИЧЕНКО, Тетяна РІДЕЛЬ
Сутність кроскультурної взаємодії у навчанні дорослих іноземної мови

Олеся КОЦАН
Міждисциплінарний контекст музично-виконавської та педагогічної підготовки майбутніх викладачів фортепіано

Анастасія КУЗЬМЕНКО
Вимоги до доктора філософії в Україні як суб’єкта академічної доброчесної діяльності

Yanshi LIU
The approaches to improving the core competences of bachelor-translators based on the social demands

Оксана МАРТИН
Особливості розвитку педагогічної освіти у Швеції на початку ХХІ століття

Світлана ОНИСЕНКО
Тема «Моя майбутня професія» в межах курсу «Іноземна мова (українська мова) за професійним спрямуванням» під час підготовки іноземних студентів медичних спеціальностей

Ievheniya POSTYKINA
Use of IT (information technologies) in the work with students of the economic specialities

Оксана СЕМИДА, Людмила ГУРЄЄВА
Особливості мотивації студентів під час дистанційного навчання іноземної мови

Наталія ТОНКОНОГ, Аліна ЧЕРЕПИНСЬКА, Тетяна ЛИСЕНКО
Використання сучасних цифрових технологій під час дистанційного навчання іноземних мов

Лада ФІЛАТОВА
Педагогіка партнерства: апгрейд інструментарію сучасного учителя початкових класів

Наталя ШАЛИГІНА, Денис КАМЕНЦЕВ, Оксана ГАВРИШКІВ
Педагогічні умови підвищення якості мовної підготовки військових фахівців під час дистанційного навчання

Марія ШИПКА
Моральне виховання у спадщині Блаженнішого Любомира Гузара

РЕЦЕНЗII

В’ячеслав КУШНІР
Рецензія на монографію Шевченка Андрія Михайловича «Господарський комплекс Буджака у ХІХ – на початку ХХ ст.: історія регіональної економіки»