Випуск № 49 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Михаїл ГРАНД
Громадсько-політична діяльність Костя Паньківського наприкінці Другої світової війни та у перші післявоєнні роки (1944–1948)

Святослав ІВАНЬО
Ключові аспекти діяльності Львівського відділення Польського доісторичного товариства та його роль у популяризації археології у міжвоєнній Галичині

Віталій КАЛІНІЧЕНКО, Сергій ПИВОВАРОВ
Металеве зооморфне навершя бойової пліті з Чорнівського городища ХІІІ ст.

Роман КОРСАК, Ольга СВІТЛИНЕЦЬ, Олександр КОВАЛЬ
Перспективні шляхи організації обслуговування у вітчизняній готельно-ресторанній індустрії в умовах розвитку євроінтеграційних процесів

Юлія ЛІВІНСЬКА
Збройні конфлікти за участю Російської Федерації в Нагірному Карабасі, Придністров’ї, Грузії та в Україні в українській історіографії

Віолета МОНСЕВИЧ
Розвиток тематичної картини в історико-батальному живописі України другої половини ХХ століття

Ольга СЕРПУТЬКО, Світлана СТЕПАНЮК, Олександр ЛЕМЕШКО
Історична роль жіноцтва у розвитку бойових диcциплін Будо

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Людмила АНДРОЩУК
Роль концепції хореоавтора у втіленні авторської ідеї при постановці хореографічного твору

Катерина БОНДАРЕНКО
Людиноцентричність як сучасний підхід до формування інтер’єрів офісів на основі принципів універсального дизайну

Борис ГАВРИЛЮК
Муралізм Олексія Бордусова «Aec» та Володимира Манжоса «WaOne», «Interesni Kazki»

Оксана ЗАХАРОВА
епертуарна політика академічних оперних театрів України як складова радянської музичної доктрини (30-ті – 50-ті роки ХХ ст.)

Назар КРАВЧЕНКО
Буддійсько-медитативні відголоски Сякухаті у флейтових соло композиціях Віла Офферманса в контексті «захід–схід»

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вероніка ГАЙДАР
Деякі особливості розкриття теми смерті у поезії Івон Боланд (на матеріалі вірша “Fever”)

Крістіна ГОЛОВЕНКО
Внутрішня форма метафори на позначення концепту LOVE / ЛЮБОВ в англійській та українській мовах

Наталія КОРОЛЬОВА
Репрезентація комічного у гумористичних фейкових новинах

Inna KRASOVSKA
Styles of speech: suprasegmental parameters of classification

Оксана КУНЦЬО
Ментальні виміри образності в художньому тексті: когнітивно-граматичний аспект

ПЕДАГОГIКА

Світлана БАСОВСЬКА, Наталія ЛАНОВЕНКО-МЕЛЬНИК, Марія ЧЕРВОНІЙ
Формування методичних засад і становлення професійної української вокальної школи у контексті європейської вокальної культури кінця ХІХ – початку ХХ століття

Наталя БЕНЬКОВСЬКА
Проблема професійної підготовки майбутніх офіцерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у педагогічній теорії

Тетяна БІЛАН, Оксана ПЕТРІВ
Емоційна культура як складова педагогічної взаємодії

Тетяна ВАЛЕНТЬЄВА, Юлія СМОЛЯНКО, Юлія СЕМЕНЯКО
Проблемне навчання у закладах вищої освіти як засіб формування професійної компетентності майбутніх педагогів

Ван ЧЖЕЦІН
Педагогічні умови формування духовної культури майбутніх учителів музичного мистецтва

Юлія ВОЛИНЕЦЬ, Надія СТАДНІК, Тетяна ПАНЧЕНКО
Розвиток уявлень про кількість у дітей раннього віку життя

Микола ГАЛІВ, Зоряна БУРКОВСЬКА
Василь Сухомлинський про виховання морально-вольових рис у дітей: гендерні аспекти

Ольга ГАЛІЦАН, Ірина ШИМАН
Проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інноваційної музично-педагогічної діяльності у координатах міждисциплінарних досліджень

Каталін ГНАТИК, Катерина ФОДОР
Граматичний аспект вивчення іноземної (англійської) мови: від теорії до практики

Оксана ГОРОЖАНКІНА
Розвиток музичної пам’яті у процесі фортепіанного навчання учнів мистецьких шкіл

Тетяна ГОРОХІВСЬКА
Аналіз моніторингового дослідження рівня розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних ЗВО

Лада ДАНІК, Ганна ДУДНІК
Коронеологізми як інструмент відтворення картини світу

Михайло ДЕМЯНЧУК
Комунікативна підготовка майбутніх бакалаврів фізичної реабілітації в медичній академії – виклик часу

Svitlana DOBROVOLSKA, Mariana OPYR, Svitlana PANCHYSHYN
Motivating learning activities of higher education students to study foreign languages under distance learning program

Lesia YEVDOKIMOVA-LYSOHOR
Formation of the communication culture of the future specialist in the international business

Станіслава ЗАЙЦЕВА, Логарасан МАДХАЙЯН
Набуття навички письма іноземними студентами за допомогою вебзастосунку Google Форми на заняттях з української мови як іноземної

Оксана ІВАНОВА, Олена ГОРИЦЬКА, Тетяна ШАПОВАЛОВА
Освітня інтеграція крізь призму академічної мобільності студентів

Anton IVASHCHUK
Methodological principles of emergence and development of French teaching methods in Galicia (second half of the XIX – first half of the XX century)

Соломія ІЛЛЯШ, Ірина САДОВА, Іван КУТНЯК
Інноваційна культура вчителя початкових класів та механізми її формування

Любов КАНІШЕВСЬКА
Формування готовності до відповідального батьківства у старшокласників інтернатних закладів

Юлія КЛИМОВИЧ
Вплив освітніх трендів та тенденцій на професійну підготовку філологів в умовах соціально-економічних перетворень

Катерина КОВАЛЬОВА
Рольова гра як ігрова технологія навчання на заняттях іноземної мови

Іванна КОЖУШАНА, Наталія ВОВК
Інформаційне забезпечення співпраці зі стейкхолдерами закладів вищої освіти як інструмент удосконалення освітніх програм

Олена КУЗЬМЕНКО, Юлія ЛІСОВА, Крістіна НОВІК
Використання освітнього потенціалу онлайн-дошок в аспекті розвитку діалогічного мовлення учнів

Вікторія ЛОГВИНЕНКО, Емілія КОСТИШИН
Деонтологічні засади професійної діяльності фахівців ДСНС України