Випуск № 39 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Юрій КУЧУРІВСЬКИЙ
Реквієми Ф. Деліуса і Дж. Фоулда в культурно-історичному контексті англійського музичного мистецтва ХХ століття

Тарас КУШНІР
Синтезійні аспекти національної духовності живопису та хорового мистецтва (на прикладі картин Івана Марчука та хорового твору Ганни Гаврилець «Молитва»)

Володимир ЛЕБЕДЬ
До питання програмності як складової художньо-образного змісту музики (на прикладі концерту для саксофона з духовим оркестром Дж. Маккея)

Ольга ЛЕБІДЬ, Наталія ВОЛКОВА
Проблема підготовки майбутніх практичних психологів до застосування інформаційних технологій у психологічному консультуванні

Юлія ЛЕБІДЬ
Специфіка сучасних композиторських технік крізь призму творчості П’єра Булеза

Лю Фань
Образ річки Ліцзян у живописних творах китайських митців XX століття

Валерій МАРЧЕНКО
Акордеон та його роль у розвитку музичного мистецтва України

Мирослава МЕЛЬНИК, Володимир ФІШЕР
Художньо-естетичні аспекти інноваційних технологій у режисурі шоу

Леся МИКУЛАНИНЕЦЬ
Імплементація музичного портрета у камерній симфонії «Ремінісценції» Віктора Теличка

Віктор МИХАЛЕВИЧ
Пропагандистська сатирична графіка в гумористичній періодиці Радянської України міжвоєнного періоду

Уляна МОЛЧКО, Світлана КЛЕСОВЕЦЬ
Концертні рецензії Миколи Фоменка на сторінках часопису «Свобода»

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Максим КАРПУСЕНКО, Наталія КАРПУСЕНКО
Особливості непідготовленого мовлення Дж. Байдена (на прикладі перших президентських дебатів та передвиборчого інтерв’ю телекомпанії CBS)

Ірина КОЗЕЛКО
Структурні особливості лінгвістичних термінів «Початкової граматики української мови» (1918 р.) О. Курило

Ганна КОЛЕСНИК
«Та що таке ім'я?»: гра з іменами у творі П. Акройда «Мільтон в Америці»

Oleh KOLIADA, Ivanna IEVITIS
Fate as a philosophical and linguistic concept of Samuel Beckett’s Drama of the Absurd

Михайло КУШЛАБА
Українське термінознавсто: проблеми становлення

Марія ЛАВРУСЕНКО
Проблема голоду в оповіданнях Бориса Грінченка «Без хліба» й Володимира Винниченка «Голод»: психоаналітичний контекст

Катерина ЛАДОНЯ
Мовні ознаки спілкування у соцмережі Facebook

Світлана ЛИПКА
Синтагматика німецьких іменників зі значенням «зухвалець, нахаба» (на матеріалі публіцистичних текстів)

Світлана ЛИЧУК
Паралельне використання літературних і діалектних варіантів власних імен (на матеріалі покутських говірок, Україна)

Юлія МАКСИМЕНКО, Людмила ШУМЕЙКО, Катерина КРИВОНІС
Особливості комунікації людей старшого віку (лексико-дискурсивні характеристики)

Марія МАЛИШЕВА
Створення алгоритму для визначення маркерів вербальної агресії в дискурсі соціальних мереж: лінгвістичний підхід

Світлана МАРТОС
Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні курсу сучасної української літературної мови

Ірина МЕЛЬНИК
Кооперація як гармонійний сценарій реалізації провокаційного мовлення

Любов МІТІНА
Книжкове зібрання як визначальний складник детективного художнього простору

Ольга МОРГУНОВА
Специфіка образу антагоніста в ранній творчості Карлоса Руїса Сафона (на матеріалі роману «Опівнічний палац»)

Lamıya MUGALOVA
Spatial functional-semantic field in the English and the Azerbaijani languages

Anna NYPADYMKA
Genre features and place of psychological Internet-discourse in discourse typology

ПЕДАГОГIКА

Надія КОБРИН
Професійна підготовка бакалаврів із медичної інформатики в Канаді: від історії до сучасності

Вікторія КОВАЛЬОВА
Аналіз феномену «правова культура» в гуманітарних науках

Тетяна КОЛЕЧИНЦЕВА
Проблема диференціації та диференційованого підходу до навчання у дидактиці та методиці фізики

Наталія КРОПОЧЕВА
Репозитарії закладів вищої педагогічної освіти: нові можливості для наукових бібліотек

Олена КУДРЯВЦЕВА, Ольга ШАРАГОВА
Гра як засіб формування граматичної компетентності в учнів середньої школи

Інна ЛЕБІДЬ, Олена ДУТКО
Організація управління навчальними закладами в Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ століття

Оксана ЛИТВИН, Андрій ЛИТВИН
Інноваційні технології у риторичній підготовці майбутніх фахівців

Ольга ЛІТОВЧЕНКО
Формування діалогічних умінь у дітей старшого дошкільного віку

Леся МАРТІРОСЯН
Соціокультурний підхід до виховання як методологічна основа дослідження його сутності

Ірина МИСЬКІВ
Компетентнісний підхід як умова інтеграції української освіти у світовий простір

Ганна МИЦИК, Михайло ПРИШЛЯК
Деякі питання, пов’язані із застосуванням назв професійних кваліфікацій в освітньо-професійних програмах «Логопедія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Олена МІЛЕВСЬКA
Формування емотивів у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення: психологічний і лінгводидактичний підходи

Юрій НЕСІН
Аналіз франкомовного підручника «Піксель 1»

Лілія ОВДІЙЧУК
Інтеграційність мистецького контексту аналізу художнього твору в літературознавчій підготовці майбутніх учителів української мови та літератури

Роксоляна ОЛІЙНИК
Інклюзивна освіта в Польщі: теоретичний аспект

Тамара ОТРОШКО, Юлія ЛИСЕНКО, Наталія КВІТКО
Соціальний супровід студентської молоді з особливими потребами в закладах вищої освіти

Яна ПАВЛІЩЕВА
Швидкість та точність мовлення на заняттях з англійської: як знайти баланс

Дмитро ПЕЛИПАСЬ
Стан спортивно-патріотичної діяльності здобувачів у закладах освіти: зарубіжний досвід

Альона ПРИХОДЬКО
Дидактичний потенціал використання інтернет-мемів у процесі мовної підготовки здобувачів вищої освіти із числа іноземних громадян

Оксана РОМАНЕНКО, Лариса ДЗЕВИЦЬКА, Ірина ЗАБОЛОТСЬКА
Формування лексичної компетенції студентів нелінгвістичних спеціальностей (на матеріалах франкомовних ЗМІ,присвячених епідемії коронавірусу)

Ірина РУДНЄВА, Ліна МАЄВСЬКА
Покинь мишку – візьмись за книжку