Випуск № 72 том 4, 2024 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ПЕДАГОГIКА

Nataliia ANTONENKO, Olena KASATKINA-KUBYSHKINA, Yuliia KURIATA
BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM

Alla BLASHEVSKA, Nataliia DMYTRENKO, Maiia FEDORETS
THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH THE POLYLOGUE IN THE PROCESS OF TEACHING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Inna HOROBETS
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES

Людмила ЖВАНІЯ
РEЦЕПЦІЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО СЮЖЕТУ В АВТОРСЬКОМУ АПОКРИФІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЩО ДАСТЬ НАМ СИЛУ?»

Ірина ЗАБІЯКА
ПОЛІТИКА ЄС У ГАЛУЗІ НЕПЕРЕРВНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ

Олена ЗАГРАНОВСЬКА
СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ОЦІНКИ ТА СПОСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Михайло КАЛІНІЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Наталія КВАСНЕЦЬКА, Лариса ГРОНЬ, Лариса СЕРЕДЮК
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ІНШОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ НУШ

Наталія КІЩЕНКО, Ілля МОРГУН
ДОСЛІДНИЦЬКА СИЛА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІЗНАВАЛЬНИХ ПАРАДИГМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Lesya KOROLCHUK
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO TEACHING A FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES IN HEIS

Олександр ЛАВРИНЕНКО
ВПЛИВ ПРОФІЛІВ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ Й МОВНІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ

Viktoriia LANKINA
THE CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RESEARCH COMPETENCE

Юлія ЛІТКОВИЧ, Віта СТЕРНІЧУК
ОБКЛАДИНКИ АНГЛОМОВНИХ І УКРАЇНОМОВНИХ ЖУРНАЛІВ У РЕЦЕПТИВНОМУ АСПЕКТІ

Світлана ЛОБАНОВА, Валентина ТРИНДЮК, Алла МАРТИНЮК
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Наталія МИХАЛЬЧУК, Ернест ІВАШКЕВИЧ
ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОДЯГУ, ВМОТИВОВАНІ ДІЄСЛОВАМИ

Василь ПАЛІЙ, Ольга ШЕВЧЕНКО
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ РОЗМОВНОЇ МОВИ

Світлана ПОТАПЧУК, Ірина ВЄТРОВА
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОМПОНЕНТОМ-ОЙКОНІМОМ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Оксана СМАЛЬ
ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ CHATGPT У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Алла ФРІДРІХ, Світозара БІГУНОВА, Дмитро БІГУНОВ
ПОДОЛАННЯ ФОНЕТИЧНОГО БАР’ЄРУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ)

Анастасія ШЕВЧУК, Юлія ЛІТКОВИЧ
КОРПУСО-БАЗОВАНЕ НАВЧАННЯ: ТРУДНОЩІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПІДХОДУ

Наталія ШУЛЬЖУК
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДИДАКТИЧНА ТЕКСТОЛОГІЯ» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГА

Людмила ЯСНОГУРСЬКА, Наталія МІЧУДА, Ірина МАСЛО
КОНЦЕПТ «STATE» В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ольга ОГАНЕЗОВА-ГРИГОРЕНКО, Євген АВРАМЕНКО
ТЕМБРОВЕ МИСЛЕННЯ ВОКАЛІСТА: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД