Випуск № 41 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ольга ЛІГУС, Валентин ЛІГУС
Курс музичної акустики в системі викладання музично-комп’ютерних технологій у закладах вищої освіти

Христина НАГОРНЯК
Дрогобицький івано-франківець: Володимир Лукань – штрихи до портрету

Алла ОСАДЧА
Товарний знак у рекламі та фірмовому стилі

Віталій ПРОКОПЧУК
Еволюція візуальної кінематики кадру у фото та кінематографі як засада формування системи моушн

Олена СТАСЮК
Художні особливості меморіальної пластики Бруснівської каменярської школи

Вероніка ТОРМАХОВА, Юлія ЛЕБІДЬ
Особливості камерного мюзиклу «Соломон та Суламіф: пісня пісень» В’ячеслава Полянського

Ірина ЦЕБРІЙ
Дитячі опери М. Лисенка та можливості використання їхнього музичного матеріалу

Наталія ЦЕЙКО, Тетяна КРИВИЦЬКА
Мистецтво імпровізації у роботі піаніста-концертмейстера в класі естрадно-джазового виконавства

Ольга ШКОЛЬНА, Ольга КОНОВАЛОВА, Ірина СОЛОМКО
Тропічні графіті на полотнах Лідії Селянко

Тарас ЯРОПУД
Особливості та проблеми системного підходу до підготовки професійного музиканта у контексті компетентнісної освіти

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Руслана НОВІКОВА, Вероніка ГАНЄЧКО
Лексика на позначення паралінгвістичних дій: гендерний аспект

Інна ОКАТЬЄВА
Образи зі світу природи у «Слові о полку Ігоревім» та їх переклад на англійську (В. Набоков) та німецьку (Р.М. Рільке) мови

Олексій ОРЛОВ
Наратив роману Р. Кіплінга «Кім» у постколоніальному дискурсі

Любов ПЕЧЕРСЬКИХ
Радіоефір як вставний жанр у романі «Радіо ніч» Ю. Андруховича

Надія ПОГОРЛЕЦЬКА
Етнокультурний словесний образ MANA в новозеландських поетичних текстах: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти

Ганна ПОЛІНА, Катерина ОГУЛЬЧАНСЬКА
Когнітивна значущість концепту KNIGHT/ЛИЦАР в англійській лінгвокультурі

Гисмет Эльчин оглы РУСТАМОВ
Поиски идентичности в период пост-памяти в романе Джонатана Сафрана Фоера «И все осветилось»

Ivan SEMENIST, Rusudan MAKHACHASHVILI
Innovative educational communication in the digital discourse: models and tools

Myroslava SLYVKA, Nataliia SLYVKA, Iryna ANDRUSIAK
Reproduction specificities of realias of history and culture of Ukraine in the translation of Yurij Andrukhovych’s novel “The Moskoviad” into English

Ольга ЧЕРНЕНКО
Особливості реалізації конфліктивів у сучасному англомовному художньому дискурсі : прагмалінгвістичний аспект

Катерина ШАХ, Людмила КОВАЛЬ
Проблема вербалізації емоцій у науковому дискурсі

Ірина ШМІЛИК
Динаміка словоформ у прижиттєвих виданнях поетичних творів І. Франка

Наталія ЩЕРБАНЬ
Дослідження структури концептуального поля Аймай (невизначеність): семантичний та когнітивний аналізи

ПЕДАГОГIКА

Людмила ПОНОМАРЕНКО, Анжела ПОЛЯНИЧКО
Розвиток соціальної роботи у соціокультурному контексті в Україні в ХХІ столітті

Юлія ПОПЕЛИШИН
Впровадження канадського досвіду початкової школи в Україні

Ayshan RASULOVA
Psychological bases of formation of life skills of teenagers in fine art classes

Наталія РУДКІВСЬКА
Співвідношення ігор і вправ у забезпеченні розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку

Ольга РУДОМАН, Юлія ЯКИМЧУК
Дистанційне навчання: проблеми та перспективи викладання іноземної мови студентам ЗВО

Олена РУМЯНЦЕВА
Порівняльний аналіз вимог до здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Україні та в країнах Європи і США

Наталія СИДОРЕНКО, Наталія БОРИСЕНКО
Роль українознавчої складової у підготовці майбутніх педагогів до проведення уроків з літературного читання

Ольга СІКОРСЬКА, Катерина ОРДУ
Формування професійного іміджу майбутніх лікарів як педагогічна проблема

Алла СОКОЛОВА
Розвиток обдарованості особистості в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва

Наталія СОЛОШЕНКО-ЗАДНІПРОВСЬКА
Навчання студентів немовних галузей усним публічним промовам наукової тематики

Олена СТЕПАНЕНКО, Олена ФОНАРЮК, Алла ЛАЗАРЕВА
Особливості оцінки інноваційних процесів у сучасній системі освіти

Наталія ТРОФІМЧУК
Методологія формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних коледжів засобами інтегративного підходу

Лада ФІЛАТОВА, Дар’я ЄМЕЦЬ
Компаративний аналіз концепцій початкової освіти в Україні та країнах ЄС

Діана ЦИПІНА
Формування лінгвокультурної компетентності засобами креолізованих текстів на занятті з іноземної мови

Чжан СІНЬЮАНЬ
Методичні засади педагогічної діагностики формування прогностичних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва

Роксоляна ШВАЙ
Творчіcть у дидактичному процесі

Марина ШЕВЧУК
Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова компетентність молодшого школяра

Юлія ШИЙКА, Лілія КРІЛЕВИЧ
Аналіз проблеми дисграфії з позиції когнітивного підходу

Anzhelina SHYSHKO, Halyna LUKANSKA
Synchronous and asynchronous E-learning technology instruments for foreign language distance learning

Ольга ШОСТАК
Риторика в системі міждисциплінарних зв′язків лінгводидактики

Раїса ШУЛИГІНА, Софія ДОВБНЯ
Педагогічне стимулювання відповідальної поведінки дітей дошкільного віку в ситуаціях морального вибору: наукові теорії та перспективи

Оксана ЩЕРБАКОВА
Лексико-семантична асиміляція новітніх англіцизмів, пов’язаних з пандемією 2020-2021 років

Ян ЦИН
Актуалізація ціннісного ставлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва до художньо-педагогічної діяльності як умова формування готовності до професійно-творчої самореалізації