Випуск № 22 том 2, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ярослава БАРДАШЕВСЬКА
Проблеми переосмислення сакральних традицій в українському мистецтві

Євген ГУЛА, Олександра КОЛІСНИК, Оксана МАЗНІЧЕНКО, Тетяна КУГАЙ
Г. Нарбут як апологет сучасного українського графічного дизайну

Вікторія ДАНИЛОВА
Спеціальні художні події як інструмент впливу на суспільну й індивідуальну свідомість

Вікторія УЛЬЯНОВА
Історичний аспект використання театрального мистецтва у вихованні школярів

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Joanna SATOŁA-STAŚKOWIAK
Istotność słowa a dane frekwencyjne i kolokacyjne

Оксана СЕМИДА
Основні характеристики дискурсу преси

Фера СЕФЕРОВА
Поэтика эпоса тюркских народов

Людмила СКОРИНА
Присвята як маркер пам’яті (на матеріалі української літератури 20-х рр. ХХ ст.)

Олена СЛОБОДЗЯНИК
З історії староукраїнських географічних назв (об’єкти природного ландшафту, отримані у власність: лексикографічний аспект)

Ганна СОКІЛ
Баладні мотиви у новелі Марка Черемшини «Парубоцька справа»

Марта СТЕЛЬМАХ
Статус і обсяг категорії модальних прислівників у перській мові

Наталія ТКАЧЕНКО
Зіставний аналіз британських та американських асоціативних репрезентацій функціонально-семантичного поля «Space»

Татьяна ХРАБАН
Психолингвистическое осмысление роли эмоций в дискурсе интернет-мемов

Олена ЧЕТВЕРІКОВА
Особливості дослідження медіатексту в лінгвістичних розвідках

Наталя ШЕВЕЛЬОВА-ГАРКУША
Основні принципи утворення синкопічного способу організації сучасного поетичного мовлення

ПЕДАГОГIКА

Ольга МАЄВСЬКА
Досвід формування художньо-практичної компетентності особистості в країнах Далекосхідного регіону

Катерина ОРДУ
Професійна компетентність майбутніх сімейних лікарів як педагогічна проблема

Валентина ОРЄХОВА
Трансмедійна технологія як сучасний освітній феномен

Сергій СМІРНОВ
Формальний менторинг у професійній підготовці майбутніх офіцерів запасу

Вікторія СТЕПАНЕНКО
Соціально-педагогічні ідеї щодо профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів в історії розвитку філософської і педагогічної думки

Катерина ТРИМА
Вплив групи Є4 на забезпечення якості вищої освіти в європейському просторі вищої освіти

Олена УВАРКІНА
Педагогічна матриця національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Алла ХАРКІВСЬКА
Стратегія позиціонування закладу вищої освіти: від управління витратами до управління результатами

Наталія ХМІЛЬ
Особистісно зорієнтований підхід до формування професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій в освітньому процесі

Галина ЧЕРЕДНІЧЕНКО
Методика формування професійної іншомовної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі

Тетяна ШЕВЧЕНКО
Формування ґендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу як актуальна соціально-педагогічна проблема

Юлія ШЕВЧЕНКО
Аналіз концепту поняття «готовність» у словниковій літературі

Олена ШЕСТЕЛЬ, Олександр ЗАЇКА
Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування

Марина ЩЕРБИНІНА, Юлія БОРИСОВА, Максим ЛУСТА
Деякі аспекти підвищення ефективності профорієнтаційної роботи закладів вищої освіти