Випуск № 32 том 1, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Тетяна ШИНКАР
Дефінітивний аналіз організаційно-змістових засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Гаяне АРУТЮНЯН
Національно-стильові аспекти дослідження оперного образу

Анна БІЛИК, Руслана ТКАЧЕНКО
Сучасне мистецтво крізь призму артринку

Оксана БОБЕЧКО
Творчо-виконавська діяльність дуету бандуристок «Берегиня» в контексті розвитку сучасного ансамблевого виконавства на бандурі

Antonina DUBRIVNA
Abstraction in the fine arts: exploration of Odessa

Оксана ЗАХАРОВА
Пребывание дипломатов Германии и Италии в Москве (1920–1930-е гг): протокольные и культурные аспекты

Євген КЕМЕНЧЕДЖИ
Запорізьке музичне училище в мистецькому просторі ХХ – початку ХХІ ст.: минуле та сучасність

Віталій КОЗІНЧУК
Жанровий канон в іконографічному мистецтві (на основі праць Г. К. Вагнера)

Зінаїда КОСИЦЬКА
Вирізки з паперу єврейських та кримськотатарських майстрів України

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Tetiana BILETSKA, Yevheniia NIKIFOROVA, Elizaveta GALITSKA
Intertextuality of perfume and cosmetic names

Oksana BORYSOVYCH
Metonymic and metaphorical use of proper names in book reviews

Ігор ВАСИЛИШИН
Образ Рільке у творчості Богдана Кравціва

Tomash VRABEL
The history of establishment of translation studies as an interdisciplinary science

Ірина ГАВРИЛОВА
Фразеологізми німецької мови з національно-культурним компонентом

Людмила ГРИЖАК, Маріанна МАКОВІЙЧУК
Концептуальні метафори сучасного англомовного пісеннного дискурсу

Наталія ГРОНА, Тетяна ДОРОЖКО, Ярослава НЕДАШКІВСЬКА
Постмодерністський дискурс роману Ю. Винничука «Аптекар»: танатологічний аспект

Світлана ЖУРАВЛЬОВА
Славослів’я Рафаїлу: поетичні панегірики на честь митрополита Рафаїла Заборовського з «Hortus poēticus» Митрофана Довгалевського

Тетяна ЗАДКО, Анастасія ПРИСТАШ
Функціональні особливості використання єгипетського діалекту в офіційному мовленні (на матеріалі промов президента Абдель Фаттаха Ас-Сісі)

Nataliia ZADORIZHNA
Prosodic variation of speech in a Victorian novel

Ольга КИРИЛЮК
Мовна агресія розважальних телешоу як спосіб ведення інформаційної війни

Оксана КОВТУН, Олеся БОЙВАН
Займенники в англійській та українській мовах: порівняльний аспект

Катерина КРАСНИЦЬКА, Неля СТЕПАНЮК, Наталя ДОЛУСОВА.
Глобальне явище CORONAVIRUS як новий концепт в англомовній лінгвокогнітивній картині світу

ПЕДАГОГIКА

Тетяна БАКУМЕНКО
Творчий саморозвиток та самореалізація як процес формування особистості майбутнього вихователя

Ірина БЕРЕЗНЕВА
Роль викладача ВВНЗ у вирішенні проблеми формування мотивації в процесі вивчення іноземної мови

Марія БУСЬКО
Особливості мовних програм для іммігрантів у системі освіти дорослих Канади

Тетяна ГОРОХІВСЬКА
Неперервність як педагогічна умова розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти

Anna GRYZHENKO
General aspects of teaching English at higher educational establishments in modern conditions

Жанна ДАВИДОВА
Педагогічні умови формування інформаційної компетентності іноземних здобувачів освіти медичних спеціальностей

Зоя ДМИТРУК
Концептуальна складова частина моделі управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг

Наталія ДОБРОВОЛЬСЬКА
Технологія перевернутого навчання у вищій школі в умовах карантину

Андрій ЗАБЛОЦЬКИЙ
Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до роботи в альтернативних формах опіки

Наталія ІЛІНІЦЬКА
Критерії та показники диференціації фахової підготовки в майбутніх учителів музичного мистецтва

Олена ІОНОВА, Світлана ЛУПАРЕНКО, Юлія ЛАХМОТОВА
Музичне виховання у вищих педагогічних навчальних закладах Китаю (1904–1949)

Маріанна КНЯЗЯН
Теоретичні засади та методи формування комунікативної компетентності іноземних студентів в університетах будівництва та архітектури

Marta KOZAK, Tereza KŁYMUS, Olha HERUS
Problemy rozwoju organizacji w dziedzinie nadania usług socjalnych osobom niepełnosprawnym

Тетяна КОРОЛЬ
Особистісно-діяльнісний підхід до контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів крізь призму сучасних досліджень

Людмила КРУГЛЕНКО
Тезаурус полікультурної освіти: проблеми формування у вітчизняному науковому дискурсі

Сніжана КУБРАК
Іноземна мова і сучасні засоби масової комунікації

Ірина КУЗАВА
Розвиток музично-творчих здібностей дошкільників із затримкою психічного розвитку в ігровій діяльності

Іван КУНДЕРЕНКО
Протестантські духовні заклади вищої освіти як невід’ємна частина освітнього простору України

Наталія ПИЛЮК
Структура готовності майбутніх соціальних педагогів до здоров’язберігаючої діяльності в спеціальних загальноосвітніх закладах