Випуск № 35 том 4, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Юрій-Всеволод ОЛЬШЕВСЬКИЙ
Концепт-арт у відео-іграх в стилі наукової фантастики 2000–2021 рр.

Лариса ОРДІНА, Олександр ЯРМОЛА
Молодіжна субкультура як соціокультурний феномен: сутність, структура, функції

Віктор ОСАДЧИЙ
Перша виставка картин у Кременчуці в 1914 році

Марія ОСПІЩЕВА-ПАВЛИШИН
Образ Заходу в роботах українських художників (на прикладі київських муралів)

Лідія ОСТАПЧУК, Ірина СІДОРОВА, Наталія ЛАНОВЕНКО-МЕЛЬНИК
Автентична та народно-академічна манери співу: специфіка і шляхи професіоналізації

Каріна ОСТРОВСЬКА, Тетяна БРАГІНА
Етнохореологічні рефлексії аматорського мистецтва народно-сценічного танцю Харкiвщини другої половини ХХ ст.

Іванна ПАВЕЛЬЧУК
Сучасний український постімпресіонізм: живопис Ігоря Мельничука

Василь ПАВЛУНЬ
Графіка Костянтина Литвина: образно-пластичні особливості

Катерина ПАЛАЧОВА
Творчість композиторів Запоріжжя в контексті української музичної культури початку ХХІ століття

Наталія ПЕРЦОВА, Надія КОНОНСЬКА
Гармонічна мова хорових творів сучасних композиторів

Роман ПЕТРУК
Останній твір Миколи Стороженка

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ольга МУРАТОВА
Тематика щоденникових записів Паули Модерзон-Беккер 1898–1899 років

Ризван МУРСАЛОВ
Сравнительный анализ семантики фразеологических единиц, содержащих цифры, в азербайджанском и английском языках

Тетяна НАУМОВА, Наталя ПІВЕНЬ
«Покуситися на гумористично-сатиричну поему» (гумор і сатира В. Самійленка в «Пісні про віщого Василя»)

Борис НЕЧИПОРЕНКО
Абревіатура – невід’ємна частина політичного дискурсу

Ганна OНУФРІЙЧУК, Світлана ЛИТВИНСЬКА
Асоціативні паралелі біполярної пари «людина / комаха» в українській етнофразеології

Наталія ПАВЛЮК
Ознайомлення здобувачів філологічного факультету з жанровими особливостями академічного письма

Марта ПЕТРИШИН
Концепт негативні емоції крізь призму латинських паремій

Любов ПЕЧЕРСЬКИХ
Елементи кінопоетики у романі С. Жадана «Месопотамія»

Karyna PIDRUSHNIAK
The specifics of English color names in the domain of clothes in linguistics

Олена ПОЖАРИЦЬКА
Генеративний вірш та поезія-переробка як жанри дигітальної поезії

Ганна ПОЛІЩУК
Вільне фонемне варіювання дифтонгів у структурі власних назв у підготовленому та спонтанному мовленні

Evheniia POSTYKINA
Compression in English Ukrainian (Russian) and Ukrainian (Russian) English translation of geodetic terminology

Світлана ПРИВАЛОВА
Історія української революції у філософському трактаті «Відродження нації» В. Винниченка

Ганна РАДЬКО
Поетикальні особливості поезії Миколи Воробйова

Ольга РОМАНЧУК, Ростислав КОВАЛЬ
Зображення футболу у французьких лексикографічних працях (1998–2018 рр.)

Марина РУДЕНКО
Історія дослідження та життя англійських соціальних діалектів (XVI–XVII ст.)

ПЕДАГОГIКА

Ярослав ЛОГІНСЬКИЙ
Освітні процеси в мистецьких закладах України

Олена МАЛИЦЬКА
Підготовка майбутнього вчителя до осягнення цінностей глобалізаційного суспільства в контексті художнього синтезу

Андрій МАРАКУШИН, Артем ЧЕРЕДНІЧЕНКО, Людмила БОНДАР
Фізичне виховання студентів в умовах загальнонаціонального карантину

Аліса МАРЧУК
Модель управління педагогічною взаємодією викладача і студента у процесі підготовки менеджерів

Марина МИКИТЕНКО
Освіта та Болонський процес

Ганна МИЦИК
Про використання технологій дистанційного навчання при вивченні окремих навчальних дисциплін студентами спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

Юлія МИЧКА-ЛЕВЧЕНКО
Концептуальні засади використання інтегрованих навчально-методичних медіакомплексів учителем початкової школи

Anna MILYASEVUCH
Methodyc’s of formation of artistic and imaginal thinking of students-vocalists

Yevheniia MOSHTAGH, Maryna RYZHENKO
Training of foreign language teachers in the conditions of distance education

Наталія МУКАН, Олена МУКАН, Ліліана ЛУЦІВ
Розвиток бізнес-освіти на початку ХХІ століття

Інна НАГРИБЕЛЬНА, Юлія МЕЛЬНИЧУК
Впровадження ідей народної педагогіки М. Стельмаховича в сучасному освітньому процесі

Наталія ОНИЩЕНКО
Застосування ігрових технологій під час викладання педагогічних дисциплін у вищій школі

Катерина ПАВЛИШИНЕЦЬ
Діагностика адаптації майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності

Олена ПЕРЕВЕРЗЄВА
Формування культури самоосвіти майбутнього викладача музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки

Марина ПЕТРЕНКО
Впровадження курсу «Виконавська інтерпретація» у процес підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва

Тетяна ПИЛАЄВА, Вікторія ЯЦЕНКО
Формування професійної культури майбутнього педагога

Олена ПІХТАР, Світлана КЛЮЄВА
Дистанційна робота з піаністами під час підготовки до участі в онлайн-конкурсах

Наталя ПЛАХОТНЮК
Організація контролю навчальної діяльності студентів під час дистанційного навчання

Тетяна ПОЛУХТОВИЧ
Соціалізація студентів з обмеженими можливостями в умовах вищої школи