Випуск № 29 том 1, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Viktoriia AHIEIEVA
Types of interference as the manifestation of cross-cultural communication in translation

Tetiana AHIBALOVA, Viktoriia MIROSHNYCHENKO, Nataliia PLOTNIKOVA
Economic terminology: analysis of translation peculiarities

Ольга АДАМЕНКО
Методологічні засади дослідження ґендерних стереотипів

Ольга АРТИШ, Володимир ГОШИЛИК
Функційні параметри аналітичних дієслівних предикатів у сучасній англійській мові

Надія БОНДАР, Олена ПЕТРИК, Валентина СИДОРЕНКО
Фольклорні засоби образності в поезії О. С. Афанасьєва-Чужбинського

Ірина БУРА
Художнє переосмислення міфологічного образу змія у творах Пантелеймона Куліша («Огненний змій») та Докії Гуменної («Небесний змій»)

Руслан ВАКАРЮК
Когнітивно-матрична фразеологічна репрезентація домену «соціальна взаємодія» англомовними біблійними фразеологізмами

Тетяна ВЕРЕТЮК
Філософія фемінізму в романі Сильвії Плат «Під скляним ковпаком»

Анатолій ВИХРУЩ, Марта РУДЕНКО, Ігор ДРАЧ
Концепт «здоров’я» в сучасній науці

Любов ВІТАЛІШ
Німецькі парні фразеологізми: формальні і змістові ознаки

Наталія ГЛУШАНИЦЯ
Лінгвістичні особливості англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу

Наталія ГОЛОВАЦЬКА
Джерела походження сенсорних дієслів на позначення сприйняття на слух

Наталія ГОЛОД
Конгруентність драматургійності й експресіоністичності у малій прозі Василя Стефаника

Ірина ГОЛЬТЕР
Особливості синтаксичної організації мовипоетичних творів Г. Чубач (на матеріалі книжки поезій «Хустка тернова»)

Yuliia HONCHAROVA, Oleksandra KOLOMOICHENKO
Psycho/socio/linguistics of English borrowings in Ukrainian: aspects of status and functions

Аліса ГОРШКОВА
Лінгвокультурологічні особливості міфосвіту художнього тексту роману Джульєт Марільєр “Child of the Prophecy”

Наталія Гоца, Наталія ПАСІЧНИК, Анна КОСЕНКО
Синтаксичні структури вираження емотивності у романах Тоні Моррісон

Марія ГРАБОВИЧ
Поняття авторської інтенційності в гуманітарних дослідженнях

Аліна ГРАЧОВА
Специфіка потрактування лінгвістичного поняття «темпоральний прислівник»

Ірина ГУМЕНЮК
Лексико-семантичні особливості кольоропозначень у косметичних каталогах

ПЕДАГОГIКА

Наталія АДАМЮК
Специфіка перекладу безеквівалентної лексики перекладачами жестової мови в умовах освітнього процесу

Тетяна АНДРЮЩЕНКО
Концептуальна канва посутнього значення складників інноваційної культури педагога

Оксана АСАДЧИХ, Тетяна ДИБСЬКА
Зміст компетентностей в усному японському мовленні майбутніх філологів

Роман БАКУМЕНКО, Василь ЯГУПОВ
Вимоги сучасних методологічних підходів до організаційно-педагогічних умов розвитку професійної компетентності фахівців інформаційно-аналітичного забезпечення

Вікторія БАЛЮК
Розроблення та реалізація мережевих проєктів як дидактична умова формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів-економістів

Ірина БАРТОШ
Відбір навчальних матеріалів для формування у майбутніх соціальних працівників умінь усного мовлення німецькою мовою

Ірина БАТАРЕЙНА
Розвиток теорії і практики морального виховання учнів початкових шкіл України

Ірина БАТРУН
Цілісність як системоутворююча ознака дидактичної концепції В. О. Сухомлинського

Іван БАХОВ
Педагогічна практика майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у поліетнічному освітньому середовищі Канади

Лариса БІДЕНКО, Ганна КИСЕЛЬОВА
Досвід використання електронних ресурсів на початковому етапі навчання української мови як іноземної

Maryna BOICHENKO, Andrii Nykyforov
Significance of Kharkiv private art school of M. D. Raievska-Ivanova in the development of decorative arts teaching in Ukraine

Катерина БОРТНИК
Метод Фельденкрайза як інноваційний засіб навчання танцювальному мистецтву студентів театральних ЗВО

Костянтин БУЛАГА
Принципи навчання хореографії вихованців дитячого хореографічного колективу

Поліна ВАСІЛЬЄВА
Проблема формування іншомовної комунікативної компетентності: підходи, пошуки, рішення

Тетяна ВАСЮТІНА
Дидактичні можливості музейної педагогіки та віртуальних екскурсій у навчанні молодших школярів

Назарій ВЕРБИН, Вадим ШЕМЧУК, Юрій МУШТАТОВ, Олександр КОРНІЄНКО, Євген МАЛАХОВ
Результати дослідно-експериментальної перевірки системи рукопашної підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України, Національної гвардії України та військовослужбовців армії Російської Федерації

Алла ВЕРЕМЧУК
Сучасний вимір педагогічної освіти: креативний підхід

Оксана ВОРОБЙОВА
Система забезпечення якості освіти: український досвід

Микола ГАГАРІН
Сучасні підходи до проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти

Jan GRZESIAK
Axiological aspects of self-evaluation and self-assessment in education and in sciences concerning it

Наталія ГОГОЛЬ
Культурологічний підхід до навчання української літератури в історико-педагогічному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття

Гліб ГОЛОВЧЕНКО
Виховання медіа компетентностей учнів середньої та вищої школи у США та Канаді