Випуск № 55 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Світлана МУРАВСЬКА
МІЛІТАРНА СПАДЩИНА АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Богдан ПАСКА
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ КДБ У БОРОТЬБІ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ В 1970-Х РР.

Марія ПОЛИВАЧ
ІКОНОПИС НА ТЕРЕНАХ РУСІ

Микола ПРИХОДЬКО
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У ЛЬВОВІ (1919-1924 РР.): ГАЛИЦЬКИЙ ВИМІР ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО ПРОСТОРУ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ В ЧАСИ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ

Андрій СТОЙКІВ, Леся АЛЕКСІЄВЕЦЬ
НАРИС СТАНОВЛЕННЯ БЛЕК-МЕТАЛУ В НОРВЕГІЇ ТА ШВЕЦІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1999-Х РОКІВ ЯК КОНТРКУЛЬТУРИ ДО ВАЖКОЇ МУЗИКИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Olena KOZAKEWYCZ
PASY PLECIONY W TRADYCYJNYCH STROJACH LUDOWYCH UKRAIŃCÓW I LITWINÓW: TECHNIKI WYTWARZANIA, TRADYCJE, REKONSTRUKJA

Ірина КОНОВАЛОВА, А ГУДАМУ
НАЦІОНАЛЬНО-МЕНТАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ВНУТРІШНЬОЇ МОНГОЛІЇ

Катерина КОРШОМНА
СПЕЦИФІКА ВИКОНАВСЬКОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЛЬТИІНСТРУМЕНТАЛІСТА В КАМЕРНОМУ АНСАМБЛІ

Микола КРИПЧУК
СПЕЦИФІКА РОБОТИ РЕЖИСЕРА ТА СЦЕНАРИСТА НАД ДРАМАТУРГІЄЮ СУЧАСНИХ ІВЕНТ-ПРОГРАМ

Руслан ЛУБИНСЬКИЙ
ЕКСПЕРТИЗА Й ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ КАРТИНИ «СВЯТІ МАРІЯ МАГДАЛИНА, ОДІЛІЯ І КЛАРА» (КОЛЕКЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОРИСА ВОЗНИЦЬКОГО)

Олена МАЛЬЦЕВА
ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ЕСТРАДНИМ ВОКАЛІСТОМ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Валентина МАТЮШЕНКО-МАТВІЙЧУК
СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Микола МИГОВИЧ
СУЧАСНІ ВОКАЛЬНІ ТЕХНІКИ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИВЧЕННЯ

Рада МИХАЙЛОВА, Юрій ЛЕГЕНЬКИЙ, Олена КОСТЮЧЕНКО
ПРО КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ КОВОРКІНГ-ПРОСТОРУ

Євген НИЩУК
ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ МОНОВИСТАВИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В 2022 РОЦІ

Ольга ОКОНЧЕНКО, Ігор ОКОНЧЕНКО
ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПАМ'ЯТОК ОБОРОННОЇ АРХІТЕКТУРИ ХV–ХVІІ СТОЛІТЬ ЗА ТИПОМ (ВЕЖА, БАШТА, БАСТЕЯ)

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія ЛЕВЧИК, Любов ТЕРЛЕЦЬКА, Катерина ЗАЙЦЕВА
СОЦІО-АФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО

Ксенія ЛИСАК, Ірина МАТІЯШ-ГНЕДЮК
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМПЕРАТИВУ ОБІЦЯНКИ ТА СПОНУКАННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ

Наталія ЛИСЕЦЬКА, Олена ТРЕТЬЯК
КОНЦЕПТ LEIT У КЛАСИЧНОМУ МІНЕЗАНГУ

Віра ЛИСІК
ПОЕТИКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ АНДЖЕЯ СТАСЮКА: НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРОК «ДУКЛЯ» ТА «ГАЛИЦЬКІ ОПОВІДАННЯ»

Тамара МАНДИЧ
СПОРТИВНИЙ КОМЕНТАР ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОМОВНОГО СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ

Наталія МЕДВІДЬ
УНІВЕРСАЛ ЯК ЖАНРОВИЙ РІЗНОВИД ДІЛОВОЇ ПИСЕМНОСТІ КАНЦЕЛЯРІЇ ІВАНА МАЗЕПИ

Ірина ОЛЕКСАНДРУК
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВІТНІХ АНГЛІЗМІВ В ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Наталія ОЛІЙНИК, Вікторія ЛИТВИНЕНКО
ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ОКСАНИ ЛУЦИШИНОЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ФЕМІНІСТИЧНО-ҐЕНДЕРНОГО ДИСКУРСУ

Наталія ПАВЛИК
ОБРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: МИСТЕЦЬКА АППЕРЦЕПЦІЯ

Ludmiła PIETRUSZKA
EPONIMY W SŁOWNICTWIE KULINARNYM JĘZYKA POLSKIEGO

Наталія ПИЛЯЧИК, Ольга ТРОЦЕНКО, Любов МИХАЙЛЮК
АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУ ЖІНКА В АНГЛОМОВНОМУ ТА УКРАЇНОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ

ПЕДАГОГIКА

Мар’яна КАЩУК, Тетяна ЛИПЧЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ TED TALKS У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У СФЕРІ ІТ

Анна КИРПА
ФОРМУВАННЯ МЕДІАІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Наталія ЛАПУШКІНА
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОСВІТНІЙ КВЕСТ ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ)

Юлія ЛАХМОТОВА, Вероніка ШКРАБ’ЮК, Алла ЦАПКО
МОТИВАЦІЯ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Марія ЛИЗАК
ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВРАХУВАННЯМ МОВНОГО БАР’ЄРУ

Ірина ЛОПАТИНСЬКА, Єлизавета КУЧЕРГАН
ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ УЗГОДЖЕНОСТЕЙ ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ В СОЦІОКУЛЬТУРНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Ольга ЛЯШЕНКО
СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ В УНІВЕРСИТЕТІ

Yanina MARYANKO, Mariia OHRENICH, Svitlana LAZARCHUK
TO THE ISSUE OF INCLUSIVE HIGHER EDUCATION

Оксана МИХАЙЛЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ ТА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ УЧНЯМИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ТА ІНТЕЛЕКТУ

Нармина Сейфали кызы МИРЗАЛИЕВА
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ

Світлана НАГОРНЯК
СКРАЙБІНГ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ ТА ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Руслана НАЙДА
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Olga NIKOLAIENKO, Tetiana USHATA
USING HYBRID LEARNING STRATEGY FOR TEACHING ENGLISH TO STUDENTS ON THE PHILOLOGY AND OTHER SPECIALITISTS AT UNIVERSITY: EFFICIENCY AND KEY COMPONENTS

Елеонора ПАЛИХАТА, Ольга ПЕТРИШИНА
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ІЗ КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»

Катерина ПАСИНЧУК
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Оксана ПАСЬКО, Наталія БОНДАРЕНКО
ПРОЄКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Олена ПЕРЕВЕРЗЄВА
ЕТАПИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Марина ПЕТРЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ

Тетяна ПОЛУХТОВИЧ, Ольга КАЛЕНЮК
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

Ольга ПОСУДІЄВСЬКА, Олександра БУДІЛОВА
ПІДХІД CLIL (ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ) ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ОЦІНКИ ЗАРУБІЖНИХ ФАХІВЦІВ

Тетяна ПРИБОРА
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Лариса РУБАН
РОЛЬ КОЛИСКОВОЇ ПІСНІ У ДУХОВНОМУ ВИХОВАННІ ДИТИНИ