Випуск № 36 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Христина БЕРЕГОВСЬКА
Ідеї екзистенціалізму та персоналізму у світських сюжетах Василя Курилика

Світлана БОРИСОВА
Характеристика сучасних українських адвент-календарів як об’єкта проєктування

Світлана БОРОВИК
Виконавські труднощі в оперній музиці Р. Вагнера (на прикладі партії Тангойзера з однойменної опери)

Надія БРАТЮК
Експресіонізм як прояв індивідуальності у творчості Д. Довбошинського, В. Патика, І. Завадовського у львівському мистецькому середовищі 1970-х років

Ольга ВАСИЛЕНКО
Тема Голодомору у творчих концепціях українських композиторів ХХ – ХХІ століть

Рафаіл ГАСАНОВ, Олена ЗАВЕРУХА
Відродження київської регентської справи: поступ за часів здобуття незалежності

Геннадій ГОЛЯКА
Проблема репертуару у виконавському мистецтві

Гу Сінчень, В’ячеслав ШУЛІКА
Еволюція поглядів на традиційний живопис Китаю європейських мистецтвознавців-синологів у першій половині ХІХ століття

Юлія ДАНИЛЬЧЕНКО
Гергей Ітцес – композитор авангардної музики для флейти

Наталія ЖУРАВЛЬОВА, Ірина КАЛЕНИК
Психологічні аспекти діяльності концертмейстера у сфері музичного мистецтва

Оксана ЗАХАРОВА
Церемонія інавгурації як фактор публічної дипломатії

Марія КЛИМЕНКО
До питання історіографії творчості Олександра Архипенка

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ганна АЛЕКСАНДРОВА
Поліаспектність образу людожерів у романі Даніеля Пеннака «Усе для людожерів»

Наталія БОНДАРЄВА
Шевченкові вірші в альманасі «Хата» (1860) в оцінці прижиттєвої критики

Наталія БУРКА
Системний підхід до дослідження лінгво-енергетичного механізму мовної поведінки підлітка

Катерина ВАШИСТ
Вербальні інновації рекламних повідомлень у туристичному дискурсі

Лілія ВДОВИЧЕНКО
Синонімічні відносини у філософській термінології французької та української мов

Оксана ВЕРТИПОРОХ
Екокритика як модель інтерпретації сучасного художнього тексту (на матеріалі романістики Євгена Пашковського)

Юлія ГОЛОВАЩЕНКО
Художній текст крізь призму синергетики

Алла ГОЛОВНЯ, Анна ЩЕРБИНА, Любов ГАСТИНЩИКОВА
Абревіатури в сучасній англійській авіаційній терміносистемі: шляхи утворення та особливості функціонування

Rajab JAFARLI
Stylistic differentiation of English lexicon in the context of literary layer (poetics, terms, archaisms, foreignism, neologisms)

Мирослава ДОВГАНИЧ
Формування концепції мультикультуралізму в творчості Кадзуо Ішіґуро: особливості розвитку сучасного літературного процесу в умовах глобалізації

Тетяна ДЯЧУК, Світлана ЛИТВИНСЬКА, Надія СЕНЧИЛО-ТАТЛІЛІОГЛУ
Структурні типи авіаційних термінів

Галина ЄНЧЕВА, Тетяна СЕМИГІНІВСЬКА
Когнітивний аспект перекладу ад’єктивних і дієслівних авіаційних термінів

Ольга КИРИЛЮК
Мовне віддзеркалення збройного конфлікту в постфольклорних текстах

 

Лариса КІМ
Нові тенденції спілкування у французькій мові

Вікторія КЛЮЧНИК
Культурно-пізнавальна лекція. Ознайомлення іноземних студентів з чеським етнографом Франтішком Ржегоржем та українським фольклором на заняттях з української мови як іноземної

ПЕДАГОГIКА

Ельвіза АБІЛЬТАРОВА
Принципи й критерії відбору змісту формування культури безпеки професійної діяльності майбутніх інженерів з охорони праці

Dr. Ayad HAYAWI AL ATABI
Analysis of the use of modern information and communication technologies for teching future artists

Zhanna ANTIPOVA, Tatiana BARSUKOVA, Olga ADEEVA
Cherling as a means of physical education and health preservation of students of higher education institutions

Тетяна АТРОЩЕНКО, Тамара БОНДАР
Наукові підходи до створення сприятливого інклюзивного освітнього середовища в початковій школі

Нубар Исмаил БАЙРАМОВА
Мультикультуральные ценности в профессионализме и педагогической компетентности учителя

Марина БОГАЧИК, Юлія БАЙЛО
Розвиток навичок письма в процесі дистанційного та змішаного навчання англійської мови

Галина БОЙКО, Вікторія КЛЮЧНИК
Читання як один із видів мовленнєвої діяльності з української мови як іноземної під час дистанційного навчання в технічних вишах

Микола БРИВКО
Ідеологічно-методологічна основа освітнього процесу радянської України 1920–1930-х років

Діана БУРЛАК
Використання інноваційних технологій навчання під час підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в галузі охорони праці

Наталія БУРМАКІНА
Кейс-технологія як метод формування іншомовної комунікативної компетентності магістрів спеціальності «Екологія»

Тетяна ВАСЮТІНА, Юлія САЄНКО
Методика організації роботи учнів 1-го класу з картографічними посібниками в процесі вивчення курсу «Я досліджую світ»

Лілія ВЄЙЛАНДЄ, Любов ПРОКОФ’ЄВА
Контекстне навчання як фактор формування професійної компетентності магістрів спеціальності «Освітні, педагогічні науки»

Ірина ВЛАСЮК
Особливості сучасного англомовного читання учнів старших класів засобами інноваційних технологій (STEM-технології)

Олена ГОЛУБ, Олександр ПІСКУНОВ
Розвиток уміння написання анотації студентів мовних і немовних спеціальностей

Руслан ГУРІН, Сузанна ІГНАТЕНКО, Зульфія МАМАТОВА
Особливості формування особистісної зрілості майбутніх учителів фізичної культури

Олеся ДМИТРІЄВА
Шляхи підвищення мотивації студентів до вивчення англійської мови у ЗВО

Ганна ДУБОВА
Упровадження ґендерного підходу в закладах вищої освіти

Інга ЄГОРОВА
Моніторинг оцінювання якості вищої освіти, його основні завдання

Галина ІВАНИШИН, Олександра ФЕДОРОВА
Теорія і практика укладання міжкафедрального підручника «Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків»

Ганна ІВАНЮК, Яна МАТЮШИНЕЦЬ
Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910)

Олександра КАНЮК, Надія КІШ, Марія ТЕЛИЧКО
Окремі аспекти вивчення іноземної мови у ЗВО в умовах дистанційного навчання

Марина КАРЦЕВА
Особливості навчання іноземних студентів міжкультурної взаємодії